Facebook ikon Instagram ikon
9. november, 2013 - Produktomtale og tester

Tvilsomme Norgesrekorder

Hei, Sverre Magnus Selbach og den «herlige» gjengen i NKML har tatt for seg bladet Villmarksliv sin Norgesrekordliste, og sett på noen av de «tvilsomme» rekordene som står bokført der. Jeg synes dette er særdeles interessant lesing og gjengir gjerne Selbach sine tanker omkring noen av de Norgesrekordene som kan virke merkelige. Villmarkslivs Norgesrekordlister finner du her:  http://www.klikk.no/produkthjemmesider/villmarksliv/article291110.ece

Sverre Magnus Selbach er selv en særdeles aktiv fisker, her med en glassvar på 2,085kg
  Her er NKML sitt blogginnlegg i sin helhet: Villmarkslivs offisielle norgesrekordlister er viktig for oss artsnerder. Den viser hvilke arter som er blitt tatt på sportsfiskeutstyr i Norge, hvor og når på året de ulike artene er tatt, og ikke minst gir lista en pekepinn om de ulike artenes maksimale størrelse. I tillegg ligger det mye prestisje og glede i å inneha eller å få en ny norgesrekord.  La det være sagt med en gang; slike lister blir aldri perfekte. Det vil alltid bli fanget eksemplarer av noen arter som er større enn gjeldende norgesrekord uten at fisken blir meldt inn. Eller enda verre; det kan bli tatt helt nye arter som ikke registreres som nye norgesrekorder. Dette er selvsagt forståelig om det er utenlandske fisketurister eller mindre nerdete hobbyfiskere som står for fangsten. Imidlertid så ønsker vi at de offisielle norgesrekordlistene våre skal være så riktige som overhodet mulig! Vi har aldri tvilt på at norgesrekordjuryen gjør en utmerket jobb og de aller, aller fleste rekordene virker også å være godt dokumentert og troverdige – og bra er det! Imidlertid er det per i dag noen eksempler på tvilsomme rekorder på de offisielle listene, og vi vil her kommentere de vi mener juryen bør se nærmere på. Vi kritiserer imidlertid ikke rekorder som er blitt betvilt på grunn av rykter om garnfangster, linefangster og så videre fordi dette er nettopp rykter. I alle tilfeller bør det være et krav om at bilder av en norgesrekord foreligger, som viser på både størrelse og arten i de tilfeller det kan være til, og at disse bildene også er tilgjengelig på nett.    Dette er rekordene vi er kritiske til: 1. Blåstål  Mangler bilde og usannsynlig forhold mellom vekt og lengde. Det er tvilsomt at en blåstål som var 40 cm veide 330 gram mer enn denne 39 cm lange blåstålen i god kondisjon, tatt av Sigurd Davidsen i 2012. 2. Flekket fløyfisk  Feil artsbestemmelse? Dette ser veldig ut som en liten fløyfisk. NB! Det var ikke fiskeren selv som foretok artsbestemmelsen av denne fisken. Dette er kritikk av artsbestemmelsen, ikke fiskeren. Vi foreslår at artsbestemmelsen gjøres om i ettertid, slik at Vilhelm beholder norgesrekorden, men for den korrekte arten. Et blogginnlegg fra Fylkesmannen om fløyfiskene er planlagt ila året. 3. Havniøye  Dette er en rundmunn, ikke en fisk, og har ingenting på en rekordliste for fisk å gjøre. http://www.fiskipedia.no/node/322 4. Håkjerring  Vi håper juryen er fornuftige og godkjenner Asgeir Alvestads fantastiske håkjerring som ble estimert til 1099,5 kg basert på lengde og omkrets som ny norgesrekord. Dette vil sende et viktig signal om at man kan få godkjent norgesrekord på håkjerring uten å drepe og veie de. Med vitner til målingen og bruk av eksisterende formel for å estimere vekt er dette en pragmatisk og fornuftig løsning for en art som er et unntakstilfelle. Vi vil gå så langt som å anbefale at juryen IKKE godkjenner nye norgesrekorder på håkjerring dersom fisken er ført i land og avlivet for å veiies. Det siste vi ønsker å se i fremtiden er troféjegere som poserer med steindød håkjerring på kaia som en britisk aristokrat på storviltjakt i Afrika i Viktoria-tiden. 