Facebook ikon Instagram ikon
2. juli, 2023 - havfiske

Sørøya grunt, og Sørøya dypt

Sørøya er Europas beste fiskedestinasjon og er mest kjent for sitt fantastiske torske og kveitefiske. Men den grønne øy i nord er så mye mer enn det. I dette innlegget skal jeg ta for meg noen av artene du kan fiske innimellom torsk og kveite-øktene. Enten fordi du er blitt for sliten i armene, værforholdene er vanskelige, eller at du bare vil fiske noe mer variert. Uansett er Sørøya et eldorado for mange fiskearter, og stedet kan by på et spennende og allsidig fiske for den som er litt kreativ.

Sørøya på grunt vann

Sørøya er Norges 4.største øy, og dermed finnes det enorme området nært land hvor det ikke er særlig dypt. Her finnes det også mye spennende fisk, og spesielt når været ikke tillater offshore fiske kan det virkelig lønne seg på å fiske i le av land der hvor bølgene er mindre. Spesielt vil jeg nevne fisket etter flyndre-artene som finns der. Du kan også fiske laks, og ikke minst jakte på de glefsene steinbitene når den trekker inn for å spise seg feit på forsommeren. Her får du litt fisketips etter disse fiskeartene;

 

Sandflyndre og rødspette er flyndrer det finnes mye av rundt hele Sørøya. Det finnes store områder (gjerne bukter) som i hovedsak består av sand eller grus. Slik bunn er perfekt for flyndrefiskene. Jeg leter gjerne opp bukter hvor dypet ligger mellom 10-30 meter, men de kan fiskes både dypere og grunnere også.

En rolig drift fungerer best når du skal fiske flatfisk. Da er du mer effektiv enn når du ligger helt stille på dregg. I mye vind pleier jeg bare å bakke imot litt med motoren, slik at driften ikke blir for rask, og slik at jeg hele tide har god bunnkontakt. Flyndrene er nysgjerrige, så det å løfte takkelet litt opp fra bunnen innimellom for å følge farten på den sakte drivende båten er bare bra, og lokker fisken til agnene.

Et klassisk flyndretakkel med to kroker bak en glidebom er perfekt. Forskjellen på takkelene jeg bruker i nord er at vi gjerne bruker større kroker og kraftigere fortom. Ikke bare fordi flyndrene kan bli ganske store, men også at bifangst av andre gjerne større fisk er ganske vanlig. Jeg bruker ofte beak-krok på rundt 1/0-3/0 og fluorocarbon rundt 0.60/70mm. Spinnerblad, attraktorer og glidebom gjør at takkelet fisker langt bedre enn et klassisk takkel med fast bom på flatfiskene.

Siden sandflyndrene ofte kan bli rundt kiloen store, og rødspettene flere kilo, fungerer ganske store agn bra. Favorittagnet mitt er hele store reker som du for eksempel kan kjøpe frosne på dagligvarebutikkene der. Jeg tar alltid av hode, og skreller deler av halen slik at det hvite kjøttet kommer frem. Du kan også god bruke strimler av fet fisk som makrell og sild, eller gulp mark som flyndrefiskene elsker. Husk å tre på agnene slik at de blir litt slanke og avlange, og slik at de «danser» lett på og over bunnen når du fisker aktivt.

Steinbiten kommer også inn virkelig grunt på forsommeren. Den trenger mye næring etter en strabasiøs gyting senvinters på dypere vann. Jeg leter opp flate eller skrå partier på 10-40 meters dyp med variert hard og myk bunn i direkte tilknytning til havet. Ofte finner du faktisk steinbiten på samme plass som flyndrene på foråret. Det er fordi steinbiten ofte søker sand med innslag av koraller, skjell og kråkeboller. Et godt tips er også å finne ut hvor fiskemottakene slipper ut rester fra produksjonen. Her samles ofte steinbit og annen fisk seg fordi tilgangen av mat ofte er ekstra stor.

