Facebook ikon Instagram ikon
28. september, 2020 - fisketeknikk

Finn de beste fiskeplassene for brosme (FiskHer App)

I dag skal jeg fortelle deg hvordan vi finner de beste fiskeplassene for brosme. For deg som allerede har lastet ned FiskHer Appen er jo allerede jobben gjort, men det kan være hensiktsmessig og vite noe om hva du skal se etter for å finne slike fiskeplasser for denne arten. Det finnes nemlig mange flere gode fiskeplasser enn de vi har fått plass til på appen. Med større kunnskap om hva du skal se etter på kartet når det kommer til dybde, formasjoner og bunnforhold vil du øke sjansene for å få fisk året rundt. Her kommer de beste tipsene.

I FiskHer appen har vi lagt inn 1900 bromsme-plasser, og brosme er nok «folkefisken» på dypt vann. Den er svært tallrik og er ganske lett å finne både utaskjærs og inne i de største fjordene våre. Dessuten er brosmen en svært god matfisk, og er nok undervurdert av mange når det kommer til akkurat det. Brosmen er vanlig langs hele kysten bare det er dypt nok, og du trenger som regel båt for å fiske effektivt etter den.

Brosmen er en torskefisk som lever dypt og du finner den oftest fra 100-500 meters dyp, i nord og i en del av fjordene finner du den en del grunnere også. De litt større eksemplarene finner du som oftest litt dypere og vi har derfor lagt de fleste fiskefeltene i FiskHer Appen fra 100-400 meters dyp. Det er nemlig der du bør satse hvis du går målrettet etter brosme og samtidig ønsker litt størrelse på fisken. Brosme fra 4-8 kg er ganske vanlig, og de kan også bli en god del større.

Brosmen er ganske sted-fast og er ikke så aktiv som for eksempel langen som du ofte finner på samme områdene. Brosmen lever av kreps, krabbe og annet den finner helt på og ved bunnen. Det er derfor i bunnen av skrenter og i nærheten av slike områder brosmen trives best. Det er nemlig her det finnes mest mat. Du kan også finne brosmen på litt slakere områder med myk bunn, og gjerne der det er dyprenner inn fra havet eller små plasser med topper og hard bunn like ved. Dermed har vi altså tegnet brosmeplassene på litt forskjellige steder hvor vi vet de finnes. Et godt sjøkart med spesielt god oversikt over dybdekurver er helt nødvendig for å fine riktig biotop for de forskjellige artene. Igjen har vi i tillegg til å finkjemme dypvannskartene, også brukt lokale sportsfiskere til å peke ut de beste brosme-plassene til appen.

Husk at det finnes langt flere brosmeplasser enn det vi har tegnet inn i appen, og husk at den kan flytte seg på ulike dyp i forhold til årstid. Derfor kan det være lurt å forsøke på litt forskjellig dybde og se hvor de er akkurat den dagen du fisker. Når det kommer til utstyr og fisketips så sjekk ut dette innlegget ved å klikke her.

Asgeir