Facebook ikon Instagram ikon

sjøørret i garn

Utbredt ulovlig garnfiske etter sjøørret (hva kan vi gjøre ?).