Facebook ikon Instagram ikon
14. desember, 2013 - Aktiviteter / Happenings

Sportsfiskets år 2014

Hei, på bloggen i dag kommer mitt bidrag til Fiskesiden.no sin julekalender. Jeg er bedt om og lage et innlegg til luken den 14. desember, så følgende tekst og bilder, får du altså her også i dag; Mitt bidrag til julekalenderen er nok litt annenledes en du kanskje hadde forventet deg, men ønsker du å lese om fiskeopplevelser, teknikker, erfaringer, og andre fiskerelaterte ting er det bare og ta turen innom bloggen min, der ligger det rundt 500 innlegg du kan finne i arkivert under «kategorier». Bloggen finner du her: http://www.eu.purefishing.com/blogs/no/asgeir-alvestad/ I dag har jeg nemlig heller lyst til å skrive litt om sportsfiske generelt, mest fordi vi går inn i «sportsfiskets år 2014», men aller mest fordi jeg gjerne vil presisere at det er vi (du og jeg) som er sportsfiske! Det er du som er på nettet og leser fiskestoff nesten hver dag, det er du som kjøper fiskebladene, det er du som handler så mye fiskeutstyr du bare har mulighet til, det er du som er medlem i fiskeklubber, det er du som reiser på fiskeferier, og det er du som stikker ut og fisker hver gang du får muligheten til det. Det er du som er sportsfisker!   Alle bør bidra til et bedre sportsfiske: Dette betyr altså at det er vi som må ta tak og bidra for og bedre sportsfiskets kår i Norge. Vi har garantert noen av de beste fiskeområdene i verden, både i salt og ferskvann. Allikevel (tror jeg) at vi som sportsfiskere bare så vidt har begynt og utforske alle de gode mulighetene vi har her til lands. Se bare på hvordan utviklingen har vært de siste 10 årene. Det er for eksempel ikke mange år siden et 50lbs utstyr var standard utrustning for en havfisker også i Sør-Norge. Nå driver kanskje flere av disse som artsfiskere med micro meite, og kroker helt ned i størrelse 30 på sjøen. Flere og flere skjønner også at Catch and Release faktisk også er til eget beste, og at en ikke behøver å drepe og spise alt en fanger på stang. Verden har i tillegg blitt «mye mindre» de siste årene, takket være internett. Nye teknikker utvikles, bedre utstyr finnes, og mer kunnskap om de forskjellige fiskeformene tilegnes sportsfiskere hele tiden. Dette stiller også høyere krav til oss som nå kan kalle oss «drevne sportsfiskere», for at vi ikke skal stille oss selv i enn liten «elite gruppe» og distansere oss for mye i fra ferie og hobby fiskere, som tross alt er en mye større gruppe en det vi er. Det er fra disse gruppene, og fra de yngste rekker, det rekrutteres ny sportsfiskere. For at sportsfiske generelt skal stå sterkere, gjelder det blant annet å bli flere. For at vi skal bli flere, må nye mennesker forstår drivkraften vår, forstå fiskegleden, og forstå hva vi egentlig holder på med. Vi kan alle bidra til at vi blir flere Sportsfisket år 2014!   Fiske en av de aller største fritidsaktivitetene i Norge: I følge MMI (Norsk Medieindeks)undersøkelse gjort på den Norske befolkning over 15 år viste det seg at drøye 200 000 av oss fisker ukentlig i sesong, mens 2,2 millioner fisker på ulike nivåer gjennom året, de fleste under 5 ganger i året. Fiske er derfor bare slått av ski og sykkel i popularitet, og er derfor en fritidsaktivitet flertallet av befolkningen har et forhold til. Denne undersøkelsen viser altså at det er særdeles mange som fisker, men at vi er ganske få som kan karakteriseres som sportsfiskere. Dermed skulle det være en overkommelig oppgave og få flere sportsfiskere i Norge. Det forutsetter imidlertid at vi alle drar i samme retning, og som tidligere nevnt, at vi som allerede er sportsfiskere, bidrar så mye vi kan til nettopp det.   