Facebook ikon Instagram ikon
8. oktober, 2020 - fisketeknikk

Finn de beste fiskeplassene for torsk (FiskHer App)

I dag skal jeg fortelle deg hvordan vi finner de beste fiskeplassene for torsk. For deg som allerede har lastet ned FiskHer Appen er jo allerede jobben gjort, men det kan være hensiktsmessig og vite noe om hva du skal se etter for å finne slike fiskeplasser for denne arten. Det finnes nemlig mange flere gode fiskeplasser enn de vi har fått plass til på appen. Med større kunnskap om hva du skal se etter på kartet når det kommer til dybde, formasjoner og bunnforhold vil du øke sjansene for å få fisk året rundt. Her kommer de beste tipsene.

I FiskHer appen har vi lagt inn 6000 torske-plasser, og dette kan jo godt kalles vår nasjonal-fisk. Den er viktig økonomisk og som en sportsfisk. Akkurat nå er det svært godt med torsk i nord-områdene mens torsken er på skikkelig vikenende front langs kysten av Østlandet. Det er ganske stor forskjell på torsken. En del av stammen er ganske stasjonær ved kysten hele året, og en del er mer vandrende og kommer inn til i vintermånedene for å gyte. I FiskHer appen har vi prøvd å legge inn en blanding av gode torskeplasser slik at du skal ha mulighet til å lykkes hele året. Appen viser også om du er inne i torske-fredningssonen i Oslofjorden.

Torsken er nesten altetende og trives der det er kupert, frodig og mye vegetasjon. Grunnen er ganske enkelt at det er her den finner maten sin. Siden torsken har så variert mat-seddel, kan den allikevel flytte seg ganske raskt og noen ganger også gå pelagisk etter stimfisk. Vi bruker sjøkartene godt for å merke av de beste fiskeplassene for torsk. Vandringsmønstre, dyprenner og store fjorder er merket av på de beste plassene når det kommer til den vandrende gyte-torsken.

For den mer stedegne er vi mest opptatt av kuperte grunner hvor vi vet den kommer inn for å beite. De fleste fiskeplassene for torsk er på 20-120 meters dyp, men mange steder trekker torsken helt inn på noen få meters vann. Spesielt tidlig vinter og tidlig vår kan torsken trekke helt inn i strandsonen for å spise krabber, småfisk og reker. Du finner altså torsken ute på havet, utaskjærs og inne i fjordene våre.

Generelt fisker du på og nær bunnen etter torsk. Du kan bruke tradisjonell pilk og gummimark fra båt, men også agn lokker torsken som har en fenomenal luktesans. Torskefiske fra land fungerer også bra, bare du sjekker FiskHer appen slik at du er på rett sted. Vil du lære mer om torske-fiske kan jeg anbefale deg å klikke her!

Asgeir