Et steinbittakkel bør bestå av en eller to kroker nede på bunnen (bak bommen). Det er ikke så nøye om det er en fast bom eller en glidebom. Bruk større krok (4/0-8/0) fordi mye agn er bra. Attraktorer av en stor gummibleksprut og spinnerblad gjør det hele enda mer effektivt. Favorittfargene er oransje, rosa og gul. Du kan også bruke en gummishad eller mindre pilk som du agner. Teknikken blir den samme, dunke godsakene i bunnen og la den hvile innimellom slik at steinbiten får tid til å tygge i seg kroken med agnet.

Du kan bruke mange forskjellige agn på steinbiten, men å ha innslag av blåskjell er alltid min favoritt. I tillegg til blåskjell på kroken bruker jeg også større biter av makrell, sild eller sei som gjør agnet godt og robust. Bruk gjerne elastisk tråd for å få det hele til å henge godt på kroken. Grunnen til at jeg vil ha et agn som henger godt og er robust, er det at det skal tåle den aktive fiskemetoden når du dunker lodd og agn i bunnen for å lokke steinbiten til krokene.

Laks finnes det bra med rundt Sørøya sommerstid. Den vanlige norsk atlanterhavslaksen passerer øya på vei inn til de berømte finnmarkselvene, og kan dorges fra båt. Annethvert år samles enorme mengder pukkellaks seg også på siste matsøk før de tar turen samme vei. Pukkelaksen kan også godt dorges, men er mange ganger også mulig å nå på vanlig kasteslukfiske i fra land.

Toppsesongen for laksefiske er nok juni og juli. Som på alt mulig annet fiske gjelder det å observere hvor byttefisken finnes, og hva de mest naturlige vandringsrutene for fisken er. Siden laksen oftest er på vandring gjelder det å fiske av rundt odder og sund der du kan tenke deg at laksen må passere ganske tett på vei til fødeelvene.

Min soleklare favorittsluker på dorg og kasting etter laks er henholdsvis Toby Magnum og Toby Salmon. Jeg kjører gjerne med to stenger ute. En sluk går ganske nærme båten, og en kanskje 30 meter bak. Dorgefarten kan justeres, men rundt 3 knop er mest vanlig. Dorgefiske kan være en tålmodighetsprøve, men gevinsten med en supersterk sølvblank sjølaks er desto større.

Fiskeutstyr til lett fiske

Generelt bør enn fiske med et lett og følsomt utstyr for å få mest ut av et fiske på grunt vann. Mitt favoritt utstyr er en Penn Fathom ll Lever Drag snelle (finnes med og uten gir) i størrelsen 10 eller 15 ladet med 0,25mm FireLine som hovedsnøre. En Penn stang rundt 20lbs med toppaksjon dekker alt av dette fisket på en god måte. Skal du dorge eller kaste i fra land kan du velge et klassisk haspelutstyr for sjø, eller en ambassadør med knarr slik at du også hører nappene.

Sørøya på dypt vann

Det er ekstremt gode muligheter for dypvannsfiske rundt hele Sørøya. Gode sjøkart og Fishbuddy appen viser hvor skrentene går, og hvor de dypeste partiene finnes. Her kan du oppleve et godt fiske etter spennende arter som uer, brosme, lange og skater for å nevne noe. Det er garantert også bra forekomster med håkjerring og flere andre mer sjelden dypvannsarter for dem som velger å satse i dette området. Dypvannsfisket krever uansett gode værforhold så det å sjekke ut værmeldingen nøye er et must for deg som vil slippe agnet ned på 200-700 meters dyp.

Uer er en særdeles god matfisk, og Sørøya er allerede en kjent destinasjon hvor det virkelig fanges stor uer. Ueren finner du dypt, og da gjerne langt dypere enn 200 meter. De beste fiskeplassene er hvor det er brattest konturer på dybdekartet. Det vil si hvor det nesten er loddrette fjellsider under vann. Her står ofte ueren fra bunnen og opp langs fjellsiden.

