Facebook ikon Instagram ikon
10. august, 2020 - båt og havfiske

Makrellstørjefiske 2020 (Team ABU Techno Troll)

For de som følger godt med i fiske-verden ser det nå som kjent ut lysere for bestanden av makrellstørje (blåfinnet tunfisk). Norge har som eneste land i Norden drevet yrkesfiske etter arten, men har nå også tillatt et lite og begrenset sportsfiske. I våre naboland Sverige og Danmark er kun sportsfiske og catch and release som er lovlig. Sportsfisket i Norge har gradvis kommet i stand etter godt arbeid fra Havforskningsinstituttet, Norges Jeger og Fiskerforbund og de involverte sportsfiskerne som har vært med i lite merkingsprosjektene de siste par årene.

Fisket i år er fortsatt svært begrenset og er i hovedsak et merkingsprosjekt med strenge krav til båter og mannskap. Det som er nytt dette året er at hver godkjent båt kan avlive en fisk til eget konsum. Det vil si at de 24 godkjente fritidsbåtene kan ta en fisk hver i løpet av sesongen som starter nå. I tillegg er det en liten kvote som skal dekke eventuelt skadede fisk som må avlives eller dør av andre grunner. Til sammenligning er yrkesfisker-kvoten i år på om lag 275 tonn, fordelt på 8 not og 3 linefiske-fartøy.

De 24 godkjente sportsfiske-teamene er delt inn i to grupper. En gruppe som får delta i merke -og slipp prosjektet, og en gruppe som kun får delta i rekreasjons-fiske. Begge gruppene kan altså ta en fisk, men de som ikke er godkjent for merke prosjektet må avslutte fiske når den ene fisken er høstet. Teamene som er godkjent for merkeprosjektet vil prøve å fange flere og merke dem med spagetti tagger, og i noen tilfeller satellitt-tags. Informasjonen fra disse fiskene vil gi viktig til forskningen på arten som nå er vendt tilbake til Norske farvann. Det vil også bli tatt vevs-prøver av fisken som blir høstet. Havforskningsinstituttet har ansvaret for selve merkings-prosjektet og oppfølgingen av dette.

Her får du mer info som er «klippet» fra NJFF sine nettsider;

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å videreføre ordningen med merk- og slippfiske etter makrellstørje, og i tillegg åpnet for et begrenset rekreasjonsfiske der det er lov å lande en størje pr. båt til matauk.

​​Interessen for å delta på dette har vært stor. Totalt har over 200 personer meldt seg på, enten gjennom et lag eller ved å melde seg til mannskapspoolen. Fiskeridirektoratet har med god bistand fra Havforskningsinstituttet, brukt mye tid på å få oversikt over kvalifikasjonene til alle som har meldt seg på til fisket.​

Svært strenge krav

Det krever mer erfaring å merke fisken enn å høste den, derfor er det satt svært strenge krave til hvem som kan merke makrellstørje. De lagene som ikke kvalifiserer til merking kan likevel bidra med svært viktige observasjoner av makrellstørjen fra ulike deler av landet.

Fiskeridirektoratet har valgt å gi tillatelse til å delta i merk- slipp og rekreasjons-fisket etter makrellstørje til 18 lag, mens det er 6 lag som kun får delta i rekreasjonsfisket etter makrellstørje. Tre lag var ikke kvalifisert til å delta i fisket som lag, men mannskapet i disse lagene er ført inn i mannskapspoolen og kan delta i fisket hvis andre godkjente lag velger å ta dem med under fisket. ​

Lag som får delta i merk- slipp og rekreasjonsfisket er:

Team Offshore Hunter
Team Tuma Thun
Team Vardøy
Team West Coast Tuna
Team Smørholm
Team Frøya
Team Morild Tuna Crew
Team ABU Techno Troll
Team Atlantic
Team Blega Southerntuna
Team BigBlue
Team Berentsen
Team Trøndertuna
Team Seeberg
Team Shimano
Team Lærdal
Team FairyTails Fishing
Team Big1

Lag som kun får delta i rekreasjonsfisket er:

Team Averøy 1
Team Fredrikstad
Team Hardangertrolling
Team Holte
Team Ferd Actin
Team Vestom​

Det er en forutsetning for å delta i merk- og slippfisket at lagene som skal delta i dette fisket, får tillatelse av relevant myndighet til å gjennomføre merking av makrellstørje.​

Alle som melder seg på til merk- slipp og rekreasjonsfisket etter makrellstørje, og som oppfyller vilkårene for å delta i fisket, er automatisk kvalifisert for å stå oppført i mannskapspoolen. Lagene som får adgang til å delta i fisket kan hente ekstra mannskap fra mannskapspoolen dersom det av ulike grunner skulle bli nødvendig.​ Det er kun tillatt å fiske etter makrellstørje dersom du fisker med et lag som er godkjent for fiske.​

​Les mer på Fiskeridirektoratet. ​

 

Så om lokal satsing ut fra Sørlandet, Team ABU TechnoTroll

På Sørlandet har vi to godkjente team. Det er Team Blega og Team Abu TechnoTroll. Sistnevnte er jeg selv lagleder på, og vi har så vidt startet sesongen denne helgen.

De to sørlands-baserte teamene har så vidt startet fisket og har altså vært ute et par dager. Begge gangene har vi observert godt med hoppende makrellstørjer 20-30 nautiske mil ut fra kysten og midt ute i Skagerrak. Så langt har vi kjørt med spreader-bars og makrell, uten at vi har sett at fisken har vært interessert i dem. Vi vil fortsette å prøve å dorge på denne måten, men vil også prøve å fiske med død makrell under ballonger driftene hvis vi ser plasser med mye aktivitet i satsingene fremover.

Dessverre har ikke mat-tilsynet gitt godkjennelse for bruk av levende makrell som agn i dette prosjektet, selv om havforskningsinstituttet har søkt om fritak for denne særnorske reglen.  Det å bruke levende makrell som agn er uten tvil den største suksess-faktoren for de gode fangstene på Svensk og Dansk side de siste årene. Det er selvfølgelig kjedelig at vi ikke kan bedrive den type fiske som både er mer effektivt, miljøvennlig og kostnadsbesparende. Vi forholder oss selvfølgelig uansett til de lokale reglene.

Vårt team består av 7 personer (Nomeland, Borge, Eigeland, Nyland, Kilde, Flakke og Alvestad) og har tilgang til den fantastiske båten Axopar 37 XC hvor Nils Andre Eigeland er kaptein om bord. Den er svært godt rigget, og vi fisker for det meste med Penn tuna stick 130lbs stenger og Penn International 80 sneller. I tillegg kreves det ganske mye ekstrautstyr for å håndtere slike gigant fisker, men vi er klar og håper bare vi får lurt noen av dem i løpet av høsten.

Sesongen for makrellstørje regnes som å være best i august, september og oktober her i området, og kanskje er vi heldige å få en gigant makrell på kroken. Fiskene er vanligvis mellom 200-300 kg store og regnes for å være de sterkeste fiskene du kan ha i andre enden av snøret. Så det er bare å følge med på bloggen utover høsten. Er vi heldige kan vi kanskje presentere et virkelig storvilt!

Du kan også få en del relevant informasjon på fb-siden tunfisk Norge som du finner her.

Asgeir (foto: Team Abu TechnoTroll og Gilbert Van Ryckevorsel ) Johan Svensson fra Team Blega var også med oss på denne turen.