Facebook ikon Instagram ikon
27. oktober, 2021 - fisketeknikk

Finn de beste fiskeplassene for sei (FiskHer App)

I dag skal jeg fortelle deg hvordan vi finner de beste fiskeplassene for sei. For deg som allerede har lastet ned FiskHer Appen er jo allerede jobben gjort, men det kan være hensiktsmessig og vite noe om hva du skal se etter for å finne slike fiskeplasser for denne arten. Det finnes nemlig mange flere gode fiskeplasser enn de vi har fått plass til på appen. Med større kunnskap om hva du skal se etter på kartet når det kommer til dybde, formasjoner og bunnforhold vil du øke sjansene for å få fisk året rundt. Her kommer de beste tipsene.

I FiskHer appen har vi lagt inn om lag 8000 sei-plasser, og det er jo enormt mange. Årsaken er enkelt og greit at dette er en fisk det finnes svært mye av, og som du finner langs hele kysten året rundt. Det må nevnes at det er stor forskjell på småseien som nesten inntar hver eneste grunne i perioder i forhold til storseien du ofte finner på Vestlandet og nordover, særlig sensommer og i høstmånedene. En del av storseien trekker også inn i fjordsystemene våre så det er ikke bare å markere hver eneste grunne som en god sei-plass. Seifiske er nemlig mer enn det.

Kjennetegnet for seien uansett størrelse er at den for det meste lever pelagisk (fritt i vannmassene) men søker steder med strøm. Seien er altså en rask og god svømmer som utnytter dette og jakter der hvor det er litt drag i vannet. Typiske steder for dette er nettopp over grunner hvor tidevannet presses oppover og over toppene som grunnene lager. Dermed er grunner som ligger litt ut og i havet nesten alltid gode sei-plasser, spesielt hvis det finnes dypere vann i nærheten.

Vi finner vanligvis seien fra overflaten og ned til 100 meter pluss. Dermed gjelder det å fiske variert opp og ned i vannlagene for å finne ut hvor de befinner seg den aktuelle dagen du er ute og fisker. Finner du først riktig dybde bør du merke deg det, og konsentrere fisket på dette dypet resten av dagen. Et godt tips er også å se etter sjøfugl. Storseien kan ofte presse opp byttefisken helt i overflaten, og der vil også fuglene samles. Gode sjøkart og ekkolodd er en stor fordel å ha når du skal lete opp seien. Selvfølgelig bruker jeg FiskHer appen som kartplotter også når jeg er i båten.

I perioder på året, gjerne i den kaldere årstiden vil du kunne finne seien ganske dypt vann og gjerne inne i fjordene. Det er ikke uvanlig å finne sei ved og over bunnen helt ned til mellom 100-200 meters dyp. Det kan se ut som storseien samles der og jakter på byttefisk når det er mindre mat på grunnere. Utpregede samlingssteder for seien er da der hvor bunnen går opp, eller fjorden smalner inn. Igjen er dette plasser med mer tidevannstrøm enn områdene rundt. Ofte kan det være i enden av dype renner eller langs bratte kanter også, eller ved vrak ute i havet. Her må du altså være god til å lese sjøkart for å finne slike fiskeplasser. Heldigvis har vi de beste kartene som er å oppdrive i FiskHer appen, og det hjelper godt. Uansett må du huske at tidevannet også påvirker dette fisket, og seien er ofte mest på hugget når strømmen er som sterkest.

Sei fiskes ofte med god fart og enkelt utstyr som gummimark og pilk. Vil du utelukkende gå etter de større individene vil jeg anbefale store shad av gummi. De største seiene kan ta store agn, og hel sild eller makrell fungerer også bra. Ellers vil ofte mørke kontrastfarger som grønn, blå og sort være bra siden seien da ser lokkemidlene unner ifra. Disse fargene gir ekstra god kontraster mot en lys overflate. Vil du ha flere tips om seifiske så klikker du bare her!

Husk også at det er fullt mulig å fiske seien i fra land mange steder. Igjen må du se til områder som vi har lagt inn i appen. Ofte kan du nemlig nå gode sei-plasser hvis du kan kaste litt langt, eller fra brygger, broer og odder. Seien er altså en skikkelig folke-fisk som er god mat, og som du altså kan fiske hele året. Ingen unnskyldninger, bare å komme seg ut å prøve!

Skitt seifiske!

Asgeir