Facebook ikon Instagram ikon
10. oktober, 2016 - Aktiviteter / Happenings

Sjøørretseminar på Sørlandet

Du er herved invitert på sjøørretseminar 4 og 5 november på Strand Hotell, Fevik!  

Ansvarlig: Centre for coastal research UiA, Havforskningsinstituttet, Norges jeger- og fiskerforbund og Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Målgruppe: Forskere, forvaltere på kommunalt, regionalt og statlig sektornivå, miljødirektorat, nasjonalparkstyrer, sportsfiskerorganisasjoner og sportsfiskere med interesse for sjøørret i Sverige, Danmark og Norge
Påmeldingsfrist: 18.10.2016 16:00:00

Fylkesmannen med samarbeidspartnere arrangerer sjøørretseminar på Strand Hotel Fevik 4. og 5. november. Meld deg på!   432997

Bakgrunn

De siste årene har sjøørreten i Skagerrak fått økt oppmerksomhet i Norge. Årsaken er at sjøørretbestandene på Vestlandet, i Midt-Norge og deler av Nord Norge er under sterkt press fra blant annet lakselus. Overvåkningen av sjøørretbestandene i Skagerrak i elv og sjø viser derimot at sjøørreten her klarer seg bra. Skagerrakkysten fremstår derfor i 2016 som et kjerneområde for sjøørret i Norge. Næringsgrunnlaget i sjø er godt og det er ikke problemer med lakselus. Imidlertid kan mange av kystvassdrag på Skagerrakkysten, selv om de er i brukbar forfatning, ytterligere forbedres både mht. vannmiljø og gytesubstrat for å øke produksjonen av sjøørret. Dette vil både vannmiljøene og sportsfiskerne ha glede av. I Sverige og i Danmark har man i mer enn 30 år arbeidet med å forbedre vannkvaliteten i kystvassdragene, fjernet vandringshinder og ”bygget” kystvassdragene slik at sjøørreten kan trives. Dette arbeidet har vært en stor suksess. I dag er bestanden av sjøørret svært god i begge land og sportsfiskemulighetene etter sjøørret i Danmark og Sverige er godt kjent i sportsfiskekretser over hele Europa, samtidig som inntektene fra dette fritidsfisket er store.  Særlig kjent er ”Havørredeldorado-Fyn”.  

Marine nasjonalparker

På norsk side av Skagerrak er det etablert eller i ferd med å bli etablert ikke mindre enn fire marine nasjonalparker. Det er Ytre Hvaler nasjonalpark (2009), Færder nasjonalpark (2012), Jomfruland nasjonalpark (2017) og Raet nasjonalpark (2017). Siden sjøørretbestandene på Skagerakkysten er så vidt gode, ønsker vi å se på mulighetene for utvikle et bærekraftig sportsfiske etter sjøørret i nasjonalparkene.

Målsetting

Gjennom de 30 årene som dette utviklingsarbeidet har foregått både Sverige og Danmark har man etablert unik kunnskap om mange sider ved forvaltning av sjøørret.  Til seminaret kommer nøkkelpersoner som har stått bak denne utviklingen, og seminaret blir en arena for erfaringsutveksling mellom de tre nordiske landene om forvaltning av sjøørret i Skagerrak. Målsettingen er også å få økt oppmerksomhet om denne spennende arten, knytte kontakt mellom fagmiljøene innen de nordiske land, samt å diskutere muligheter for felles forskningsprosjekter og utvikling.

Følgende tema vil bli belyst på seminaret:

  • Bestandssituasjon for sjøørret i Skagerrakregionen: Sverige, Danmark og Norge.
  • Kystvassdrag; erfaringer med restaurering av vannmiljø/fiskepleie, gytesubstrat, oppvekstforhold og overvåkning.
  • Sportsfiske: ”Lesson learnt” – eksempler fra Sverige og Danmark.
  • Ny kunnskap fra forskningen: populasjonsgenetikk & fiskepleie, vandringer og oppholdsplasser sjø, næringsvalg.
  • Verdiskapning.
  • Samarbeidsmuligheter mellom nordiske land.

Tommy Egra holder foredrag
Tommy Egra holder foredrag

Påmelding

Du melder deg på sjøørretseminaret ved å fylle ut skjemaet nederst på denne siden og sende det til oss. Fristen for påmelding er tirsdag 18. oktober, klokken 16.00. Gå direkte til påmeldingsskjema .   Asgeir (foto: Tommy Egra og Asgeir)