Facebook ikon Instagram ikon
9. januar, 2018 - fisketips

Velg fiskestrategi i forhold til årstid når du fisker sjøørret (Vår).

Sjøørreten er en særdeles populær fisk og månedene mars, april, og mai regnes som den aller beste tiden for å fiske etter denne flotte sportsfisken. Det er likevel på det rene at du like godt kan fiske sjøørret hele året i sjøen. Det gjelder bare å vite hvordan. Jeg har fått med meg helårs sjøørretfisker David Hansen og forteller i denne 4-delte artikkelen hvordan våres erfaringer med helårs sjøørretfiske er. Vi tar for seg fisket og taktikk, og deler erfaringer som er relevant for slukfiske, dorg, og fluefiske. Som alt annet fiske vil også sjøørretfiske påvirkes en del av hvor du er i landet, så litt lokal tilpasninger må selvfølgelig tas hensyn til når du leser teksten. I dag tar vi for oss vårfiske;  

En typisk vårplass for sjøørreten
En typisk vårplass for sjøørreten
  Om våren er sjøørreten innaskjærs Om våren oppholder fortsatt de fleste sjøørretene seg i de indre kystområdene, det vi kan kalle innaskjærs. Spesielt tidlig på våren, når vannet er kaldere enn ørretens trivselstemperatur, vil den søke de sørvendte buktene som varmes opp av sola. Innerst i fjordarmer, i små kanaler og bukter er der ørreten trives best på denne tiden av året. Her jakter den på småfisk, reker og krepsdyr. Etter hvert kommer også børstemarken fram, og da ender det opp som et stort etegilde. Børstemarkimitasjoner, reke og krepselignende fluer kan da være like gode som fiskelignende sluker og wobblere. Fisken er imidlertid ofte sulten og jakter i grunnen alt. Videre utover våren når vannet nærmer seg 10 grader, begynner fisken så smått å bevege seg utover fra de innerste kystområdene. Antagelig trenger i alle fall den større ørretene mer mat enn de indre sonene kan gi. I mai finner du derfor sjøørreten spredt ut på vei fra de indre til de ytre områdene av kysten. Det kan derfor være lurt å fiske i strømsatte sund, eller mellom holmer og skjær.  
En feit sjøørret som har oppholdt seg i og utenfor brakkvannssonen
En feit sjøørret som har oppholdt seg i og utenfor brakkvannssonen
  Beste fiskestrategi om våren er å begynn tidlig, og følg godt med på vanntemperaturer, vær og is-løsning. Det er viktig å ha en godt fylt flue/slukboks til det sene vårfisket fordi dietten til ørreten kan variere fra dag til dag. Begynn å observere kystsonen tidlig på året, for du vil ikke gå glipp av tiden når det hele setter i gang. Helt avhengig av om det blir en tidlig eller sen vår, kan du treffe det fantastiske vårfisket i når som helst, det hele handler altså om temperatur økning som gir fart på byttedyr og fisk. Ved milde vintre vil vårfiske starte allerede i februar/mars, mens de beste månedene vanligvis regnes som mars og april. Noen ganger gjelder det simpelthen å være førstemann ut til en typisk god spot så fort isen har gått. Da er sjansen stor for at det står fisk der, og at du er førstemann til å fiske på dem. Er du første mann på plass er kanskje fisken ikke så sky og den er vanligvis svært sulten. Bruk gjerne mye av samme fisketaktikk som om vinteren, men varier noe mer på fart og bevegelse på lokkemidlet. Farger som grønt og blått blir oftest brukt, men med store mengder byttedyr kan det være lurt å imitere de mer naturlige fargene også. Jo lenger ut på våren du kommer, jo mer vokser sjøørretens naturlige matfat. Det varmere vannet gjør mer mat tilgjengelig for fisken og det setter større krav til fiskeren også. Mange ganger kan du oppleve mye liv i vannet uten at fisken tar lokkemiddelet ditt. Sjøørreten kan nemlig nå i perioder bli ganske selektiv og vanskelig. Om du ikke vet hva det er fisken tar, så prøv deg frem. Ikke glem børstemarken. Børstemarksvermingen kan nemlig begynne før du vet ordet av det. Det finnes nemlig mange varianter og de svermer på forskjellige tidspunkt.  Plutselig florerer det av børstemark fangster på sosiale medier, og du gikk kanskje glipp av den. Det er også på denne tiden det kan være lurt å sette ekstra fart i lokkemiddelet, gjerne med spinnstopp. På slutten av våren kommer horngjel, torsk, lyr og makrell, og da kan det i tillegg bli ekstra frustrerende med mye uønsket (eller ønsket) bifangst. Så begynn for all del for tidlig enn for sent på våren med sjøørretfiske!  
Sett tilbake all fisk du ikke trenger selv, uansett årstid
Sett tilbake all fisk du ikke trenger selv, uansett årstid
  Egen erfaring avgjør Som en liten oppsummering kan vi altså si at erfaringen avgjør hvor godt du lykkes i de forskjellige årstidene, og at du må forandre litt på taktikken etter som året går. Klarer du det vil du lykkes med sjøørretfiske også utenom den antatt beste tiden på året. Det hele handler altså om å være ute med stangen mye, og lære seg å mestre de ulike forholdene. Er du ute mye for du også den ekstra «feelingen» som gjør at du kanskje fanger fisk når ingen andre gjør det. Ingen har heldigvis fasitsvarene på hva som til enhver tid fungerer best på sjøørretfiske, unntatt fisken selv da. Det gjelder altså å tenke som en fisk!!   https://www.youtube.com/watch?v=75wIKw3uAec   Skitt sjøørretfiske, hele året!   David Hansen og Asgeir Alvestad