Facebook ikon Instagram ikon
7. april, 2018 - Aktiviteter / Happenings

Utbredt ulovlig garnfiske etter sjøørret (hva kan vi gjøre ?).

Hei, i dag tar jeg frem denne saken igjen, med ulovlig garnfiske. April er toppmåneden for sjøørretfiske, men det er også ofte starten på det ulovlige garnfiske. I saken under (som er publisert tidligere) får du litt av mine erfaringer fra Lillesand, men aller viktigst litt info om hva du skal gjøre hvis du kommer over ulovlige garn satt i sjøen: Det er viktig at vi sportsfiskere forholder oss til dette på en fornuftig og god måte, slik at vi selv ikke gjør ulovlige ting og fjerner redskap som er lovlig satt. Utgangspunktet er at det er strengt forbudt og straffbart å sette garn etter sjøørret, eller ta sjøørret som uforvarende har gått i et lovlig satt garn. Her syndes det mye, mange med forsett, mens andre gjør ulovlige ting fordi de ikke har satt seg inn i regelverket. Så har du de mer kriminelle som i ly av mørket setter ut flere garn uten merking, på spesielt utvalgte og gode sjøørretplasser. Sistnevnte er verst, og det er spesielt de vi sports og fritids fiskere må være med å bidra til å få stoppet. De påfører nemlig sjøørretbestanden de største tapene. De er ofte mest aktive senhøstes og tidlig vår mens det er lite andre båter på sjøen. Da kan de nemlig sette garnene helt grunt, gjerne i nærheten av sjøørret vassdrag, i trange sund, og andre utpregede områder hvor sjøørreten samler seg på de årstidene.  

Når vi er ute om natten på lovlig sportsfiske finner vi mange ulovlig satte garn
Når vi er ute om natten på lovlig sportsfiske finner vi mange ulovlig satte garn
  Her i Lillesand som jeg fisker mest kommer jeg stadig over ulovligsatte garn. Spesielt de to siste årene hvor jeg har vært mye ute på nattfiske etter flatfisk fra båt, eller med vannkikkebrett har det dukket opp mange garn på feil steder. Det er gjerne garn av typen fjord eller ferskvannsgarn som står helt grunt. Korklinen ligge mer eller mindre å flyter i overflaten, og de er sjelden merket med blåse slik de skal være. Alt dette tilsier at de er satt ulovlig i den hensikt å fange sjøørret.  
Jeg er kommet over et ti talls garn som er satt alt for grunt, og uten merking
Jeg er kommet over et ti talls garn som er satt alt for grunt, og uten merking
  Hva skal du gjøre når du ser et ulovlig garn? Vanligvis har jeg tatt garnene og røsket dem opp og lagt dem på land, andre ganger har jeg tatt med meg garnene og kastet dem i hytteavfallet på bryggen der jeg har båten. Jeg har visst at denne adferden er på grensen av det jeg har lov til, men jeg blir så fly forbanna når folk gir faen i lover og regler bare fordi de er ute i naturen. Tidligere vær jeg svært aktiv gjennom lokale JFF med kultivering, og brukte hundrevis av timer med kalking, utsetting av fisk og rensing av bekker, for at både brunørreten og sjøørreten skulle få bedre levekår. Derfor er det kanskje ekstra provoserende å se at folk ødelegge for kortsiktig og egen vinning. Jeg har til og med sett familier med små barn sette ørretgarn fra båt helt grunt i bukter sent om kvelden. Sikkert spennende for barna, men de blir samtidig lært opp til å bli kjeltringer, og mister dermed også mye av respekten for det som er med på å bevare naturen og artsmangfoldet. I tillegg er det og sette garn så grunt direkte farlig for ferdsel. Båter vil kjøre i dem om natten eller når de holder stor fart, og det kan i verste fall føre til en ulykke.  
