Facebook ikon Instagram ikon
23. oktober, 2017 - Aktiviteter / Happenings

Spiser du fortsatt oppdrettsfisk?

Jeg er egentlig ikke en sterk miljøforkjemper eller aktivist til vanlig, og skjønner godt at nesten all produksjon medfører noen spor som kan påvirke miljøet på en negativ måte. Når det kommer til oppdrettsnæringen er jeg allikevel mer enn bare bekymret. Først og fremst fordi mesteparten av forurensningen skjer under vann, og det ser nesten ut som om ingen bryr seg særlig om det. Jeg mener derfor at vi som driver med fiske og fangst på sjøen har et spesielt ansvar for å stå frem å forsvare disse områdene er så glade i. Det er få andre som er villige for å kjempe for et hav som hver dag blir mer og mer ødelagt.  

Ørret og laks ser ufarlig ut i butikken, men etterlater seg dype spor i naturen vår
Ørret og laks ser ufarlig ut i butikken, men etterlater seg dype spor i naturen vår
  I tillegg til at vi må fortelle alle våre venner og bekjente om hva som skjer, må vi også slutte å kjøpe produktene som er resultatet av rovdriften av våre fjorder. Det virker kanskje smått og til liten nytte at vi hver for oss slutter å kjøpe denne fisken i butikken, men gjør mange nok det blir det lagt merke til. Går salget ned vil nemlig også oppdretterne selv forstå at de må finne løsninger for å produsere fisken på en mer miljøvennlig måte. For eksempel i lukkede anlegg. Slik virker markedskreftene. Selv om hjemmemarkedet er lite i forhold til eksporten vil det helt sikkert bli lagt merke til at vi selv ikke kjøper  og spiser fisken vi produserer.  
Oppdrettsnæringen har blitt en enorm industri (foto: Øvregaard)
Oppdrettsnæringen har blitt en enorm industri (foto: Øvregaard)
  Problemene med oppdrett direkte i havet er mange. Enorme mengder fisk er presset sammen i åpne merder hvor bare et nett stopper fisken fra å rømme. Avføring og overskudds-fòr går direkte ned og legger seg i tykke lag og bederver bunnen. Det verste er antagelig at antibiotika og gift som brukes i avlusing av fisken også spyles direkte ut i havet helt uten at noen vet hva konsekvensene blir. Det vil si at alle med noenlunde sunn fornuft skjønner at giften som skal ta knekken på lakselusa, som er et skalldyr, også påvirker alle andre skalldyr i nærområdet. Krabber, reker, hummer, kreps i alle størrelser blir i nærområdene utsatt for den samme giften som oppdretterne spyler ut i havet. Disse krepsdyrene skulle igjen være næring for andre arter, og ikke minst de ville fiskene som lever der. Resultatet er altså en nesten usynlige miljøkatastrofen i fjord etter fjord.  
tusenvis av annlegg dekker nå hele kystlinjen, spesielt er vestlandet tett besatt
tusenvis av anlegg dekker nå hele kystlinjen, spesielt er vestlandet tett besatt
  Vi vet allerede at sjøørreten som tidligere var så tallrik på vestlandskysten nesten er utryddet. Sjøørreten vokser opp i fjordene og blir hardt angrepet av lakselus som spres fra de overbefolkede oppdrettene i samme område. Villaks-stammen vår har allerede en kraftig innblanding av genetisk dårlig oppdrettsfisk. Det vil si at den tilpasningen vår villaks har gjort i hundrevis kan være svekket eller ødelagt. Det rømmer faktisk flere fisk enn det finnes villaks, hvert eneste år!! Hva som skjer med de andre fiskene i fjordene vet vi lite om. Yrkesfiskerne slår alarm mange steder, og sier at fangsten ofte er forurenset og er blitt av dårligere kvalitet siden villfisken også har begynt å beite på spillfor som inneholder stor andel soya. Soya er en vegetabilsk protein som fisken naturlig ikke ville spist, men som dessverre nå langt på veg erstatter den sunne fiskeproteinene/fett som tidligere gjorde fisken så sunn. I tillegg til dette drives det nå rovdrift med fangst på leppefisk over hele landet. Disse små fiskene blir satt inn i anleggene for at de skal spise lus av oppdrettsfisken. Det å ta ut slike mengder av få leppefisk-arter påfører også naturen store og uante konsekvenser.  
De tykke hvite stripene av fett i oppdrettslaksen består mindre og mindre av sunt fett, nå fores fisken med soya i pelletsen
De tykke hvite stripene av fett i oppdrettslaksen består mindre og mindre av sunt fett, nå fores fisken med soya i pelletsen
  Jeg vil igjen understreke at jeg ikke er i mot oppdrett av fisk. Jeg har selv jobbet i næringen noen måneder og kjenner flere som gjør det. Jeg er kun mot at de bruker havet som søppeldunk og dumpingplass. Det forundrer meg spesielt at det nesten aldri finnes noen i industrien som offentlig går ut og sier de skal drive en bærekraftig næring, og som sier at de har som mål å slutte med bla å spre gift direkte i naturen. Problemet er antagelig at aksjonærene kun er opptatt av kortsiktig profitt og ønsker å holde på så lenge de kan uten kostbare miljøtiltak. Det er synd for alle oss andre, og ikke minst for den norske naturen som alltid vil tape så lenge den spilles opp mot arbeidsplasser og kapital. I tillegg er det faktisk slik at flere av de største eierne i de største selskapene ikke lengre skatter til den norske stat. På den måten vil vi nok aldri kunne si at oppdrett vil bli vår nye olje. Fellesskapet sitter kun igjen med en ødelagt fjord og ikke alt for mange arbeidsplasser heller, hvis du sammenligner med reiseliv eller oljebransjen. Fjordene er vår stolthet og hovedattraksjon for hundretusentalls turister som kommer hit hvert år. Skal vi bare sitte å se på at dette landskapet råtner fra bunnen og opp mens vi sitter å gulper opp dårlig soyalaks?  
antagelig burde oppdrettslaksen nå vært solgt med restriksjoner slik som for eksempel alkohol
antagelig burde oppdrettslaksen nå vært solgt med restriksjoner slik som for eksempel alkohol
  Sjekk ut filmen og linken til innlegget som kommer under her. Det finnes nemlig forskere og ildsjeler som tør å si i fra. Resultatet er dessverre at de blir bannlyst, svartelistet og latterliggjort av industrien. Ingen av de styrende politikerne ser heller ut til å være tøffe nok til å sette krav til næringen. Derfor er det kun forbrukeren som står igjen og kan påvirke produsenten til å produsere mer miljøvennlig mat. Oppdrett finnes rundt om i hele verden. Dessverre er vi Nordmenn blant verstingene, og det kan vi ikke være bekjent med. Ta et standpunkt du også!!   https://www.youtube.com/watch?v=RYYf8cLUV5E&feature=youtu.be   Les også om hvordan forskerne som sier i fra blir behandlet her: https://www.asgeiralvestad.nomorgenbladet.no/aktuelt/2017/06/de-forbannede-lakseforskerne   Slutt å kjøpe oppdrettsfisk du også!! Asgeir