Facebook ikon Instagram ikon
12. august, 2020 - fisketeknikk fiskeutstyr

Fiske med sirkel-krok (fisketips)

Hei, i denne spalten som jeg kaller 1000 fisketips vil jeg komme med mine beste tips, triks og erfaringer fra ulike fiske relaterte situasjoner. Som du skjønner vil det bli litt om mye, istedenfor mye om litt. Håper noen av tipsene gir deg svar, bekreftelser og ikke minst bedre resultater når du svinger fiskestangen. Husk imidlertid at det er egne erfaringer som teller mest, og at det ikke er noen regel uten unntak, også når det kommer til sportsfiske.

1405857_Fusion19_Circle_Hook_SmkStn_6_2018_alt1

Du har helt sikkert hørt om sirkelkrok, men har du virkelig tatt steget fullt ut og testet dem under praktisk fiske? Hvis du ikke har, er det kanskje være på tide nå. Her er noen momenter eller synspunkter som vil bidra til at du tar i bruk disse helt spesielle krokene fremover i ditt fiske. Sirkelkroken har på mange måter vært brukt i hundrevis av år, og mennesket fant tidlig ut at en sterkt innover vendt krokspiss ofte kroker god, og holder på fisken så den ikke slipper løs. Spesielt under passivt fiske. Yrkesfiskerne har brukt sirkelkrok på line i lang tid, og de siste 10-15 årene har også  bruken av sirkelkrok økt i takt med catch and relerase fiskets popularitet blant sportsfiskerne. I store deler av verden er det strenge begrensninger, eller helt ulovlig å ta ut fisk av visse arter. Ved oppfordring eller påbud med bruk av sirkelkrok minsker sjansene til å skade eller feilkroke fisk som skal settes tilbake igjen. Sirkelkroken bidrar  i så hensende til at dødeligheten hos fisk minker betraktelig, og dermed er det en vinn vinn situasjon for alle parter at en slik krok blir brukt når uttaket skal begrenses.

Sirkelkroken er designet slik at når fisken sluker agnet vil ikke kroken så lett feste seg langt nede i gapet fordi kroken vender innover . Selve krokingen skjer oftest i det kroken er på veg ut av fiskekjeften. På veg ut av fiskens munn vil kroken nemlig bevege seg på en måte som gjør at vinkelen forandres og spissen hekter seg på innsiden av leppen eller munnen hvor den spesielle spissen finner feste i en kant. Siden fisken oftest svømmer fremover vil vanligvis sirkelkroken feste seg i hjørnet, eller i øvre eller nedre del av munnviken. Resultatet er altså at kroken festes i et område som ikke skader fisken like mye som lengre inne i gapet. Derpå kan fisken også lettere frigjøres og dermed slippes raskere fri uten alvorlige skader.

 

sirkelkrok er perfekt å bruke i elvefiske
sirkelkrok er perfekt å bruke ved elvefiske, feks etter laks

 

Det finnes mengder med varianter og størrelser, men kjennetegnet for sirkelkrok er at spissen vender 90 grader (eller mer) mot krokleggen. Mange blander de forskjellige kroktypene, og spesielt den ganske like «kahle» varianten forveksles ofte med sirkelkrok. Det er svært synd for den er faktisk designet for å kroke dypt i fisk med stor munn. Den gir altså det motsatte av ønsket resultat! I Ogna elva i Rogaland i år så jeg flere som brukte Kahle kroken i god tro, dessverre altså med helt motsatt virkning av hva sirkelkrok påbudet skule bidra til i den elven.

 

kahla kroken til venstre må ikke forveksles med sirkelkrok som her ligger til høyre
kahle kroken til venstre må ikke forveksles med sirkelkrok som her ligger til høyre

 

Det aller viktigste med bruk av sirkelkrok er at du ikke gjør et raskt og brutalt tilslag. Du skal la fisken få ta agnet og deretter kan du bare rolig løfte stangen og begynne å sveive. På denne måten fester kroken seg oftest perfekt på innsiden av leppen. Drar du til med et tradisjonelt tilslag vil du ofte dra kroken rett ut av fiskekjeften uten at kroken får mulighet til å skifte vinkel og feste seg på innsiden av leppe-kanten. Det er altså fisken selv som skal kroke seg med sine naturlige bevegelser etter den har tatt agnet. Du stammer bare opp linen og setter et jevnt press så kroken går inn. Sirkelkrok er derfor også perfekt hvis du fisker i situasjoner hvor det ikke er så lett å gi tilslag. Det kan være fiske på dypt vann, eller for eksempel med meite i elv hvor det er mye slakk på snøret. På skikkelig dypvannsfiske blant annet etter håkjerring er sirkelkrok eneste fornuftige løsningen. Du setter ikke tilslag og fisken skal settes tilbake igjen. Makrellstørjen er en annen fisk i samme kategori som fiskes best med sirkelkrok. Antagelig vil det bli påbud med en slik krok ved et fremtidig slikt fiske i Norge. Det er også flere lakseelver som har begynt med et påbud om bruk av sirkelkrok med markfiske. Dette vil garantert minske sjansene for dypt krokede laks, og samtidig minske dødeligheten ved tilbake setting av fisk.

IMG_9357-1024x1002

Det vil altså være mest naturlig å bruke sirkelkrok når du fisker med agn og skal sette tilbake fisken igjen, men også når du meiter med en eller flere stenger passivt. Det finnes også fiskearter som henger dårlig og er ganske løse i kjeften slik at krokfestet lett løsner. Her kan også sirkelkroken være til god hjelp. Jeg bruker ofte sirkelkrok med godt hell etter for eksempel hyse, uer og forskjellige haiarter. Disse fiskene er bare noen eksempler på fisk du lett kan miste på veg opp/inn med en tradisjonell krok, men du mister dem sjelden med sirkelkrok. Det lærde strides litt om hvilken knute som fungerer best på sirkelkrok. En del mener at du må ha en løkke som gir kroken en helt fri ganges slik at den lettere vinkles og kroker i leppepartiet. Andre mener at en fast knute i øye eller på leggen fungerer like bra. Jeg har brukt begge deler og tilpasser det gjerne til hvordan krokøyes posisjon er. Er det rett ut og opp fra leggen bruker jeg løkke, er det på skrå bakover bruker jeg krokstikk-knuten, altså en knute på leggen til kroken. Jeg kan allikevel ikke si at den ene knuten er bedre enn den andre når det kommer til sirkelkrok. Bruk den knuten du føler deg mest trygg på, er mitt råd.

IMG_2845-1024x648

Husk også å fest agnet på en måte som gjør at du ikke ødelegger sirkelkrokens mulighet til å kroke på riktig måte. Krokspissen må være fri og husk og ikke fylle krokbøyen på en måte som gjør at bevegelsen rundt fiskens lepper ødelegges. Du bør altså unngå de store mengdene med klumpete agn som fyller kroken. Bruk heller agn som henger ganske fritt og rett ut fra krokbøyen.

IMG_2029-1024x736

Det finnes altså to hovedgrunner til at du bør bruke sirkelkrok. Den fisker vanligvis best i situasjoner med passivt fiske hvor det er vanskelig å gi raskt tilslag, og den skader fisken mindre enn andre kroker. Begge grunnene skulle være mer enn gode nok til at du bør laste opp med noen slike i boksen din. Husk bare å justere teknikken litt, skitt fiske!

IMG_2972

Her ser du en liten film med en annen vri ,og noe momenter som kanskje utfordrer den tradisjonelle tankegangen med at kroken skal være kroket på innsiden av munnen, og en mer generell film om sirkelkrok;

Asgeir