Facebook ikon Instagram ikon
1. oktober, 2014 - Saltvannsfiske fra land

Sjøørretsesong i stikkord….

Her kommer mine beste tips for å kunne klare å fange sjøørreten hele året i stikkordsform.

min gode venn Tommy Egra med en 5kgs vinter ørret
Som du ser er det store «justeringer» som skal til for å lykkes i de forskjellige årstidene. Dette kommer av at sjøørreten må forflytte seg i forhold til temperatur, gyting og mattilgang. Kan utdype dette mer i et senere innlegg, men merk at sjøørreten har en trivselstemperatur på ca 10 grader c. og at aktivitetsnivået styres en del av dette. VINTERFISKE: Sjøtemperatur 0-5 grader Sydvendte bukter Rolig innsveivning Dag og gjerne solskinn Store lokkemiddler Hvit, Oransje, Grønn VÅR/HØSTFISKE: Sjøtemperatur 5-10 grader Sund og fjordarmer Variert innsveivning Morgen og kveld Variert størrelse på lokkemiddler Grønn, rød og blå SOMMERFISKE: Sjøtemperatur 10-20 grader Ytterskjærs og odder Rask innsveivning Natt og ruskevær Små lokkemiddler Blå, brun og sort   Uansett årstid er det viktig å….. Bruke spinnstopp, dvs å stoppe lokkemiddlet noen sekunder under innsveivningen. Konsentrere seg om de naturlige standplasser, mørke flekker, badekar, stein, mollbakke osv. Stimulere flest mulig sanser, lukt, smak, øye, lyd og bevegelse i vannet. Sjekk hva ørreten spiser, brisling, børstemark, krepsdyr, innsekter. Bruk sølvfarget/flash i overskyet vær. Bruk kobber/gull i solskinn.
gulp er effektivt når børstemarken svermer
  Skitt sjøørretfiske!!!