Facebook ikon Instagram ikon
1. november, 2021 - miljø under vann

Stopp syk oppdrett på Sørlandet

Som de fleste kanskje har fått med seg står vi foran et veiskille hvor det politisk skal bestemmes om oppdretts-industrien virkelig skal få lov til å etablere seg på Sørlandet. Verdens største oppdrettsselskap MOWI søker nå om konsesjon for tre anlegg utenfor Søgne i Kristiansand. I første runde har de fått avslag fra landskapsvernsstyret, siden de planlegger å legge anleggene rett i et landskapsvernområde. Det tok imidlertid ikke mange dagene før de bare justerte søknadene, og med sine advokater prøver å finne smutthull i regelverket slik at de får det som de vil.

Norges Jeger og Fiskerforbund arrangerte et informasjonsmøte tidligere i år, like før valget. Her var det bra oppmøte og vi fikk presentert en mengde med gode argumenter for at oppdrett ikke er forenelig med en livlig Sørlandskyst, slik de driver oppdrett i åpne merder i dag. De fleste politikerne som var til stede, var også skeptiske.

MOWI har også nettopp hatt sitt informasjonsmøte i Kristiansand, her kom de med sine formaninger om hvor bra fiskeoppdrett er for landet Norge, og la naturlig nok mindre vekt på utfordringene enn på gevinsten. Her var det innlegg fra mange aktører som nyter godt av industrien og arbeidsplassene den gir. Norgesnaturvernforbund og Sjøørret Sørlandet som stilte for NJFF var de eneste motpolene som fikk stille, og det var ikke anledning til spørsmål fra salen underveis. Det hele var isenesatt på en måte som skulle glatte over problemer og bare vise medaljens fremside. Noe jeg vil tro en politiker som ikke selv har særlig kunnskap eller interesse for livet under vann lett kjøper. Det hele ble ganske absurd da oppdrettes egen forsker Anders Lamberg (Skandinavisk Naturovervåkning) hadde håndplukket en rekke statistikker som var oppdretts-vennlige. Det hele ble lagt frem på en måte som rømning var et lite problem, lakselus påvirker ikke bestandene, og at det var mer sjøørret i en elv på Vestlandet enn på hele Sørlandskysten. Det hele avsluttes med et Kristiansandsfirma som fortalte om sin forskning på lukkede-anlegg. Lukkede-anlegg som MOWI i en årrekke har kjempet imot. Det hele var altså en skreddersydd forestilling for å lure politikerne til å gi konsesjon.

Tiden vil vise hva som skjer. Jeg er svært usikker på utfallet og hadde håpet at flere en Naturvernforbundet og sportsfiskere var motpart her. Hvor blir det av Hyttefolkene, yrkesfiskere og alle de som lever av turistnæringen på Sørlandet? Hvem vil ha all urensede kloakken rett ut der de ferierer og på badestrendene?

Ønsker du å vise din motstand mot oppdrett på Sørlandet kan du like fb-siden:

Ingen nye oppdrettsanlegg øst for Lindesnes.

Her kan du også vise din motstand med å signere på nett.

 

Asgeir