Formidling av kunnskap og fiskeglede: Sportsfiske handler om kunnskap og fiskeglede, og ikke minst hvordan vi formidler dette! Jeg er helt sikker på at hvis folk flest blir bedre til å fiske, og dermed får mer fisk, vil fiskeglede og aktivitetsnivået økes. For at flere skal lykkes må altså vi som kan sporten lære opp andre. Det betyr blant annet at vi må dele mer enn bare de store flotte feite fiskebildene, og de «store» prestasjonene vi kanskje mener vi har gjort. Jeg tror vi må dele tips, triks, teknikker, og fiske gleden ned til minste detaljer, uten og gjøre fiskesporten til noe vanskeligere en det egentlig er. Det er etter min mening utrolig viktig og forenkle budskapet for og nå frem med den gode sportsfiskekunnskapen til allmenheten. Dette fordi fiske for det meste egentlig er ganske enkelt, og vanligvis veldig logisk! Sportsfiskere liker generelt utfordringer, og jeg tror at skal du bli en bedre fisker må en bli bedre på det vi er dårligst på. Mange av oss (også jeg) er mange ganger ikke særlig lystene på å dele fiskeplasser, de beste fisketipsene, eller fortelle om alle bomturene vi har. Jeg tror vi i større grad skal tørre å dele mer om disse erfaringene, selv om det for mange er vanskelig og tenke i disse baner (sa jeg dele fiskeplasser!?!).   Noen eksempler på mindre bra formidling: Det finnes i alle fall noen gode eksempler på hvordan det ikke skal gjøres, og jeg synes, som et eksempel, at fluefiske sporten noen ganger har gjort seg selv en «bjørnetjeneste» med å gjøre ting for innviklet. Antagelig er det også en (av flere) grunner til at fluefiske fikk seg en alvorlig knekk, og en nedgangs periode etter mange år i flott vekst. Jeg tror nemlig ikke det bidrar til fluefisket beste at flere av de mest kjente profilene er mest opptatt av de latinske navnene på insektene de imiterer, eller at kasteprofiler reiser rundt og prater om «snake roll» eller andre kasteteknikker som nærmest er u relevant, eller tar månedsvis og trene inn før det kan mestres. Jeg har også sett kjente flueprofiler som det ene året profilerer det ene varemerket, og nest år et annet, og forteller høylytt at det de holdt på med i fjor var bare tull. Det har også til tider vært utbredt blant noen forhandlere at det kun er det dyreste flueutstyret som er bra nok, at du må veie snørene, og at du må ha siste mote i 3 lags Gore-Tex for og i det hele tatt skal kunne prøve og «kaste ei flue». Alt dette er med på å distansere oss i fra de «vanlige» fiskerne, og er med på og ta bort noe av det som er aller viktigst, selve fiskegleden og de enkle tipsene for og fange fisk. Jeg vil samtidig (hvis noen føler seg truffet av det som står over)si at mange av disse profilene har bidratt svært positivt til fluefiske, og bidratt til at tusenvis av nye fluefiskere har kommet til. Jeg tror imidlertid at når vi nå skal ta neste skritt «sportsfiskeåret 2014» så må vi kanskje fortelle folk at jo fluefiske, det er ikke vanskelig i det hele tatt, det lærer du deg ganske lett!   Dele kunnskap for og få kunnskap: Jeg har i veldig mange år reist rundt og fisket i hele Norge, og mange plasser utlands, jeg har også som jobb å besøke sportsbutikker i Norge. Jeg har også en god del kurs og foredrag. Jeg treffer altså en mengde fiskere i alle kategorier, og jeg har merket meg at det er nesten alltid tre ting som de fleste ønsker å få mer informasjon om. Det er teknikk, detaljerte tips, og de beste fiskeplassene. Det er nok mange som «rynker på nesen» når jeg nå mener at vi bør dele mer av nettopp disse erfaringene med flest mulig andre fiskere i året som kommer. Du tenker kanskje at det er jo den kunnskapen jeg har opparbeidet meg gjennom mange år og tusenvis av timer, hvorfor skal jeg gi bort mer av dette? Min erfaring er som følger; til mer informasjon jeg deler med andre, jo bedre sportsfisker blir jeg selv. Som regel er det nemlig slik at hvis du deler, så får du også noe tilbake! Du kan i alle fall si det sånn at hvis du ikke deler, får du også mindre tilbake. Dette er jo en slags «livsregel» som gjelder generelt også utenfor fiskesporten, ikke sant?   