Selv vadene med vannkikkebrett har jeg funnet ørretgarn i sjøen
Selv vadene med vannkikkebrett har jeg funnet ørretgarn i sjøen
  Uansett siden jeg under nattfiske kommer over ulovlige garn ganske ofte, tenkte jeg at jeg nå skulle prøve å gå frem etter læreboken for å prøve å sjekke hva som virkelig blir resultatet av riktig fremgangsmåte når du finner et ulovlig satt garn. Jeg kan vel si at jeg i utgangspunktet var ganske skeptisk til om noen på lovens side gadd å bruke tid på dette her i det hele tatt, men nå ville jeg altså teste for å se hvordan responsen ble. Så når jeg under en ny tur i fjor høst nok en gang kom over flere garn satt grunt på helt typiske sjøørretplasser tok jeg affære. Jeg tok mobiltelefonen fatt og ringte oppsynsmannen i Statens Naturoppsyn Arild Pfaff. Han tok ikke telefonen (var bortreist fikk jeg vite i etterkant), og politiets nødtelefon hadde jeg ikke akkurat lyst til å ringe midt på natten. Jeg måtte dermed ta en beslutning der og da. Jeg valgte å trekke de tre garnene som lå i to av Lillesands beste og mest kjente sjøørretplasser, og tok de med inn til land. Når jeg kom på land gikk jeg en tur og sjekket båtene som lå der, og ja ganske riktig lå det en båt der med flere tomme garnkasser, samt flere tauverk med blåse som tydelig hørte til garn. Siden det også lå et garn med samme karakteristiske hjemme støpte loddene var saken ganske klar. Han som eide båten hadde kjørt ut om kvelden og satt garn i ly av mørket og tatt av tau og blåser for at ingen skulle oppdage dem. Jeg fikk tak i den lokale oppsynsmannen Arid Pfaff dagen etter, og jeg fortalte hva jeg hadde gjort. Han kontaktet politiet og det ble opprettet en sak. Jeg leverte de tre garnene til politiet samme dagen. Påfølgende kveld lå oppsynsmannen parat for å se om den aktuelle båten igjen skulle sette garn igjen. Det skjedde ikke, antagelig var han manko på garn siden de nå var hos politiet. Siden ikke oppsynsmann eller politi hadde tatt mannen på fersken var ikke saken av beste karakter. Det faktum at det faktisk også er lov å sette garn helt grunt fra 1. oktober til 28 februar gjorde ikke saken bedre. Da må du kunne bevise at de er satt etter sjøørret og det kan jo være vanskelig. Faktumet at de ikke var merket kunne han nok ikke kommet seg unna. Dermed ble det altså en sak som var vanskelig å gå videre med, samt at jeg antagelig måtte stå frem som vitne for at en slik sak skulle gå hjem og resultere i bot. Noen få uker senere kom jeg imidlertid nok en gang over flere garn som lå og fløyt med korklinen delvis i vannskorpen omtrent i samme området. Det ene stod midt i Grunnesund og det andre stod rett i starten av den velkjente sjøørret spotten. Garnene hadde de lett gjenkjennelige hjemmelagde loddene i enden, og i det ene garnet stod det en diger, feit og flott sjøørret på over tre kilo. Ikke det minste tvil, samme mann og båt var på ferde igjen. De karakteristiske loddene som var støpt inn i brus/øl bokser var ikke til å ta feil av.  
Denne smellfeite gjeldfisken stod i garnet når jeg ringte oppsynsmannen
Denne smellfeite gjeldfisken stod i garnet når jeg ringte oppsynsmannen
  Jeg ringte umiddelbart oppsynsmannen Aril Pfaff, og fikk etter en stund tak i ham. Han var dessverre bortreist denne kvelden, men han kontakte politiet og de satte i gang en aksjon i løpet av natten for å ligge å vente på mannen i det han skulle dra opp garnene. Jeg hadde flere ganger i løpet av natten og tidlig morgen kontakt med skjærgårdstjenesten og politi for å lokalisere plassen der garnene stod. Planen var at de skulle gå på land og legge seg på lur for å filme når personen trekte garnene, for så og ta ham med sjøørret i stampen på veg i fra båten til bilen. Det gikk dessverre ikke helt etter planen, fordi båten politiet brukte kjørte i et av de umerkede garnene til fyren i det de skulle gå i land. De strevde med å få løs garnet og kom akkurat frem tidsnok til å se at mannen trakk det første garnet med den flotte sjøørreten i. Mannen ble da i alle fall tatt på fersk gjerning i det han trakk et umerket garn. Han ville selvfølgelig ikke erkjenne seg det andre garnet. Det var selvfølgelig heller ikke lett å få ham til å erkjenne at han var ute etter sjøørret siden politiet ikke kunne stadfeste at han ville ta den med inn og hjem. Selvfølgelig skjønner alle intensjonene her, men i straffesaker kommer gjerne slike ting den anklagede til gode. Det hele endte med at mannen fikk 5 000 kr i bot for det ene umerkede garnet de med sikkerhet kunne knytte til mannen. I følge påtalemyndigheten kunne nok boten vært større hvis vi knyttet ham til det første beslaget der hvor jeg bare tok dem