Facebook ikon Instagram ikon

garnfiske

Lagesild på tradisjonelt vis i Grimevannet
Utbredt ulovlig garnfiske etter sjøørret (hva kan vi gjøre ?).
Fiskeridirektoratet med ny app for fritidsfiskere