Facebook ikon Instagram ikon
15. mars, 2013 - Fluefiske

Sjøørret kompendium del 1

Hei kjære fiskevenner. I påfølgende 4 innlegg kommer mitt sjøørretkompendium som jeg nå har reist rundt og holdt foredrag med. Det er et ganske omfattende kompendium hvor jeg prøver å gå i dybden på sjøøørret og hvordan du skal fiske den. Selve kompendiet er ganske kompakt og til dels i stikkordsform. Det blir på den måten en huskeliste for meg under selve foredragene men kan sikkert også være nyttig for deg som ønsker å fange mest mulig sjøørret. Siden jeg ikke kan utdype hver enkelt punkt får du prøve å tenke deg frem til resten av detaljene, det meste er egentlig veldig logisk. Eller du kan kjøpe ”sjøfiskehåndboka” mi som har et stort sjøørretkapittel som sikkert kan være til nytte nå når den beste tiden står for tur. Det å fiske sjøørret regnes som noe av det flotteste og mest spennende sportsfiske som finnes i Norge. Ikke bare er sjøørreten vakker og smaker godt, den er også ganske vanskelig å fange. Det at sjøørreten også kan fanges nesten langs hele kysten til alle årstider er jo også en faktor som gjør dette fiske svært så attraktivt. Skal du lykkes som sjøørretfisker er det ikke bare en eller to faktorer som må på plass. En lang rekke ting må gjøres riktig for at du skal knekke koden og bli en god sjøørretfisker. Har du først knekt kodene og begynner å gjøre ting riktig i forhold til årstid, fiskeplass, lokkemiddel og hastighet så kan du få et fantastisk flott sjøørretfiske med mange eventyrlige fangster og flotte fiskeopplevelser i årene fremover.   Velg rett fiskeplass. Årstiden bestemmer i hvilke farvann sjøørreten oppholder seg. I den aller kaldeste årstiden oppholder den seg i, eller i tilknytning til ferskvann. Favorittplass er da sydvendte bukter, små sund og kanaler, og gruntvannsområder innaskjærs. I den varme årstiden oppholder den seg helst yttaskjærs, hvor det da er mer næring og byttedyr. Favorittplass yttaskjærs er odder, smale sund, skjær og gruntvannsområder med variert vegetasjon. I sesongen mellom den kalde og varme årstid (vår og høst) vil du ofte finne sjøørreten i områdene mellom de indre og ytre kystområdene. Fjordarmer og sund er ofte standplasser hvor ørreten da ofte er på vandring mellom indre og ytre kystsone.   Fisk mer effektivt. Mange bruker 90% av tiden på lite interessante plasser. Lær deg å lese sjøen. Konsentrer deg om de naturlige standplassene. Ved steiner og undervannsskjær. Fordypninger (badekar) om mørke områder (flekker) på bunnen. Skrenter, kanter og strømrenner.   Fisken sanser. Fisken bruker alle sanser i jakten på mat. Sidelinjen brukes til å føle og lokalisere vibrasjoner fra byttedyr. Øre brukes til å høre lyder med. Nesen lukter mat på lang avstand. Øye ser byttedyr. Munnen fanger og smaker. Instinktet styrer også mye av fiskens adferd. Ytre forhold bestemmer hvilke sanser som er viktigst.   Del 2 følger snart!   Asgeir (foto: T. Egra- R. Eilertsen- A. Alvestad)