Facebook ikon Instagram ikon

fisketeknikk

Lag ditt eget flyndre agn-takkel
Om å fiske etter Horngjel (Belone belone)
Spinnstopp øker antall hugg
Finn de beste fiskeplassene for sjøørret (FiskHer App)
Finn de beste fiskeplassene for lange (FiskHer App)
Fiske med børstemark (sjøørret)
Tips og trix om flyndrefiske
Sjøtemperaturen er hovedfaktoren for å lykkes akkurat nå (sjøørret)
1000 fisketips (Albright knuten, fortom på superliner)
12 ting du må kunne for å lykkes som sjøørretfisker
Velg fiskestrategi i forhold til årstid når du fisker sjøørret (Vår).
Velg rett fiskeplass for sjøørret
Skreifiske, fiske på gytetorsk… tips og triks
Abbor på isen (film)
Slik fanger du juletorsken (tips og triks for vinterfiske)
Betyr fargen på linen noe?
Finn de beste fiskeplassene for sei (FiskHer App)
Påvirker vinden fisket?
Havabbor-tid
Velg fiskestrategi i forhold til årstid når du fisker sjøørret (Høst).
Hva betyr tidevannet for fisket?
Velg rett fiskeplass i ferskvann (ørret og røye)
Berggylte-fiske, tips og triks for sommerens hyggeligste fiskeopplevelse
FiskHer App i Danmark
Sjøisfiske, om å fiske fra fjordisen (tips og triks)
Slik fanger du din egen juletorsk.
Catch and release (fang og slipp) noen enkle tips!
Fisketips for torsk i nov-desember (fra land)
PikeFight 2020
Havabborfiske har vært fantastisk
Finn de beste fiskeplassene for hyse (FiskHer App)
Finn de beste fiskeplassene for gråsteinbit (FiskHer App)
Finn de beste fiskeplassene for torsk (FiskHer App)
Finn de beste fiskeplassene for rødspette (FiskHer App)
Finn de beste fiskeplassene for hvitting (FiskHer App)
Finn de beste fiskeplassene for brosme (FiskHer App)
Finn de beste fiskeplassene for laks i sjøen (FiskHer App)
Finn de beste fiskeplassene for uer (FiskHer App)
Finn de beste fiskeplassene for kveite (FiskHer App)
Finn de beste fiskeplassene for lyr (FiskHer App)
Finn de beste fiskeplassene for havabbor (FiskHer App)
Fast fisk på tur nr.2 (makrellstørje) Team Abu TechnoTroll
Fiske med sirkel-krok (fisketips)
Fisketips, glidene løsning for markfiske
Om å dregge på dypt vann
Tips og triks hvis du vil fiske sei
Lag ditt eget dypvannstakkel
Rå-reke som agn
Tips og triks for å fange havabbor på stang
Tips og triks for å fange kveite på stang
Tid for lyr (tips og triks for å lykkes)
Tips og triks for å fange makrell på stang
1000 fisketips (fri gange med løkke/hempe)
Asgeirs fiskeskole – Sjøørretfiske
Huggtabellen 2020
Isfiske etter røye, tips og triks
Slik fisker du torsk, tips og triks
Fiske etter flyndrer, tips og triks
Slik fanger du din egen juletorsk.
Hva ser egentlig fisken?