Facebook ikon Instagram ikon
4. desember, 2019 - fisketeknikk

Hva ser egentlig fisken?

Det har blitt skrevet flere artikler, og det er også gjort en god del forskning på hva fisken egentlig ser under vann, og det er jo særdeles interessant for oss som liker å svinge stangen. Dessverre er det fortsatt mange feiloppfatninger blant folk flest om hva fisken ser og får med seg med øynene under vann. Det vanligste mytene er at fisken er fargeblind, eller at den bare oppfatter farger i de aller øverste vannlagene.

Hva ser egentlig ørreten?
Hva ser egentlig ørreten?

Jeg er hverken forsker eller har spesial utdannelse på øyer og syn, men jeg har fisket lenge og har en klar oppfatning om hva som er viktig for oss sportsfiskere for å kunne fange fiskens oppmerksomhet. Jeg skal ikke lage en lang uttredelse om fiske-øyets oppbygging, uv lys eller farger, men heller dele litt generelle synspunkter som jeg synes er viktig å tenke på for en som fisker. Det hele er altså basert på erfaringer og ikke på nøyaktig forskning. Husk at det meste i naturen er ganske logisk, bare du oppdager sammenhengen. Bare det faktum at selv fisk som bare lever dypt har øyne, sier noe om at de faktisk trenger dem der nede også! Naturen er nemlig spesialist til å tilpasse og utvikle seg slik at funksjoner som fungerer dårlig forsvinner mens andre forsterkes. Noen dypvannsfisk har for eksempel ofte ganske store øyne i forhold til hode, nettopp for at de skulle kunne fungere under svært dårlige lysforhold. Jeg mener altså at mange av de ulike fiskeartene har et tilpasset syn i forhold til hvor de lever, og hva de jakter på.

Sjøørreten jakter med øynene både dag og natt
Sjøørreten jakter med øynene både dag og natt

Under får du punktvis mine betraktninger om hva jeg mener er viktig å tenke på når vi ser litt på de forskjellige tingene fisken bruker øynene til, i spedd litt sunn fornuft og erfaringer.   Ulike arter bruker øyet i jakten på mat i forskjellig grad Det første jeg synes du bør tenke på som sportsfisker er at noen typer fisk bruker øyet mer aktivt enn andre arter i jakten på mat. Uten å karakterisere dette for mye kan du ofte se dette på fisken og på hvordan selve øyet ser ut. Ta for eksempel en lyr, den har stort øye og bruker naturligvis denne sansen ekstra aktivt i jakten på mat. En skate eller en karpefisk har i motsetning små øyne (i forhold til kroppen) og bruker antageligvis derfor andre sanser i større grad en øye. De fleste fisker bruke alle sansene og kombinasjoner av disse i jakten på mat. Poenget mitt er at du bør fokusere ekstra mye på å stimulere de sansene som er viktigst for fiskene. For noen fisker er det altså ekstra viktig å stimulere øyet. Det kan du for eksempel gjøre med å bruke spesielle farger, form, bevegelse, størrelse eller fart.

Lyren har utpregede store øyne og bruker dem aktivt i jakten på mat
Lyren har utpregede store øyne og bruker dem aktivt i jakten på mat

Fisken ser farger i dårligere lys enn oss Mange fiskere tenker kanskje at fisken ser det samme som oss, og tror kanskje at hvis det ser bra ut for oss liker også fisken det. Mennesket og fiskens øye er svært forskjellig, det bør det ikke herske noen tvil om. Fiskens øye er i motsetning til oss tilpasset for å se under vann og i tillegg i langt mørkere omgivelser. Derfor blir det også direkte feil å påstå at de forskjellige fargene forsvinner i takt med det vi mennesker oppfatter som lys nede i vannet, eller at fisken ikke ser noe på 100 meters dyp. At også fisken oppfatter og ser fargene annerledes enn oss er også på det rene, men egentlig mindre relevant så lenge vi finner ut hva som fungerer best i de ulike situasjonene. Erfaringene mine tilsier at fargene blir mindre viktige jo dypere du kommer, men de kan likevel ha en effekt. Det kan altså være naturlig å fokusere på andre sanser enn fiskens syn når du fisker skikkelig dypt.

