Facebook ikon Instagram ikon
30. september, 2020 - fisketeknikk

Finn de beste fiskeplassene for hvitting (FiskHer App)

I dag skal jeg fortelle deg hvordan vi finner de beste fiskeplassene for hvitting. For deg som allerede har lastet ned FiskHer Appen er jo allerede jobben gjort, men det kan være hensiktsmessig og vite noe om hva du skal se etter for å finne slike fiskeplasser for denne arten. Det finnes nemlig mange flere gode fiskeplasser enn de vi har fått plass til på appen. Med større kunnskap om hva du skal se etter på kartet når det kommer til dybde, formasjoner og bunnforhold vil du øke sjansene for å få fisk året rundt. Her kommer de beste tipsene.

I FiskHer appen har vi lagt inn 2000 hvitting-plasser, og de er som regel kystnære og fra 30-100 meters dyp. Her trives nemlig den lille torskefisken som også kalles havets-kylling. Den gode matfisken er mest vanlig i sør, men finnes ganske langt nord. Den er vanligvis under en kilo tung, men det er ikke uvanlig å få den opp mot to kilo når de litt større hvittingene trekker inn vinterstid for å gyte. Hvittingen lever gjerne helt nede ved bunnen eller et lite stykke over den. Du finner arten enkeltvis, men vanligvis samlet i mindre stimer.

Hvittingen trives altså på mellomdypt vann og over myk, sand og grusbunn. Her spiser den småfisk, reker og mindre krepsdyr som den finner der. Vi har altså avmerket de beste hvittingplassene i dyprenner som peker inn fra havet, og inne i fjordene hvor vi ut fra dybdekartene ser at forholdene er perfekte for denne tallrike arten. Ofte samles hvittingen over formasjoner der hvor bunnen rundt er ganske slett. Årsaken er at små topper med hard bunn ofte gjør sitt til at det finnes mer mat enn på rene og flate områder. Dermed kan slike små topper være et godt utgangspunkt å starte fisket etter hvitting. Husk imidlertid at du kan finne hvittingen spredt utover på store områder også. Vi har altså både felter som er merket ut ifra kart, og fiskeområder merket fra lokale fiskere i FiskHer appen

Hvitting er enkelt å fiske, og det er artigst å bruke ganske lett utstyr. Agnfiske er det mest effektive og du kan fiske denne arten året rundt. Det er lettest å fiske målrettet fra båt eller is, men den er også mulig å fange den fra land mange plasser. Ønsker du å sjekke litt mer om hvordan du fisker hvitting kan du ta en titt på denne lille filmen;

Asgeir