Facebook ikon Instagram ikon
3. august, 2022 - fisketeknikk

Finn de beste fiskeplassene for havabbor (FiskHer App)

I dag skal jeg fortelle deg hvordan vi finner de beste fiskeplassene for havabbor. For deg som allerede har lastet ned FiskHer Appen er jo allerede jobben gjort, men det kan være hensiktsmessig og vite noe om hva du skal se etter for å finne slike fiskeplasser for denne arten. Det finnes nemlig mange flere gode fiskeplasser enn de vi har fått plass til i appen. Med større kunnskap om hva du skal se etter på kartet når det kommer til dybde, formasjoner og bunnforhold vil du øke sjansene for å få fisk året rundt. Her kommer de beste tipsene.

I FiskHer appen har vi lagt inn ca 100 havabbor-plasser, og det høres kanskje ikke så imponerende ut siden vi snakker om hele Norges kystlinje. Grunnen er ganske enkelt at havabboren for det meste befinner seg syd på Vestlandet, Sørlandet og langs kysten av Østlandet. I tillegg har vi gjort en vurdering som tilsier at dette er en bestand som ikke er særlig stor, og derfor heller ikke er en art som folk flest kan regne med å fange. Noen steder er den allikevel innen rekkevidde, og det er i tillegg en art som er blant de mest ettertraktede å få på stang ….. og på middagsbordet. Derfor synes vi allikevel at det var på sin plass å ha med denne særdeles spennende sports-fisken.

Bor du nær de nevnte områdene vil du altså finne noen svært gode fiskeplasser for arten på appen. Det vil ikke nødvendigvis si at de står tett med dem, men at det er et område vi vet det er fanget havabbor i tidligere, og at det mest sannsynlig er noen der på rette årstiden nå også. Vanligvis er beste tid fra juni til oktober. Resten av året trekker antagelig de fleste havabborene noe dypere.

To spesielt gode havabborområder

Det er spesielt to typer biotoper vi ser etter for å finne gode havabbor plassene. Det er de utaskjærs plassene hvor havabboren jakter småfisk. Det er «frodige» plasser rett ut mot havet hvor det er mye brisling, kutlinger og tobis som samler seg. Det er steder med varierende bunn, og ofte er det mindre bukter hvor det er store steiner, kupert og vekslende bunn. Typisk er det rullestein-strender med innslag av bergknauser. Bunnen har ofte vekselvis tang, grus og sand. Her kan du ofte se havabboren jakte på en rekke forskjellige byttefisk. Bruk sansene ekstra godt når du fisker i disse områdene. Ofte kan du se småfiskene spruter opp i luften når havabboren jakter på dem morgen og kveld.

Den andre type biotop er å finne inne i fjordene hvor det er områder med ålegress og ekstra mye vegetasjon. Ofte er det bukter eller laguner med mørk og frodig bunn. I disse områdene finnes det mengder med byttefisk, reker og krabber som havabboren elsker. Havabborene jakter ofte sammen i mindre grupper og kan like godt gjemme seg i vegetasjonen som å kruse rundt og lete etter mat. Er det stille og klart vann kan du godt spotte dem på lang avstand med polaroid-briller. Husk at du lett kan skremme havabboren i disse områdene. Derfor gjelder det å være tålmodig å kaste presis der fisken befinner seg istedenfor å kaste tilfeldig rundt. Den tette vegetasjonen kan også skape problemer for fiskeren siden den ofte setter seg fast på krok og flue.

Det er altså for det meste slike typiske havabbor-plasser vi har plukket ut i appen. Vi har også kvalitet-sikret disse plassene med lokale sportsfiskere slik at vi vet at det skal være havabbor i områdene vi har tegnet inn på de svært gode sjøkartene vi bruker. I appen finnes også de beste flyfotoene over fiskeområdene. For meg personlig er det et av de viktigste hjelpemidlene jeg kan ha i jakten på havabbor. Jeg kan også røpe at vi vet noen få anledninger også har fjernet noen områder som vi ser på som ekstra viktige for reproduksjonen av bestanden etter råd fra lokale fiskere. Vi vil også svært gjerne oppfordre til catch & release på denne arten. Spesielt på de store fiskene som er aller viktigst for at bestanden skal øke. En stor havabbor på 3kg pluss har mange ganger så mye rogn som en liten fisk. At slike store fisk får gyte er helt avgjørende for at bestanden skal bli bra i årene som kommer. Så vis at du er en ansvarsfull fisker og sett ut de fleste havabborene du fanger.

Når det kommer til selve fiske så er det absolutt mest effektivt med flue, sluk, kystwobblere eller shads (soft plactic) som imiterer bytte-fisk. De er også mulige å lure på dorging eller naturlig agn presentert under dupp eller lignende. Ønsker du å gå mer i dybden på fiskemetoder og strategi, så klikker du her til et nytt innlegg.

 

FiskHer Appen kan du laste ned hvis du klikker her!

 

Skitt havabborfiske!

Asgeir (foto; David Hansen, Eric Bringsverd, Asgeir)