Facebook ikon Instagram ikon
13. januar, 2018 - fisketips

Velg fiskestrategi i forhold til årstid når du fisker sjøørret (Høst).

Sjøørreten er en særdeles populær fisk og månedene mars, april, og mai regnes som den aller beste tiden for å fiske etter denne flotte sportsfisken. Det er likevel på det rene at du like godt kan fiske sjøørret hele året i sjøen. Det gjelder bare å vite hvordan. Jeg har fått med meg helårs sjøørretfisker David Hansen og forteller i denne 4-delte artikkelen hvordan våres erfaringer med helårs sjøørretfiske er. Vi tar for seg fisket og taktikk, og deler erfaringer som er relevant for slukfiske, dorg, og fluefiske. Som alt annet fiske vil også sjøørretfiske påvirkes en del av hvor du er i landet, så litt lokal tilpasninger må selvfølgelig tas hensyn til når du leser teksten. I dag tar vi for oss høstfiske;  

En typisk høstplass hvor du finner patruljerende sjøørret
En typisk høstplass hvor du finner patruljerende sjøørret
  Om høsten trekker sjøørreten mot kysten og gyteelvene Om høsten gjentas litt av det samme som om våren – bare motsatt vei. Mye av fisken trekker inn fra de ytre kystområdene og inn mot vassdraget den skal gyte i. Det vil si at fisken kan være vanskelig å lokalisere på vei inn i områdene mellom de ytre og de indre områdene, gjerne langs fjordarmer. Etter hvert vil de fleste fiskene igjen befinne seg i nærheten av utløpet av vassdraget de skal gyte i. De samler seg i stimer og venter på riktig tid og vannføring for å ta fatt på den slitsomme vandringen med påfølgende gyting. Sjøørreten er nå fet og fin men uforutsigbar i oppførsel og på hva spiser, den er dermed ikke like lett å få til å bite.  
Høst ørreten kan være vanskelig å lure, men er ofte av god kvalitet
Høst ørreten kan være vanskelig å lure, men er ofte av god kvalitet
  Beste fiskestrategi om høsten er igjen å oppsøke områdene innover langs fjordarmene. Vi vil spesifikt nevne lengre marbakker som går langs land i disse transportområdene som fører mot de indre områdene. Noe fisk går tidlig inn, andre sent. Noe fisk spiser fortsatt godt med byttedyr, mens andre har allerede spist seg godt opp og tar kun en og annen matbit. Fiskene blir nå noe mer passive når de går inn i ventemodus og gjør seg klar for gyting. Du kan ofte finne noen av dem hengende helt stille i marbakker, eller på strender med kort vei til dypt vann. Sjøørreten er en sky art som liker å ha en rask fluktvei. De fiskene som akkurat har begynt å gjøre seg klare for gyting er fortsatt av flott kvalitet, og smaker like utmerket som den gjorde for 1 mnd. siden. Treffer du på større ansamlinger av ørret som venter på å gå på elven, er det å anbefale at man begrenser uttaket. Du treffer også på noen fisker som har kommet tidlig i gytedrakt, og disse bør tas inn raskt for så å slippes like raskt tilbake igjen. Men tilbake til taktikk, disse fiskene som nå har blitt passive ventere kan minne litt om laks som er på veg opp i elven. Det blir viktig å finne mer eksakt hvor de står, presentere så nærme som mulig. Det kan også være en strategi å tenne instinktet til fisken i større grad enn før. Først kan man prøve noen rolige trekk forbi. Fungerer ikke dette kan man prøve raske drag med stopp for å tenne jaktinstinktet også til sjøørreten. Når det gjelder fiskene som kommer senere inn, dette kan både gjelde fisk som skal gyte og overspringere, så er de mer i bevegelse. Disse fiskene kan også finnes langs med marbakkene. Her seiler de med tidevannsstrømmen rundt i fjorden for å spare energi nå når vannet begynner å bli kjøligere. De sveiper ofte innom odder, kanter, strender. Det er her du kan forvente at den tar. Enhver forandring langs transportruten er en mulig plass hvor den tar kutlinger, lopper, sild, reker etc. Har du en lang marbakke å fiske av, vil det mest sannsynlig være størst sjans der en stor stein, lomme, odde, sandstrand eller lignende bryter opp litt. Så marbakkene gir deg derfor muligheten til å treffe både de fiskene som venter, og de som passerer rundt med strømmen. Grunnen til at høstfisket blir sett på som litt vanskelig kan altså være at fisken har spist seg opp gjennom sommeren og at den nå ved en indre prosess gjør seg klar til gyting. Nettopp derfor skal du bli ennå mer oppmerksom og forsiktig, samt ikke være redd for å prøve ut forskjellige hastigheter, stopp og fluevalg. Her har nok mange sjøørretfiskere litt å lære av tørrflue eller laksefiskerne. Polariserte briller kan også være til hjelp med og spotte fisk som står ute på strandkanten i disse områdene, siden du nå må være enda mer presis enn tidligere med kastene. Størrelse og farge på lokkemiddel er altså ganske vanskelig å si noe om, annet enn at du må variere og tilpasse deg den aktuelle situasjonen. Litt mindre lokkemidler i grønt og oransje samt naturfargene har i alle fall gitt oss mange sjøørreter på land i denne vanskelige høstperioden, hvis enn skal trekke frem noen ekstra gode farge-tips.  
Husk å hold riktig avstand til bekkene og fredningssonene  hele året
Husk å hold riktig avstand til bekkene og fredningssonene hele året
  Egen erfaring avgjør Som en liten oppsummering kan vi altså si at erfaringen avgjør hvor godt du lykkes i de forskjellige årstidene, og at du må forandre litt på taktikken etter som året går. Klarer du det vil du lykkes med sjøørretfiske også utenom den antatt beste tiden på året. Det hele handler altså om å være ute med stangen mye, og lære seg å mestre de ulike forholdene. Er du ute mye for du også den ekstra «feelingen» som gjør at du kanskje fanger fisk når ingen andre gjør det. Ingen har heldigvis fasitsvarene på hva som til enhver tid fungerer best på sjøørretfiske, unntatt fisken selv da. Det gjelder altså å tenke som en fisk!!   https://www.youtube.com/watch?v=buUEqSX_F68&t=7s   Skitt sjøørretfiske, hele året!   David Hansen og Asgeir Alvestad