opp, men det ville fort blitt en vanskeligere sak å få igjennom systemet. Dessuten måtte jeg og flere andre fiskere (som var med) vært vitner i en slik sak. Uansett tror jeg at han har satt sitt siste ulovlige garn. Det å bli tatt på fersken, og det faktum at politiet virkelig har reist ut for å ta ham grytidlig om morgenen i båt vil nok være en sterk tankevekker. De 5 000 kronene og de beslaglagte garnene gir vel bare delvis avskrekkelse tenker jeg. Uansett det som gleder meg, er at oppsynsmann, politi og skjærgårstjenesten virkelig stilte opp når jeg opplyste om de ulovlige garnene, og det er svært gledelig! Det var faktisk litt overraskende at de stilte med så mye resurser. Det gir meg i alle fall troen, og håpet for at de virkelig tar denne type kriminalitet på alvor. Dermed vil jeg også i fremtiden, ringe dem før jeg tar affære på egenhånd. Jeg fikk også det klare inntrykket av at hvis du ser et ulovlig satt garn (for grunt og uten merking) så kan du faktisk ta garnene opp i en slags «nødverge». Men da først etter at du har prøvd å kontakte oppsynsmann og politi uten at de er å få tak i, eller at de ikke kan hjelpe. Du må i den forbindelse i alle fall selv ha satt deg inn i reglene, levere garnene, og holde rette instans informert.   IMG_2105   De viktigste reglene du må kunne: Alle garn skal merkes med blåse/flottør med navn og adresse. Vanlige garn skal stå så dypt at korklinen (øverste punkt på garnet) står minst 3 meter eller dypere under overflaten. Unntaket er sildegarn med små masker (maskevidde mindre enn 32 mm). Unntaket er i vinterperioden fra 1. oktober til 28. februar, da kan alle garn stå grunnere. Det er allikevel ikke lov å sette dem spesielt etter sjøørret på utpregede sjøørretplasser i den perioden heller. Sjøørret og laks er uansett ikke lov å ta med, og må uansett settes ut død eller levende fra garnet straks, hele året. Det er generelt ikke lov å fiske sjøørret med garn, ruser, teiner eller lyster. Ser du ulovlige garn må du umiddelbart kontakte Statens Naturoppsyn eller politiet. Du finner din lokale og dine nærmeste oppsynsmenn hvis du sjekker linker her: http://www.naturoppsyn.no/lokalkontorer/ Det kan være lurt å lagre Statens Naturoppsyns lokale representants mobilnummer slik at du har det klart når det trengs, alternativt ringer du politiet på 02800.   IMG_1664   I tillegg til dette har Norges Jeger og Fiskerforbund i samarbeid med Statens Naturoppsyn opprettet «ulovligergarn.no». Dette er en kampanje for å kartlegge omfanget og områdene hvor det settes mye ulovlige garn. Dette er kan bli flott middel for å få stoppet det utpregede ulovlige garnfiske, og en kampanje vi sportsfiskere må støtte og bidra til. Sjekk saken under;   Ulovligegarn.no Ulovligegarn.no springer ut fra en tilsvarende kampanje i Danmark, der ideen er å gi sportsfiskere en enkel mulighet til å rapportere inn ulovlige garnsett som truer sjøørreten. ​​​​​​​​​​​ Via kartet, vår nye smarttelefon-app (App Store eller Google Play) eller SMS-løsning kan du rapportere inn ulovlige garn. Dette gir et kartplott, samt informasjon om sted, garntype osv. Rapporten sendes automatisk til Statens naturoppsyn (SNO). ​Det er viktig å understreke at rapportering av en observasjon til ulovligegarn.no ikke er det samme som en anmeldelse. Alle anmeldelser av ulovlige garnsett skal gå til Politiet på tlf. 02800. Hensikten er å dokumentere omfanget av den ulovlige garnsettingen, samt å lokalisere enkelte områder som er tyngre belastet enn andre. NJFF vil benytte det innsamlede materialet til å skape større forståelse for problemet med ulovlige garn, og derved øke ressursene og viljen til å ta problemet på alvor. Ditt bidrag i form av en innmeldt observasjon til oss er med på å forbedre situasjonen for laks og sjøørret langs kysten vår! ​​Rapporteringen er anonym: E-post/ telefonnumre er bare synlig for administrator og er kun til bruk for SNO hvis de f.eks. har behov for flere detaljer i forbindelse med en rapport. Manuell kontroll: Hver innmeldte rapport gås gjennom manuelt av NJFF før det legges ut på nettsidene. En ufiltrert kopi sendes til SNO, slik at reaksjonstiden blir kortest mulig. Samarbeidet med SNO gir faglig tyngde, samt at tjenesten tilpasses oppsynsvirksomhet som utføres av SNO. Ingen anmeldelse: Rapportering til ulovligegarn.no er ikke det samme som en anmeldelse. Alle anmeldelser skal gå til politiet (tlf 02800). Manglende info: Rapporter uten mer informasjon enn kartplott, blir ikke prioritert av SNO. Meldinger om hummerteiner o.l. blir heller ikke sjekket, ettersom denne tjenesten kun skal brukes til å melde ifra om ulovlig garnfiske etter laksefisk.  