Fiskeplasser: Jeg begynner med det vanskeligste, det og dele noen av sine beste fiskeplasser. Det er nok kanskje det mest ærekjære en sportsfisker har, en god fiskeplass, den skal jeg i alle fall ha for meg selv! Ok sier jeg, men hva med den nest beste da, eller den tredje beste, eller alle de andre? Det og hjelpe, og sørge for at andre får fisk er helt nødvendig for at andre en dag skal bli sportsfiskere. Det i seg selv burde veie så tungt at du i alle fall vurderer og dele noen skikkelig gode fiskeplasser til andre fiskere. Husk også at du en gang, eller flere, har fått informasjon fra andre fiskere for nettopp og kunne finne noen av dine «hot spotter». Jeg har i alle fall selv funnet ut at når jeg deler fiskeplasser med andre, så gir det meg enda mer behov for å lete opp nye. På den måten utvider jeg hele tiden «horisonten» min og finner nye spennende fiskeområder på nesten hver tur. Jeg vil altså si at jeg selv igjen blir «en bedre» sportsfisker av å dele informasjon om fiskeplasser til andre. Ja, det finnes noen unntak, jeg skjønner det, men litt mer kan vi dele med andre!   Fisketeknikker: Når det kommer til fisketeknikker og utøvelsen av sportsfiske synes jeg faktisk at vi er kommet ganske langt de siste årene. Kanskje er det fordi det er ganske lett å skryte av sine overtrufne bragder i form av å lure fisk til å ta (meg inkludert).  Men jeg tror vi har mye og gå på her også. Når jeg omtrent daglig ser i fiskeblader, bøker, filmer, blogger, og andre nettsteder står det aller mest om den flotte turen vi hadde, og om de fangstene vi gjorde. Jeg er helt sikker på at det hele hadde vært mye mer interessant, og bidratt til at flere «knekker koden» (og dermed blir sportsfiskere) hvis flere hadde gått mer i dybden i innleggene. Hvis vi hadde fortalt i detalj om hvordan og hvorfor vi brukte nettopp denne teknikken for og fange fisken vi så solt viser frem på bildet. Jeg tror faktisk det er flere som ønsker og vite hva slags fisketeknikk (i detalj) du brukte, en om hvor stor fisk du fikk, eller hvor flott tur du hadde. Selvfølgelig trenger vi begge deler, og det må ikke gjøres så vanskelig og detaljert at det går ut over fiskegleden. Vi som fisker mye vet jo at det ofte er det enkle og logiske som fungerer best, men del dette også. Selv om det kanskje ikke alltid er det kuleste og moderne metodene du brukte. Fortell om hvor dypt du fisket, hastighet, bevegelse, og ikke minst hvorfor du gjør dette. Da blir det hele mer interessant!   Detaljerte tips: Det neste punktet jeg virkelig brenner for er å dele detaljerte tips om utstyret du bruker. Da snakker jeg ikke om hvilke «merkevarer» du bruker, men om de små detaljene som virkelig betyr noe for å lykkes som sportsfisker. Det kan være kroktype og størrelse, agn, fluevalg, slukvalg, tykkelse på snøre, farger, størrelse på lokkemidler, og så videre…. Det finnes nesten ubegrenset med nyttig informasjon som gjør at andre fiskere kan ta «noen syv mil steg)i riktig retning. Det er jo ikke nødvendig at alle skal bruke årevis på og lære seg det samme som du kan. Igjen er det du som sitter på erfaringer og må dele din kunnskap til andre, hvem skal ellers gjøre det? Det er faktisk bare en liten del av fiskerne som er kompetente nok til og komme med gode råd angående de små detaljene som er så viktige for å lykkes som sportsfisker. Da er vi helt avhengig av at alle som kan bidrar. Hvis jeg går igjennom de mest leste nettsidene/blogger, blader, bøker, og filmer om fiske, er det faktisk veldig få plasser hvor det formidles mye «matnyttig» om dette. Noen hederlige unntak er det heldigvis, men helhetsinntrykket er at det for det meste handler om turene og fangsten. Vi trenger selvfølgelig innslag om alle sider av fiskeopplevelsene, men jeg mener altså at flere bør dele de små detaljene. Jeg og mange med meg, vil gjerne som et eksempel vite litt om hvilken krokstørrelse du fikk fisken på, og ikke minst hvorfor du brukte den?   Miljøfaktorer: Det finnes flere faktorer som er viktig for å få flere til og trives som sportsfiskere. Den ene er miljøfaktoren. Den sosiale, og den ute på fiskeplassen, naturen. Det og bidra litt til sine nærmeste venner, eller bidra i fiskeklubber betyr mer en de fleste aner. Ofte (eller nesten alltid) drives små lag, klubber, og foreninger av noen få ildsjeler. Hvis vi alle bidrar litt mer der vi kan og der det er mest naturlig og bidra, vil det hjelpe mye. I tillegg vil det også ta litt av belasting til de mest ivrige ildsjelene som nesten alltid drar de største lassene. En annen form for aktivitet som er svært ødeleggende