Facebook ikon Instagram ikon
28. april, 2018 - Tips, triks og teknikker

Stimuler fiskens sanser for å fange mer (del 2)

Da fortsetter vi med å stimulere flere av fiskens sanser, her kommer mine beste tips om smak, sidelinje og hørsel.  

Denne Gulp krabben ble tatt som ekte vare
Munn=Smak Smakssansen ligner luktesansen, da begge registrerer stoffer som er oppløst i vannet. Smaksorganene kalles smaksløker, og sitter i munnhulen og svelget, men også rundt munnen. Fisk med skjeggtråder kan også smake med dem, det er til og med fisker som har smakssanser på buken. Som sportsfisker kan det være viktig å prøve å påvirke denne smakssansen slik at fisken føler at det virkelig er noe spiselig den har fått i munnen når den tar lokkemiddelet ditt. På den måten vil han holde det lengre der, og du får bedre tid til å sette kroken. Lukt og smak henger jo nøye sammen men også konsistensen kan påvirke fisken slik at den føles og smaker riktig. En gummishad vil nok føles mer riktig og holder bedre på smaken enn for eksempel en kompakt og hard sildesluk, begge typer imiterer en liten byttefisk. Min oppfatning er altså at du kan ha god hjelp og at du øker sjansene betraktelig hvis du tilsetter smak på lokkemidlene. Dette kan du lett se ved at fisken sluker det lengre inn i munnen, og at den ikke spytter det ut umiddelbart. Beste tips: Er omtrent identisk med tipset under nese=lukt det vil si å bruk naturlig eller kunstig agn med lukt, det er nesten alltid en vinner. Bruker du kunstig agn uten lukt kan du tilføre det ved å tre på en liten bit med agn, eller dyppe eller spraye på naturlig veske fra agn eller bruke kunstig lukt fra for eksempel Berkley Gulp som vil trigger fisken til hugg. For at lukten skal henge lengre kan det være lurt å bruke en myk jig eller flue på kroken som trekker til seg luktstoffet slik at det holder lengre. På denne måten vil altså fisken smake noe når den biter og derfor holde lengre (og ofte sluke) lokkemidlet, det gjør at du får lengre tid til å sette kroken og dermed sikre fangsten.  
lyren er et eksempel på en fisk med en utpreget sidelinje
Sidelinje=Trykk Sidelinjen er en linje som går fra gjelleåpningen til halen på siden av fisken. Sidelinjen fungerer som et annet høreorgan og registrerer trykkforandringer i vannet. Ved hjelp av denne kan fisk registrere lydbølger fra fiender og byttedyr. Også fiskens egne bevegelser blir reflektert fra faste gjenstander. Fisken kan derfor lokalisere hindringer og fiender i mørke og grumsete vann. Som sportsfisker er dette ofte en sans som blir undervurdert, og det kommer kanskje av at dette er en sans om vi ikke selv innehar. Det å lage de rette vibrasjonene ut i vannet gjør at du kan få fiskens oppmerksomhet på lang avstand. Det å få de rette bevegelsene ut i vannet fra lokkemidlet ditt kan være vanskelig, men ofte er det som ser bra ut, også det som fungerer best. Skap bevegelse og varier mye til du finner den rette gangen. Den rette bevegelsen er ofte det som likner mest på de bevegelsene byttedyrene fisken spiser har. Min oppfatning er at bevegelsene du skaper fra lokkemidlet til fisken kan være av avgjørende betydning for at fisken skal hugge. Jeg bruker mye tid på å finjustere redskapen og teknikken slik at fisken oppfatter det som levende mat. Husk også at skadede byttedyr anses som et lett og attraktivt bytte for fisken, derfor kan uortodokse metoder trigge ekstra. Et spinnstopp er et godt eksempel på dette. Beste tips: Varier bevegelsene mye på lokkemidlet hvis du ikke får fisk slik, at du skaper mer trykkbølger under vann. Bruk stangtuppen aktivt og benytt deg av alle knep i boken. Spinnstopp, dirrende bevegelser, og fartsøkninger. Sjekk hvordan lokkemiddelet ditt oppfører seg når du gjør disse bevegelsene og lær av dette hvis du lykkes med taktikken og får trigget fisken til hugg.  
mange lokkemidler er utstyrt med rasslekuler innvendig for å gi ekstra lyd
Øre=Hørsel Fiskens hørsel er godt utviklet. Høreorganet tilsvarer vårt indre øre. Dette består av kompliserte buktninger som ligger i væskefylte rom. I tre blæreformede kammer ligger en liten stein av kalk som kalles øresteiner (otolitter). De hviler på sanseceller av hår som registrerer forandring i steinens stilling. En av øresteinene er et balanseorgan som registrerer forandringer i fiskens stilling. Svømmeblæren fungerer som lydforsterker. Som sportsfisker er det vanskelig å måle hvordan lyden fungerer under vann. Det er allikevel på det rene at lyd bærer godt i vann og at du lett får fiskens oppmerksomhet med riktig lyd. Spesielt når fisken er på jakt etter mat og er sulten vil lyd kunne styre fisken mot deg. I mange tilfeller vil også lyd fra et lokkemiddel kunne «vekke» en hvilende fisk slik at den blir lettere å fange. Det er også på det rene at et lokkemiddel med lyd vil skille seg ut i fra andre uten hvis det er mange som fisker i samme område. For mye og unaturlig lyd kan sikkert også ha motsatt virkning, spesielt på fisk som er selektive innstilt på et spesielt byttedyr som av den mer stillfarne typen. Min oppfatning er at lyd kan være bra. Et spinnerblad, eller kuler som rasler inni en wobbler gjør at jagende fisk lettere lokaliserer lokkemiddelet du har i enden av snøret. Noen dunk i mot bunnen eller et plask i overflaten kan gi tilsvarende signal til fisken. Noen arter kan imidlertid være vare på for mye lyd og bør derfor fiskes mest mulig lydløst, karpefisker kan være et eksempel på en slik fiskegruppe. Beste tips: Dunk lodde eller lokkemidlet mot bunnen med jevne mellomrom. Det skaper både vibrasjoner, lydbølger og virvler opp masse som ofte tiltrekker seg fisk. Er det vanskelig forhold kan det være lurt å øke lydvolumet med lokkemidler som har kuler eller spinnerblad eller på annen måte lager lyder under vann.  
lykke til med å stimulere for mange spennende fangster i sommer
  Konklusjon Konklusjonen blir altså at du som sportsfisker kan trigge alle fiskenes sanser på ulike måter, og at du dermed ofte vil fange mer fisk.  En del fisk som for eksempel haier og skater har i tillegg sensorer på hodet som sender ut og mottar signaler som hjelper dem til å finne mat som for eksempel er gjemt nede under sand og mudder. Havmusa er også et godt eksempel på en slik fisk, og hører også ganske riktig til samme familie (bruskfisker) som haiene. Uansett fiskeart vil du altså kunne finne gode metoder som gjør at den blir lurt til å tro at ditt lokkemiddel er mat, det gjelder bare å prøve å tenke som en fisk! Asgeir