Hvis ikke alle hjelper til med å melde i fra om ulovlige garn, kan det bli langt mellom sportsfiskegledene om noen år
Hvis ikke alle hjelper til med å melde i fra om ulovlige garn, kan det bli langt mellom sportsfiskegledene om noen år
  Viktig dokumentasjon NJFF ser en slik nettside som et viktig grep for å belyse ukulturen rundt ulovlig sjøørretfiske. Målet er:

  • Å skape en holdningsendring blant de som driver tyvfiske. Et slikt nettsted signaliserer sterkt at dette ikke er akseptabelt.
  • Å koordinere og systematisere informasjon om ulovlig satte garn, slik at man kan få bedre oversikt over omfanget av aktiviteten.
  • Å gi sportsfiskerne mulighet til å handle riktig i forhold til ulovlige satte garn, med innrapportering via nettstedet.
  • Å gi oppsynet, som i stor grad er avhengig av tips, et nyttig verktøy i sin virksomhet. Vi får synliggjort oppsynsbehovet og hvilke områder som bør prioriteres i oppsynssammenheng.
  • Å spre oppdatert kunnskap og informasjon om regelverket for fiske langs kysten.

Finn ditt lokale SNO-kontor I høysesongen får vi daglig både telefonhenvendelser og meldinger på www.ulovligegarn.no om ulovlig garnfiske etter sjøørret. Det er veldig bra at folk følger med og tar affære. Det er selvsagt alltid en fordel å komme raskt i kontakt med oppsynet. Her finner du SNOs lokalkontorer​ slik at du kan ringe og informere din lokale oppsynsansvarlige direkte. Legg nummeret inn på mobilen din, så har du det for hånden når du oppdager ulovligheter. Mange opplever at politiet ikke har ressurser til å følge opp anmeldel​ser, men legg gjerne inn nummeret til politiets vakttelefon (02800). Men ikke glem å melde inn observasjonen på siden her: Det er nemlig viktig for å få dokumentert omfanget. Støtt vårt arbeid! Her kan du lese mer om reglene for garnsetting​, i tilfelle du er i tvil om hvorvidt et garn er lovlig eller ulovlig. Det er ikke noe krav at man er medlem i Norges Jeger- og Fiskerforbund for å kunne rapportere inn ulovlige garn, men det er kanskje en god ide å støtte et forbund som ivaretar dine interesser? ​Her kan du melde deg inn i NJFF​.  

La oss håpe at også neste generasjon kan ta med seg en ørret hjem en gang i blant, på lovlig måte.
La oss håpe at også neste generasjon kan ta med seg en ørret hjem en gang i blant, på lovlig måte.
  Ps! På Sør og Østlandet har vi fortsatt en god sjøørretstamme vi kan høste av hvis vi bruker hodet og gjør det på lovlig vis. Sett ut all fisk som er tynn og brun, og ikke ta med mer enn en matfisk en gang i blant. Husk også at de største og de flotteste fiskene også er dem som er de beste individene for å bringe bestanden videre, derfor vil jeg oppmode om å også sette tilbake noen av de store fiskene også. På vestlandet og nordover langs kysten er det nødvendigvis ikke garn som er den største trusselen mot sjøørretbestanden. Mengder med overfylte oppdrettsanlegg er infisert av lakselus, det er en næring uten kontroll som skyller miljøgifter rett ut i sjøen, og sprer sykdom og lus til villfisk. Sjøørreten er nå allerede nesten utradert i store deler av vestlandskysten, og dette er bare starten. Kjøper du og spiser oppdrettslaks er du derfor med å bidrar på samme måte som de som setter ulovlige garn til å ødelegge sjøørretstammen vår. Tenk på det, neste gang du går i butikken!   Asgeir (Norges Jeger og Fiskerforbund)