Facebook ikon Instagram ikon
10. mai, 2012 - Fluefiske

Sjøørretfiske i mai….

  Jeg har tidligere fortalt om at det er flere ”faktorer” som må på plass for å lykkes som sjøørretfisker, og at disse ”faktorene” forandrer seg i forhold til årstid. Her kommer noen tips som er viktige for å lykkes i mai, eller det vi kan kalle sen vår.  

en 1,5kg tatt fra båt..
De fleste sjøørretene har frem til nå opphold seg i de indre sonene, nær elvene eller bekkene de har gytt i om vinteren. Disse områdene består oftest av brakvann, også sydvendte bukter i nærheten av utløpene er vært fine oppholdssteder med mat og ikke minst litt varmere vann.  
et fluefanget knippe "sølv" ...
Nå må ørreten imidlertid forflytte seg utover i skjærgården for å finne mer mat og bedre forhold. Sjøørreten vandrer da utover i fjordene og søker seg mot den ytre skjærgård hvor den oppholder seg om sommeren. I denne tiden når sjøørreten vandrer utover er den ofte litt vanskelig å lokalisere en tideligere vinter/vår.  
gulp funker, børstemark frem til nå, småfisk fremover i mai...
De beste fiskeplassene er da ofte i strømsatte sunde utover i fjorden, eller mellom holmer og skjær mellom de indre og den ytre skjærgård. Du finner dem også veldig ofte utenfor odder og rundt undervannskjær hvor de venter på forbigående byttedyr gjerne i form av småfisk som sild, brisling og tobis.  
Torunn og meg, fra filmen "bli en bedre sportsfisker"
Istedenfor å fiske om dagen som vi gjerne gjør i den kaldeste årstiden, vil ofte perioden morgen og kveld være den tiden sjøørret er mest aktiv og lettest å fange på sportsfiskeredskap. Fluefiske, haspelfiske og dorging fungerer aller bra. Bruk variert fart og større hastighet enn i den kaldeste årstiden. Får du mye torsk er det et godt tegn på at du fisker for sakte. Husk uansett spinnstopp. De beste fargevalgene er som regel grønt, rødt og blått. Husk å bruke sølv i overskyet, og kobber/gull når det er sol.   Skitt sjøørretfiske i mai…. Asgeir Alvestad