Facebook ikon Instagram ikon

fisketeknikk

Abbor på isen (film)
Sjøisfiske, om å fiske fra fjordisen (tips og triks)
Slik fanger du juletorsken (tips og triks for vinterfiske)
Fisketips for torsk i nov-desember (fra land)
Finn de beste fiskeplassene for hyse (FiskHer App)
Rå-reke som agn
Velg fiskestrategi i forhold til årstid når du fisker sjøørret (Høst).
Finn de beste fiskeplassene for havabbor (FiskHer App)
Finn de beste fiskeplassene for kveite (FiskHer App)
Catch and release (fang og slipp) noen enkle tips!
1000 fisketips (fri gange med løkke/hempe)
Berggylte-fiske, tips og triks for sommerens hyggeligste fiskeopplevelse
Lag ditt eget dypvannstakkel
Finn de beste fiskeplassene for laks i sjøen (FiskHer App)
Finn de beste fiskeplassene for rødspette (FiskHer App)
Lag ditt eget flyndre agn-takkel
Om å fiske etter Horngjel (Belone belone)
Spinnstopp øker antall hugg
Finn de beste fiskeplassene for sjøørret (FiskHer App)
Finn de beste fiskeplassene for lange (FiskHer App)
Fiske med børstemark (sjøørret)
Tips og trix om flyndrefiske
Sjøtemperaturen er hovedfaktoren for å lykkes akkurat nå (sjøørret)
1000 fisketips (Albright knuten, fortom på superliner)
12 ting du må kunne for å lykkes som sjøørretfisker
Velg fiskestrategi i forhold til årstid når du fisker sjøørret (Vår).
Velg rett fiskeplass for sjøørret
Skreifiske, fiske på gytetorsk… tips og triks
Betyr fargen på linen noe?
Finn de beste fiskeplassene for sei (FiskHer App)
Påvirker vinden fisket?
Havabbor-tid
Hva betyr tidevannet for fisket?
Velg rett fiskeplass i ferskvann (ørret og røye)
FiskHer App i Danmark
Slik fanger du din egen juletorsk.
PikeFight 2020
Havabborfiske har vært fantastisk
Finn de beste fiskeplassene for gråsteinbit (FiskHer App)
Finn de beste fiskeplassene for torsk (FiskHer App)
Finn de beste fiskeplassene for hvitting (FiskHer App)
Finn de beste fiskeplassene for brosme (FiskHer App)
Finn de beste fiskeplassene for uer (FiskHer App)
Finn de beste fiskeplassene for lyr (FiskHer App)
Fast fisk på tur nr.2 (makrellstørje) Team Abu TechnoTroll
Fiske med sirkel-krok (fisketips)
Fisketips, glidene løsning for markfiske
Om å dregge på dypt vann
Tips og triks hvis du vil fiske sei
Tips og triks for å fange havabbor på stang
Tips og triks for å fange kveite på stang
Tid for lyr (tips og triks for å lykkes)
Tips og triks for å fange makrell på stang
Asgeirs fiskeskole – Sjøørretfiske
Huggtabellen 2020
Isfiske etter røye, tips og triks
Slik fisker du torsk, tips og triks
Fiske etter flyndrer, tips og triks
Slik fanger du din egen juletorsk.
Hva ser egentlig fisken?