Facebook ikon Instagram ikon

Asgeir fiskeblogg

April-fiske etter sjøørret! (ny film fra fiskefilm.no)
Sebile Fast Cast, mer enn en sildesluk
Ambassadeur Revo Beast
81 arter fra 1,1 gram til 1,1 tonn, på ett år!