Facebook ikon Instagram ikon

utslipp av torsk

Fritidsfiskere setter tilbake over 1 millioner torsk hvert år, er det bra?