Facebook ikon Instagram ikon
11. februar, 2015 - Artsfiske

Strømsild (ny art)

Hei, På sjøisen i Løgninfjorden torsdag fikk jeg selskap av de aktive artsfiskerene og promotorer for NKMLs NM i sjøisfiske, Irvin Kilde og Bjørn Florø Larsen. De skulle vise meg en av bankers plassene for den lille men vakre strømsilda her inne i fjorden. Strømsilda minner mest om en liten vassild og lever for det meste på dypt vann. Inne i Løgninfjorden trekker den imidlertid veldig grunt nå vinterstid.  Til tider skal den være ganske lett å få bare du å lokalisere en av de mange små stimene som beveger seg rund om i fjorden.       Bjørn og Irvin pekte ut en liten topp på rundt 25 meter der vi boret gjennom isen og satte ned hvert vårt sabiki hekle med kroker rundt størrelse 12. Alle de små opphengerne ble agnet med bitte små biter av makrell. Vi senket snørene helt ned til bunnen å jeg merket straks at det var små napp. Jeg hadde imidlertid problemer med å få dem til å sitte på kroken, dermed det tok litt tid før det ble noe fisk med opp på isen. Etter en snau halvtime hadde imidlertid Bjørn fått sin første strømsild, og jeg ble tilbudt å slippe ned i det hullet der han fikk sin. Det nappet umiddelbart, og vipps der var også min første strømsild oppe på isen. Art nummer 111 var et faktum. Den ble feiret med en aldri så liten dram i godt selskap på isen.             Senere på dagen ble det flere av samme slag med opp på isen, og som du ser av bildene er ikke strømsilda særlig stor, men har veldig spesielt og vakkert utseende. Strømsildene og annen småfisk vi fikk (hvitting, knurr og hyse) kom alle med som godt agn i den videre jakten på skatene utover ettermiddagen.           Her ser du hva fiskipedia skriver om arten: http://www.fiskipedia.no/alfabetisk#.VNYKRfmG-Cl Latinsk: Argentina sphyraena Engelsk: Argentine Tysk: Silberfisch Svensk: Silverfisk Dansk: Strømsild   Kjennetegn:  Denne småvokste fisken med fettfinne kan enkelt forveksles med vassild, men har lik eller kortere snutelengde enn øyediameter (vassild har større øyediameter enn snutelengde). Dessuten har den færre skjell langs sidelinja (vassild har 64–69). Skjellene mangler de lange piggene i bakkant slik vassilda har. Munnen er liten. Svømmeblæra er sølvskinnende, og den har sammen med skjellene blitt brukt for å gi glans til perle-etterligninger (”essence d´Oriente”) og neglelakk [Muus, B. J. 1969][Wollebæk, A. 1924]. Antall finnestråler i ryggfinna: 0 piggstråler, 10 – 12 bløtstråler Antall finnestråler i gattfinna: 0 piggstråler, 11 – 15 bløtstråler Antall skjell langs sidelinja: 50 – 54 Antall gjellestaver på første gjellebue: 11 – 14 Biologi:  Dette er en stimfisk som finnes i hele vannsøyla ned til ca 300 meters dyp [Nielsen, L. 2004]. Når den befinner seg ved bunnen foretrekker den bløtbunn. Antakelig foretar den vertikale døgnvandringer, der den spiser pelagisk føde om natten, og børstemark og muslinger om dagen. Hannen kjønnsmodnes ved 120 mm lengde, hunnen ved 130 mm lengde. Om våren og sommeren gyter disse pelagiske egg som klekker til pelagisk yngel. Opp til 16 år gammel og 27 cm lang. Utnyttelse:  Blir tatt sammen med vassild og brukt som industrifisk. Sportsfiske:  Sportsfiskere tar denne arten jevnlig, særlig under isfiske. Den største kjente sportsfiskefangede strømsilda veide 154 gram og ble tatt i Sandebukta i 2006. Utbredelse:  Fra Gibraltar til Norge og Island, samt Middelhavet øst til Adriaterhavet.     Asgeir