Facebook ikon Instagram ikon
18. september, 2020 - fisketeknikk

Finn de beste fiskeplassene for uer (FiskHer App)

I dag skal jeg fortelle deg hvordan vi finner de beste fiskeplassene for uer. For deg som allerede har lastet ned FiskHer Appen er jo allerede jobben gjort, men det kan være hensiktsmessig og vite noe om hva du skal se etter for å finne slike fiskeplasser for denne arten. Det finnes nemlig mange flere gode fiskeplasser enn de vi har fått plass til på appen. Med større kunnskap om hva du skal se etter på kartet når det kommer til dybde, formasjoner og bunnforhold vil du øke sjansene for å få fisk året rundt. Her kommer de beste tipsene.

I FiskHer appen har vi lagt inn 1500 uer-plasser, og de er alle sammen dypt og vanligvis ute i åpent hav. Noen plasser finner du også godt med uer inne i de dypeste og største fjordene, særlig nordpå. Det er lite eller ingen vanlige uere utenfor øst og sørlandskysten, men her er det til gjengjeld bra med lusuer og blåkjeft som er i samme familie. Du vil derfor ikke finne uer-plasser i dette området på appen. Det er nok mest hensiktsmessig å fiske målrettet etter uer fra Hordaland og nordover selv om de sporadisk finnes lengre syd.

Ueren er en dypvannsfisk som beiter langs de bratteste kantene og toppene i stimer. De elsker loddrette fjellvegger og står gjerne tett der fra bunnen og litt opp fra den. På FiskHer appen har vi saumfart flere typer dybdekart fra alle leverandører. Her leter vi etter steder hvor dybdekurvene, og strukturene står tett. Dette sier noe om hvor bratt det er ved bunnen. Stedene vi ser etter ligger gjerne på 100-500 meters dyp. I tillegg til de bratteste fjellveggene liker også ueren seg over og ved vrak samt i korall-felt hvor de finner skjul og mat.

Det er altså båtfiske som gjelder når du skal fiske uer, og da er teknikken å legge snøret så tett inntil de bratte veggene, eller strukturen du fisker på som mulig. Jeg bruker gjerne lodd i bunnen og såkalt paternoster opphengere med langt mellomrom mellom krokene. Da får jeg presentert agnet fra bunnen og et stykke oppover fra den. Ueren liker selvlysende attraktorer og gjerne agn av fet fisk som makrell eller sild. Du kan også bruke reke eller blekksprut som agn. Varier krokstørrelse og agn i forhold til hvor store individene er. Vanligvis ligger ueren fra 1-2kg men kan bli langt større noen steder.

Ueren er en av våre beste matfisker. Den har et hvitt og fettholdig kjøtt med en fantastisk smak. Den blir gammel, men vokser seint, og er truet av et utpreget overfiske fra yrkesfiskerflåten. Vi anbefaler å ikke fiske mer av denne arten enn du kan spise selv, en gang iblant.

Asgeir