5. Leirkutling  I 2007 var kunnskapen om kutlinger på et helt annet nivå enn idag, se f.eks. dette blogginnlegget. Dette er mest sannsynlig en sandkutling, og uansett burde det for de vanskeligste kutlingartene som f.eks. bergkutling og leirkutling også legges ut bilder som viser klart hvilken art det er snakk om. 6. Lodde  Norgesrekordfisken er 39 gram og 19 cm lang. «Lodda tok en rød gummimark under pilkefiske etter stortorsk.» Go figure… 7. Lyr  Denne rekorden kan være reell, men i så fall er lengden mest sannsynlig feil. En lyr på 95 cm veier helt enkelt ikke 12,8 kg i september, og i alle tilfeller ikke den avbildede lyren, selv om den er kraftig. Som sammenlikningsgrunnlag anbefales Morten Bergans smellfeite lyr fra slutten av april som veide 10,75 kg fordelt på 97 cm. Et annet sammenlikningsgrunnlag er Tore Jan Skeies lyr på 95 cm (samme som nreken) som er i normal kondisjon og veide 8060 gram. Lyr er en svært vanlig og meget populær sportsfisk, det er derfor synd at det kan sås tvil om den eksisterende rekorden fordi vekt, lengde og bilde (kondisjon) ikke er konsistent. 8. Panserulke  Mangler bilde, samt at en så liten fisk er tatt på sluk også skaper tvil. Etter vår mening burde heller f.eks. Karl Johan Sæths panserulke på 30 gram tatt på børstemark vært offisiell norgesreord. 9. Sjørøye  Sjørøye er fantastisk morsomt å fiske, men en egen art er det ikke. 10. Sjøørret  Se 9.  11. Slimål  Dette er en rundmunn, ikke en fisk. http://www.fiskipedia.no/node/322 12. Storsil  En 190 gram stor fisk som er 36 cm lang tatt på pilk gir grunn til tvil. Denne tvilen kunne vært unngått om det hadde vært oppgitt hvor stor pilken (evt treblekroken/kroken) som ble brukt var. 13. Smørflyndre  En smørflyndre på 700 gram er en drømmefangst for artsjegere, og selv om rekordfisken er reell nok stusser vi over at den er tatt på sluk. De ytterst få godt dokumenterte smørflyndrene som er fanget av sportsfiskere de siste årene (Asgeir Alvestad, Lasse Bøe og minst én til) er alle tatt på naturlig agn på små kroker, noe som harmonerer svært godt med smørflyndras munn og matvaner. I 1982 var ikke artsfiske slik vi kjenner det i dag noe tema, ei heller feilkroking. Ut fra det vi i dag vet om smørflyndras matvaner og oppførsel er det derfor svært usannsynlig at rekordfisken har bitt på en sluk. 14. Tunge  Tunge tatt i 1980 på sluk. Årsaken til at vi ser på denne som tvilsom er den samme som for smørflyndre. Heldigvis blir denne rekorden nå mest sannsynlig slettet og erstattet med Marius Vikenes fisk på 1190 gram fra i år. 2013 har vært et gjennombruddsår uten sidestykke for fiske etter tunge i Norge, mye på grunn av Karl Johan Sæths tungevindu. 15. Ørekyte  Mangler bilde og rundt vekt (40 gram). Det burde vært publisert bilde av denne kuriositeten.    Det er selvsagt meget mulig at noe av kritikken her er ubegrunnet eller direkte feil. I så fall er hodet lagt på blokka og all oppklarende kritikk er velkommen.   Du finner NKLM sin blogg her:  http://nidarosiensis.blogspot.no/
Mr. Selbach med en rødknurr på 620g
  Asgeir (foto: NKML Sverre Magnus Selbach)