Husk at veldig mange arter faktisk jakter mest og er mest aktive i mørket, derfor er de helt avhengige av å se godt under dårlige lysforhold
Husk at veldig mange arter faktisk jakter mest og er mest aktive i mørket, derfor er de helt avhengige av å se godt under dårlige lysforhold

Kontrast like viktig som farge Like viktig som farge er kontrast. Med kontrast mener jeg hvordan lokkemidlet skiller seg ut i fra bakgrunnen i forhold til den vinkelen fisken ser byttet/lokkemiddelet  i fra. En mørk ting skiller seg ut i fra en lys bakgrunn og omvendt. Det aller viktig å tenke på da er at du må det hele i fra fiskens vinkel, og ikke i fra din egen. Det er alltid lysere bakgrunn hvis du ser nedenifra og oppover i vannet, og motsatt, mørkere nedover i vannet. Det vil si at en mørk ting gir god synlighet  (silhuett) hvis fisken ser den rett nede i fra, og lyse ting er lett å se for fisken hvis de ser den rett oven i fra. Nå er det ikke slik at fisken alltid tar det som er mest synlig, men hadde det vært slik så hadde jeg alltid brukt hvit og lyse farger på og nær bunnen, og sort eller mørke farger nær overflaten. Mørkt oppe og lyst nede kan i alle fall være en greit og generelt utgangspunkt for deg som skal velge et lokkemiddel.

Her ser du en wobbler med sort buk mot overflaten øverst, og en med hvit rygg ovenfra og nedover i det nederste bilde
Her ser du en wobbler med sort buk mot overflaten øverst, og en med hvit rygg ovenfra og nedover i det nederste bilde

Kamuflasje og reklameplakat Så må enn også huske at de ulike fiskeartene opptrer ulikt, og kan ha ulik oppførsel i forhold til mattilgang. Det jeg mener er at noen arter i større grad er selektive og derfor også oftere velger lokkemidler som ligner på det den vanligvis spiser. De fleste byttedyr til fisken er i større eller mindre grad kamuflert i forhold til omgivelsene, og når fisken spiser mye av disse vil den også ofte velge lokkemidler som likner i form og farge. Et godt eksempel kan være ørreten som i perioder kan være vanskelig å lure på annet enn imitasjoner. I tider på året med mindre mat eller når fisken påvirkes av faktorer som for eksempel lav/høye temperaturer eller revir/gyting kan faktisk det lokkemidlet som er lettest synlig og lettest tilgjengelig være det som fisker best. Det gjelder altså å bytte taktikk mellom naturfarger og skarpe farger avhengig av situasjonen.

noen ganger virker naturfargene og andre ganger de med reklameplakat farge
noen ganger virker naturfargene og andre ganger de med reklameplakat farge

Fart, form, bevegelse og andre sanser Husk også at øye oppfatter så mye mer enn farger og kontraster. Det registrerer alt som skjer innenfor synsfeltet. Det betyr altså at farten, formen og bevegelsmønsteret på lokkemidlet betyr noe for hva fisken oppfatter som mat den kan fange. Her kommer en rekker faktorer inn som er avgjørende, og igjen er mange av de overnevnte ytre forholdene som bestemmer hva som fungerer. Sikten i vannet, og hvor langt fisken kan se under der rådene forholdene er viktig å tenke på når du presenterer lokkemidlene. Husk også at fisken bruker synet i samarbeid med sidelinje, hørsel, lukt og smakssanser. Dermed er det som regel positivt å stimulere så mange sanser som mulig i tillegg til øyet.

Flyndra har nok et syn som er godt tilpasset å finne mat på korte avstander, mens feks kveitas øyne jakter over et større område
Flyndra har nok et syn som er godt tilpasset å finne mat på korte avstander, mens feks kveitas øyne jakter over et større område

Konklusjon Konklusjonen er at det egentlig ikke finnes noe fasitsvar på hva som fungerer best. Hva fisken velger varierer mye ut fra situasjonen og hvordan forholdene og forutsetningene er. Hadde det vært en farge, form, størrelse, bevegelse eller annet som var enestående god hadde vi mennesker funnet ut dette for lenge siden. Da kunne fiskeutstyrsbutikkene tatt ned utvalget drastisk, men slik er det faktisk ikke. Du kan nok finne din favoritt sluk eller flue, men det vil nok likevel lønne seg og variere mye for å få fisk godt under alle forhold. Igjen er det erfaringene som teller mest. Dermed gjelder det å teste mye og lenge, og ikke bare bytte lokkemiddel når du ikke får fisk!

Det er nok få som lurer på at denne krabaten med "katteøyne" ser god i mørket
Det er nok få som lurer på at denne krabaten med «katteøyne» ser god i mørket, men den har også svært velutviklede sensorer under nesen

Her har du noen linker til noen dypgående materie om samme emne;   http://www.earthlife.net/fish/sight.html http://www.ginkandgasoline.com/trout-fishing/what-does-the-trout-see/ http://www.sciencedirect.com/topics/veterinary-science-and-veterinary-medicine/vision-in-fishes

Asgeir