Facebook ikon Instagram ikon
19. juni, 2015 - Aktiviteter / Happenings

selfie-kampanje mot lakselus NJFF

Laksefisket står under press i samband med regjeringas havbruksmelding. NJFF starter en selfie-kampanje for å øke fokus på lakselusproblemet. Flere kjendiser har varsla at de vil delta. Vil du også være med på kampanjen?   ​​​​​​​​​- Regjeringas havbruksmelding vil bety et taktskifte i kampen for villaksen dersom den blir vedtatt med «trafikklysene» og de grenseverdiene som nå ligger inne. Dette er en dramatisk viktig sak for villaksen, og det pågår en hard politisk drakamp i disse dager, sier NJFFs informasjonssjef Espen Farstad. NJFF og andre organisasjoner gjør en stor innsats inn mot den nye havbruksmeldinga fra regjeringa. Både sportsfiskere og mange andre støtter oss i arbeidet. Nå kan du også bli med!   Selfie-kampanje​​ I arbeidet med å sette fokus på opprettsnæringas lakselus og problemene dette skaper for sjøørret og villaks, lanserer NJFF en selfie-kampanje. I tillegg til at flere kjendiser har varsla at de vil være med, kan du også sende inn ditt bilde: Ta et bilde av deg sjøl, tagg det med #NJFFLakselus til @jegerogfisk på Instagram, og legg til kommentaren «Jeg støtter NJFFs arbeid for å ivareta de ville laksefiskene». Vi setter opp en feed/ visning på denne sida som vil vise bildet ditt etterhvert som bildene blir publisert. Gi oss «tommelen opp» på bildet i kampen for villfisken, eller ta gjerne litt fantasifulle selfies: Tegn ei lakselus på en finger eller i ansiktet, eller du kan skrive ut et lakselus-bilde​ og lime på dette. Dersom du ikke bruker Instagram, kan du entensende oss ditt bilde på epost​ eller dele det på NJFFs Facebook-sider.     Dødelig for sjøørret og villaks​ Langs kysten vår ligger det i dag ca. tusen oppdrettsanlegg med rundt 400 millioner oppdrettsfisk til sammen. Dette er omtrent tusen ganger så mange laks som det årlig går opp i norske elver. Fra naturens side er det lite lakselus i kystnære farvann, men de ekstreme mengdene oppdrettsfisk i oppdrettsanleggene gir mange flere verter for lusa og en unormal konsentrasjon av lakselus i kystområdene. Når unglaks (smolt) og sjøørret svømmer ut av elvene, må de passere et dødelig lusebelte ute i fjordene. Lusa beiter på laksens hud, og mye fisk dør av sårskader, infeksjoner og problemer med vann- og saltbalansen i kroppen. For sjøørreten er situasjonen verst, fordi deres naturlige beiteområde er i fjordene. Mange sjøørretbestander er derfor alvorlig trua av lakselus.   Sjøørret- og laksefiske trua​ Oppdrettsindustrien behandler tamlaksen med ulike kjemikalier mot lakselus. Parasitten viser imidlertid stadig større evne til å bli motstandsdyktig (resistent) mot midlene, slik at stadig sterkere og større mengder lusemiddel brukes. Flere av stoffene har også farlig virkning på reker, krabber og hummer i nærområdet, ettersom disse også i likhet med lakselusa danner skall. Regjeringa foreslår nå å la oppdrettsindustrien øke produksjonen. Mer fisk betyr mer lus. Regjeringa vil løse dette gjennom et «trafikklys-system», der produksjonen kan begrenses først når en av tre villfisk beviselig dør av lakselusskader. Dersom mindre enn en av ti villfisk dør, kan oppdrettsindustrien øke produksjonen. NJFF mener disse grenseverdiene er altfor høye.   Felles opprop​​​ for villfisken Sammen med Norske Lakseelver, WWF, NHO-organisasjonen Virke, Frifo, Norges Skogeierforbund, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Greenpeace, Norges Bondelag, Redd Villaksen og Sabima krever NJFF at all vekst må stoppes inntil oppdrettsindustrien kan dokumentere vedvarende kontroll på lusesituasjonen.

  • ​Fiskeri- og miljømyndigheter må sammen sikre ei kontinuerlig og omfattende overvåking av mengden lakselus på ville bestander av laks og sjøørret.
  • Skadelige nivåer av lakselus på villaks og sjøørret må føre til umiddelbare tiltak som utslakting og generell produksjonsreduksjon i oppdrettsanleggene.
  • Størrelsen på de nasjonale laksefjordene må økes, og vernet av laksen og sjøørreten her må bli strengere.
  • Oppdrettsindustriens miljøfond må styres av myndighetene og dekke alle nødvendige utgifter til luseovervåkning så vel som rømmingsovervåkning og utfisking.
  • Prinsippet om at forurenser skal betale, må også gjelde for oppdrettsnæringa, ikke bare for landbasert virksomhet.

NJFF (foto: John Olav Florø-Larsen)