Facebook ikon Instagram ikon
9. mai, 2017 - Aktiviteter / Happenings

TroutXP – Rapportering av fisketurer etter sjøørret i Aust-Agder

I disse dager lanseres en nettside for registrering av sjøørret som er fanget på fisketurer i Aust-Agder.  

Registrerer du dine fisketurer vil du gi et viktig bidrag til sjøørreten i A-Agder
Registrerer du dine fisketurer vil du gi et viktig bidrag til sjøørreten i A-Agder
  ​Målsetningen med TroutXP å legge til rette for enda bedre forvaltning gjennom å kartlegge hva som er viktig for at sjøørretfiskerne blir fornøyd med sin fritidsaktivitet, og hva som er viktig for å sikre robuste bestander av ørret over tid. For å nå dette målet er vi helt avhengige av rapporter fra dere som fisker etter sjøørret i sjøen, også de gangene dere er på tur men ikke får ørret. fiskeren vil få tilbakemelding på fangsten sett i forhold til hva som er gjennomsnittsfangst og største ørret fanget. Daglig oppdatering av fangst vil også bli presentert på https://www.asgeiralvestad.nowww.njff.no/fylkeslag/aust-agder. Prosjektet er støttet av Aust-Agder Fylkeskommune og drives av Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) Universitetet i Agder og Havforskningsinstituttet Flødevigen i samarbeid med Aust-Agder Jeger og Fisk.  
Kurt Johansen skal lage en  bachelor rundt prosjektet og håper du bidrar
Kurt Johansen skal lage en bachelor rundt prosjektet og håper du bidrar
  Dette er altså et prosjekt som kan gi en statistikk om hvor gode forholdene er, og hvor god bestanden av sjøørret egentlig er i Aust-Agder. Dette vil igjen kunne gi en indikasjon på hva som bør gjøres i forhold til forvaltningen i dette området. Kanskje må det jobbes mer med sjøørretbekkene, eller bruke mer på kultivering og tilrettelegging av sjøørreten. En slik statistikk vil også kunne hjelpe oss i kampen mot ulike utfordringer som utbygginger, forurensing og oppdrett. Siden vi for eksempel nesten er helt skånet fra oppdrettenes ødeleggelser kan det være utrolig viktig å ha en god statistikk før de eventuelt blir mer utbredt i området. På den måten vi altså en slik fangststatistikk kunne gi oss kunnskap og dermed bedre grunnlag for gode argumenter mot de fleste ting som kan sette bestanden i fare. Jeg bidrar gjerne med registrering av mine fangster, eller mangel på sådan, i et slikt prosjekt. Håper du også gjør det? Husk at du ikke trenger å avsløre god plassene dine, men bare fortelle hvilken kommune du fisker i. Still opp for en god sjøørretbestand, du også!   DCIM100GOPRO   Registrering gjøres på https://www.asgeiralvestad.notroutxp.no/ Statistikk finner du på https://www.asgeiralvestad.notroutxp.no/charts   Asgeir