Facebook ikon Instagram ikon

sørv

Sensommer og hvitfisk
Juni…. gone!
Finsk sommerfiske
Litt meiting etter suter, sørv og abbor
Flere arter på vei…