Facebook ikon Instagram ikon
17. mars, 2013 - Saltvannsfiske fra land

Sjøørret kompendium del 2

Da er vi klar for del 2 av sjøørret kompendiumet, det handler om beste fisketid, hva sjøørreten spiser og hvordan du skal presentere lokkemidlene. Samt litt om sjøørretens syn.   Velg beste fisketid. Sjøørreten har en trivselstemperatur på rundt 10 grader. I den kalde årstiden er sjøørreten mest aktiv på dagen, gjerne i sol midt på dagen. Blir det veldigkaldt i sjøen (under 4-5grader) kan sjøørreten trekke mot ferskvann eller noe dypere. I den varme årstiden bruker den de kjølige nettene og ruskvær til å jakte. Vår og høst kan ofte morgen og kveld være de mest aktive jaktperiodene for ørreten. Tidevannskifte er ofte bra, ørreten skifter standplass og er aktiv.   Hva spiser sjøørreten. Ørreten har en bred matseddel, ofte avhengig av hva som er tilgjenglig i forhold til årstid. I den kalde årstid spiser den mest annen fisk som sild, brisling og tobis. I den varme årstid kan den spise en lang rekke kreps, reker og smådyr men også fisk og innsekter. Vår og høst kan sjøørreten også i perioder spise børstemarker eller andre næringsdyr som opptrer i større mengder. Til tider kan sjøørreten også bli ganske selektiv, dvs at den nesten utelukkende konsentrerer seg om å jakte på et byttedyr. Da er det selvfølgelig viktig å imitere dette best mulig.   Hvordan presentere lokkemidlene. I den kalde årstiden i kald vann, bør en ha sakte innsveivning, rolige bevegelser og små utslag på lokkemiddelet. I den varme årstiden vil ofte rask innsveivning, store utslag, og livlig gange lokke fisken til hugg. Vår og høst gjelder det å variere teknikken mest mulig slik at du finner ut hva som fungerer best den aktuelle dagen du fisker. I den kalde årstiden og tidlig vår er ofte store lokkemidler det som fanger best. Fisken spiser mest annen småfisk og skal ”feite” seg opp på kortest mulig tid. I den varme årstid og godt utover høsten er ofte mindre lokkemidler svært effektive. Ørreten er spiser mange flere og mindre byttedyr på denne årstiden. Presenter alle lokkemidler så naturlig som mulig, slik at de oppfører seg og imiterer det byttedyret de skal etterligne. Husk spinnstopp! Rundt 50% av sjøørreten vil hugge under spinnstoppet.   Sjøørretens fargesyn. Sjøørreten ser godt, den ser også forskjell på farger. I perioder av året vil en imitasjonsfarge av byttedyret fungere best, spesielt når sjøørreten er ganske selektiv. I resten av året vil ofte en lett synlig eller kontrast farge fiske best. De er lettere å få øye på av en sjøørret på jakt. En sterk farge, eller en farge med god kontrast i forhold til bakgrunn fremhever seg i forhold til de naturlige byttedyr som oftest er godt kamuflert i sjøen. Hvilke farge som fisker best avhenger av årstid, sjøtemperatur, lysforhold og farge på vannet.   Del 3 følger snart   Asgeir (Foto: Tommy Egra)