Facebook ikon Instagram ikon
6. august, 2012 - Båt og havfiske

Torskefiske film

 Som en slags oppfølging til innlegget om pilkefiske, kan dere gjerne ta en titt på denne filmen vi har laget om torskefiske. Som dere ser av filmen er det ofte pilking som er mest effektivt når en jakter etter torsk, men veldig ofte er agnfiske også veldig bra, og til tider enda bedre enn pilkefiske. Spesielt gjelder det i områdene fra Svenskegrensen til Hordaland. Her er det ofte at agnfiske er suverent etter torsken. Fra Hordaland og nordover til og med Finnmark er det som oftest lurest å velge pilken. Her er det ofte større forekomster av stor og bitevillig torsk. Jeg kan bare nevene det fantastiske sommerfiske langs nordland, troms og finnmark kysten. Og aller viktigst det fantastiske skreifiske sene vintermåneder. Torskebestanden har tatt seg godt opp nesten langs hele Norskekysten. Et par skikkelig kalde vintere (2010 og 2011) gjorde at kysttorsken på Øst og Sørlandet fikk være mer i fred om vinteren. Islagte fjorder gjorde det nemlig vanskelig å drive utstrakt garnfiske vinterstid her.  Torskekvoten totalt nærmer seg rekordhøye 1 000 000 tonn!! Noe som tyder på at forskere og fiskere mener at bestanden er rekordhøy og tåler så store uttak. De siste års skreifiske viser også at bestanden har vokst de siste årene. Helt i nord rappoteres det om den høyeste bestanden av gytende torsk siden 1946! Dette vil si at det ikke skulle stå på tilgangen til fisk, og utstyret finnes….. så da er det bare opptil deg å finjustere teknikk og finne rette fiskeplassene. Her er filmen som varer i ca 1o. min;   http://www.abugarcia.no/videosinfostips-torskefiske-358.html Asgeir