for fiskemiljøet er den utpregede «hakkingen», og nedrakkingen på andre fiskere, først og fremst på sosiale medier. Denne nedlatende aktiviteten med å kommentere andre mennesker i negative ordelag er selvfølgelig ikke noe enestående problem for sportsfiske, rettere et svært utbredt problem på nettet generelt, spesielt hvis personer kan være anonyme. La i alle fall oss sportsfiskere prøve å være litt overbærende med hverandre. Selv om vi ser tabber, nybegynnerfeil, dårlig håndtering av fisk, osv. ikke hån vedkommende på nettet. Veiled og hjelp heller vedkommende med dine erfaringer på området. Det verste jeg ser er sportsfiskere som «baktaler» og snakker nedlatende om andre sportsfiskere. Det er vel heller ikke særlig smart og prate nedlatende om andre fiskeformer en det vi vi driver med selv, for meg tyder det bare om uvitenhet. Nei, vi må heller prøve å dra lasset sammen og gjøre hverandre bedre. Ute i naturen og på selve fiskeplassene handler «miljø» mer om og ikke å kaste tomme slukpakninger, sene, eller annen søppel i naturen. Enn kan bli ganske oppgitt over og se så mye søppel ligger rundt innlandsvann, elver, og langs kysten. Enda verre er det når vi lett kan spore mye av dette tilbake til fiskerne.  Begynner vi med oss selv, og påpeker uvettighet blant fiskevenner, så er vi kommet et stykke på vei. Et tips kan også være å samles en gjeng, og ta en oppryddings dugnad på din favoritt fiskeplass, dette ser vi mer og mer av andre steder i verden.   Vis vei for kommende generasjon: Til slutt vil jeg bare si et par ord om barn og sportsfiske. Det minste en kan gjøre er og ta med egne barn ut i naturen, gjerne også med fiskestang. Dette tror jeg de aller fleste sportsfiskere gjør på en god måte. Problemet er at det dessverre er færre og færre foreldre som kan mye om sportsfiske, eller fiske generelt. Vi har mistet mye av den generasjonen foreldre, og besteforeldre, som helt naturlig tok barna med på fisketur. Den «stressende» hverdagen mange familier har, fjerner flere og flere lengre bort fra naturen. Derfor må vi som kan fiske, bidra mer til at barn i nærmiljøet i alle fall får prøve å fiske litt. Vi som i dag kan kalle oss sportsfiskere husker helt sikkert vår første fisk på stang, og vet hvor avgjørende viktig de første fisketurene var. Hadde det ikke vært gøy og være med på og la andre få oppleve det samme? Hvordan du kan bidra til og få et barn til og oppleve dette er jo selvfølgelig helt opp til deg selv, men det er mange måter og gjøre dette på. Enten kan du melde deg inn i den lokale jeger og fiskeforeningen, eller en fiskeklubb, som driver med barn og junior arbeide, eller så kan du organisere en fisketur eller en aktivitetsdag i ditt nærområde. Du kan for eksempel invitere venner og venners barn, eller noen i ditt nabolag/vel på en sosial fisketur. De fleste barnehager, eller skoler, vil også kunne delta på et slikt opplegg hvis det planlegges godt.   Godt nytt fiskeår: For ordensskylt vil jeg bare tillegge at dette innlegget ikke er ment som noe formaning, men heller en oppfordring for å forbedre sportsfiskets kår det neste året. Det er allerede en masse mennesker som gjør en hel del for sportsfiske, fortsett med det gode arbeidet folkens! Det er også på sin plass (for de som ikke vet hvem jeg er) å fortelle at jeg jobber i fiskeutstyrsbransjen (Pure Fishing), og at derfor noen allerede sikkert har trukket den slutningen at jeg vil ha flere sportsfiskere for og selge mer utstyr. Hvis det er det du tror, kan du ikke ta mer feil, og du kjenner meg ikke i det hele tatt. Vi, og de fleste i bransjen ville da heller hatt mye mer igjen for å påvirke feriefiskerne til og fiske mer i ferien sin. Også sportsbransjen må yte mye mer for og rekruttere sportsfiskere! Uansett handler ikke sportsfiske om penger, men om utfordringer, spenning, og opplevelser. Men aller mest om det å dele opplevelsene med andre, som skjønner hva dette handler om. Husk at du som leser dette er en av de viktigste faktorene for Norsk sportsfiske, med det bærer det også et ansvar! God Jul, og et godt nytt sportsfiskets år 2014! Asgeir (tekst og foto)