Facebook ikon Instagram ikon

skjøting av multifilament

1000 fisketips (# 6 Albright knuten, fortom på superliner)