Facebook ikon Instagram ikon
27. april, 2018 - Tips, triks og teknikker

Stimuler fiskens sanser for å fange mer (del 1)

I foredragene mine snakker jeg mye om fiskens sanser, og hvor viktig det er å stimulere flest mulig av dem for å få fisken til å bite. Her vil jeg komme med noen tips om hvordan du også kan stimulere disse for å få mer fisk. Vanligvis er det nemlig slik at jo flere sanser du stimulerer jo mer fisk får du. Fisken bruker alle sanser i jakten på mat, og de ytre forholdene (bla vann-lys-temperatur) bestemmer hvilke som er viktigst. Det er altså på det rene at de forskjellige fiskeartene bruker de ulike sanseorganene mer eller mindre aktivt i jakten på mat, og at noen har spesialisert seg og har utviklet noen av dem spesielt godt. Noen jakter for eksempel mest med synet og sidelinjen, mens andre bruker lukte og smakssansene mest i jakten på mat. Dette kan du ofte se på fiskens utseende. En fisk med store øyne og utpreget sidelinje (for eksempel lyr) jakter mest med øye og sidelinjen, mens en hai har forholdsvis små øyne og svak sidelinje men har ofte større nesegroper og sensorer som lett oppdager lukt og impulser fra byttedyrene.  

sjekk sensorene under nesa på denne lille svarthåen
  En kan også tenke seg at lukt og sidelinje er viktigere for fisk som lever veldig dypt enn for fisk som lever grunt siden det er så lite lys dypt i havet. Eller at det på dager eller i områder med svær grumsete vann vil være viktigst å stimulere lukte og sidelinje sansene fordi fisken har dårlig oversikt med øynene. Det motsatte kan være tilfellet når fisken jakter aktivt i gode sikt og gode lysforhold. Bevegelse, farge, kontraster og størrelse oppfattes da god på lang avstand av fiskens øyne. Mye av denne kunnskapen omkring stimulering av fiskens sanser har jeg fått i fra konkurransefiske, og er altså noe jeg ikke har vitenskapelig belegg for utover mine egne erfaringer.  Når mange fisker på samme fisk i samme området er det ganske lett å se hva som fungerer, eller hva som ikke fungerer. Det å kunne skille seg ut, og stimulere fisken mer enn de andre fiskerne gjør, har ofte gitt meg et stort fortrinn. Det gjelder egentlig bare å tenke i gjennom hva du gjør og hvordan det påvirker fiskene der nede under vann. Ofte er det hele helt logisk, Det gjelder vanligvis å tenker at fisken bruker sansene på samme måte som oss og andre dyrearter. Vi kan dele inn fisken sanser på følgende måte:  
Noen fisk har et utpreget stort øye de bruker i jakten på mat
  Øye=Syn Synsevnen varierer sterkt mellom de ulike artene. Men de fleste arter ser skarpt både på lang og kort avstand. Fisken ser med et øye på hver side. Den har derfor meget vidt synsfelt. Bortsett fra rett bakover, ser den helt rundt. En sektor rett framfor seg, ser den med begge øyne, og har dermed dybdesyn. Dybdesyn er spesielt viktig når fisken jager. Fisk kan se farger (unntatt haiene) og oppfatte godt kontraster. Som sportsfisker er det da særdeles viktig å trigge øye/synet til fisken og det er vanligvis lett mot de artene som har godt syn. Det er naturlig å tro at den lettest ser store, sterkt fargende, og ting med mye bevegelse lettest, akkurat slik som vi ville ha gjort. Det betyr allikevel ikke alltid at det som synes best er det som fanger best, det må nemlig ligge innenfor det som fisken oppfatter som mat. Dessuten er en god del fiskearter i perioder «tunet inn» på å fange ting det er mye av. De er altså noen ganger selektive og du må imitere mer enn du attrakterer (gjør lett synlig). Min oppfatning er derfor at du fisker best med ting som er lette å se når fisken jakter aktivt, eller må ha mat og er sulten, mens du bør imitere mest når det er overflod av mat. Igjen kan de ytre påvirkningene også spille inn og derfor kan sterke farger og store lokkemidler være bra når vannet for eksempel er grumsete (farget), og motsatt når vannet er klart. Beste tips: Bruk fluoriserende gul-hvit-rød-grønn-oransje når forholdene er vanskelige, og imitasjonsfarger som ligner byttedyret når det er overflod av mat og fisken er tunet inn på disse. Hvis du fisker høyt i vannet vil sort gi den beste kontrasten mot en lys overflate og himmel, og er derfor lettest å se for fisken. Det motsatte er tilfellet hvis fisken ser nedover i vannet, da vil hvit være den fargen som gir best kontrast nedover i dypet eller mot bunnen, og er dermed lettest å oppdage for fisken i den vinkelen. Bruk store lokkemidler for å få oppmerksomhet og mindre eller like store som byttedyrene når det er mye mat og fisken begynner å bli vanskelig. Bruk sølv/flash for å skape skarpe blink i overskyet vær, og bruk dusere blink fra kobber/gull når det er solskinn.    
sjekk neseåpningene på denne flyndren
  Nese=Lukt Lukteorganet består av to eller flere groper med sanseceller som ligger foran øyene. Fisk har meget god luktesans. Den kan oppfatte konsentrasjoner av stoff som vi ikke kan registrere selv med de aller fineste instrumenter. Ålen og haier kan for eksempel følge sporet etter et bytte som en sporhund. De kan også bli skremt av lukten av predatorer som jakter på dem. Som sportsfisker har vi all verdens muligheter til å bruke lukt i jakten på fisk. Agn har jo naturlig lukt av mat for fisken, men det er også lett å tilføre lukt på de andre lokkemidlene som for eksempel fluer og sluk. Da vil du altså stimulere enda en sans og øker sjansen for å fange, i tillegg vil riktig lukt også være med på å kamuflere fremmede lukter (parfyme-såpe-bensin-solkrem) som kanskje virker negativt på fiskene. Min oppfatning er også at fiskene antagelig kan bli trigget av riktig lukt akkurat slik som vi mennesker. Lukter du for eksempel god mat i fra kjøkkenet får du vanligvis mer lyst på mat enn når du ikke lukter noe. I motsatt tilfelle vil noe som lukter vondt eller lukter som ikke forbindes med mat være negativt på matlysten, og i alle fall ikke trigge fisken til hugg. Beste tips: Bruk naturlig eller kunstig agn med lukt, det er nesten alltid en vinner. Bruker du kunstig agn uten lukt kan du tilføre det ved å tre på en liten bit med agn, eller dyppe eller spraye på naturlig veske fra agn eller bruke kunstig lukt fra for eksempel Berkley Gulp som vil trigger fisken til hugg. For at lukten skal henge lengre kan det være lurt å bruke en myk jig eller flue på kroken som trekker til seg luktstoffet slik at det holder lengre.  
Hvis du tenker som en fisk, får du også fisk
  Del 2 kommer i morgen, da ser vi på smak, sidelinje og hørsel. Asgeir