Facebook ikon Instagram ikon

Penn International

Mens makrellstørjene fiskes på stang i våre naboland ….
Hva slags utstyr trenger du for å fiske makrellstørje?