Facebook ikon Instagram ikon

påvirkes fisken av vind

Påvirker vinden fisket?