Trikset er altså at du får lagt båten slik at agnene blir plassert så nærme kanten som mulig. Jeg bruker ofte et takkel med 3-4 opphengere med mellomrom på to/tre meter. Dermed fisker du over et større område og fanger også fisk som står et godt stykke over bunnen. Jeg bruker gjerne stor kroker rundt 7/0-12/0 med attraktor av selvlysende slange. Som agn bruker vi gjerne større biter av makrell. De aller største uerene på mellom 5-10kg sluker lett en hel eller halvt makrell.

Brosme og Langer finnes det mengder av på Sørøya, og selv om du kan få disse fiskene også ganske grunt vil de større fisken alltid være ganske dypt. Fiske foregår oftest på mellom 200-500 meters dyp. Igjen er det bratte skrenter eller mindre topper som samler mest fisk, men finner du korallrev på dypet vil det alltid være supergode fiskeplasser for brosme og langer.

Brosmene er noe mer knyttet til bunnen enn langene som godt kan ta opphengere et stykke opp fra bunnen. Derfor bruker jeg gjerne et takkel med bom og slep som presenterer agn på bunnen, men som også har også et par opphengere et stykke over loddet. På den måten fisker du effektivt på alle aktuelle områder for begge artene.

Igjen bruker jeg attraktorer av hvit selvlysende slange og gummiblekkspruter slik at fiskene lettere finner agnet. Store biter av makrell, sild og akkar fungerer best som agn. Du kan imidlertid også bruke biter av sei eller oppdrettslaks hvis du ikke har noe annet. Fisk gjerne aktivt og dunk loddet i bunnen for å vekke fiskens oppmerksomhet. Har du ikke et takkel for hånden, kan du godt agne en stor gummi-shad eller pilk, det vil også fungere greit på et slikt fiske.

Skater finnes det også på dypere vann utenfor Sørøya. Det er absolutt mest av hvitskater som trives fra 300 meter og dypere. Det finnes også garantert flere skatetyper, men her er det fortsatt mye uvisst siden det så langt er få som har satset på dette fiske så langt nord i landet.

Skatene finner du ofte på litt slake og flate partier, men gjerne i tilknytning til formasjoner. De leter rundt og nærmest lukter og scanner seg frem til maten på bunnen. Dermed trenger ofte agnet å ligge stille på bunnen over litt lengre tid. En dregg eller i-pilot (elmotor) er å foretrekke, men på stille dager er det mulig å holde båten rolig og dermed agnet stille bare med å justere driften med vanlig motor.

En hel agnfisk av liten makrell eller halv sei bak en glidebom er som regel et godt oppsett for å fiske skater. Ofte vil skatene legge seg oppå agnet, eller ta agnet med noen meter før det slukes. Derfor er det viktig å være tålmodig når du kjenner fisken er bortpå. En større krok rundt 10/0 og gjerne sirkelkrok er å anbefale slik at skatene kroker seg selv. Skatene tåler godt et catch and release fiske selv om de tas opp fra dypt vann.

Fiskeutstyr for dypvannsfiske

På det meste av dypvannsfiske velger jeg en Penn Fathom ll Lever Drag med 2 gir i størrelsen 40 eller 60 med 0,32mm FireLine. En Penn stang rundt 40-50lbs er å foretrekke for å takle store lodd og fisk hvis strømmen er sterk.

Sørøya er altså et fiskeparadis utenom det kjente torske og kveitefiske. Det er store områder både utenfor og innenfor øya som er fisket lite på, og mange arter som er satset lite på fra sportsfiskere. Jeg anbefaler virkelig å ta med utstyr for mer variert fiske enn bare torsk og kveite. På den måten får du mer ut av turen, og en større fiskeopplevelse. Guidene på BigFishAdventure er svært erfarne og har også god erfaring med artsfiske. De kan derfor hjelpe deg med utstyr, teknikker og fiskeplasser. Et godt tips er også å laste ned Fishbuddy appen (Fiskher). Den viser de beste fiskeplassene for en lang rekke arter rundt Sørøya! Husk også at mange av fiskeartene er lette og nå fra land med vanlig haspelutstyr, og kan være et godt alternativ hvis det er skikkelig uvær.

Asgeir