Facebook ikon Instagram ikon
13. juni, 2023 - fisketeknikk

Slik fisker du pukkellaks (stillehavslaks)

Pukkellaksen har nok kommet for å bli ….  selv om det i år settes inn større tiltak for å ta den ut enn noen gang tidligere. Denne fremmed-arten som annethvert år invaderer kysten og elvene våre har laget store negative overskrifter, og det med god grunn. Siden den bruker de samme områdene til å formere seg vil den på en eller annen måte påvirke villaksstammen vår. I hvilken grad, og hvordan er det blir etter hvert er det ingen som riktig vet. Noen mener det er selve spikeren i kisten for villaksen, mens flere viser til at andre steder i verden lever pukkelen godt side om side med andre laksearter.

Uansett er denne «ufisken» en fantastisk fin sportsfisk, og ikke minst en riktig god matfisk på lik linje med ørret, røye og laks. Fanger du pukkellaksen i sjøen eller rett etter den har ankommet elva vil du altså ha et måltid som kan måle seg med det aller beste. Samtidig kan du spise den med ekstra god samvittighet, for her er uttaket udelt positivt. Kjøtte til pukkellaksen er blodrødt og noe finere konsistens enn laksen. Smaken kan på en måte likne mest på sjørøye. Det er også sjørøya pukkellaksen er mest lik av utseende også. Når pukkellaksen har stått noe tid i elven er historien en helt annen. Fettprosenten og kvaliteten faller drastisk, og etter gyting (som oftest skjer i august) dør fisken og går i oppløsning. Som regel er det enklest å skille pukkellaksen fra sjøørret, laks og sjørøye på at de har prikker på halen (det har også rømt regnbueørret) og at de små blanke skjellene løsner lett fra fisken utside når den er på land. Når pukkellaksen er i gytedrakt kan den ikke forveksles med noen andre arter her til lands.

Pukkellaksen har en toårig livssyklus. Det vil si at yngelen kun har en vinter i vassdraget før den går i sjøen. Påfølgende år brukes til å spise seg opp og vokse ute i havet. Så vandrer den mot og opp i elvene igjen. Det vil si at fisk som har gytt i oddetalls-år også for avkom som gyter i oddetalls-år. I Norge er det nettopp oddetalls generasjonen som er klart sterkest, og dermed er sommeren 2023-25-27 osv de årene hvor fisket vil være best. Det er først og fremst områdene i nord som har fått store mengdene pukkellaks de siste årene. Kystområdene fra Bodø til Russergrensen er de absolutt sikreste fiskeplassene i sommer. Bestanden har vært økende siste årene og nær sagt alle elver langs kysten nedover og helt til Svenskegrensen har hatt fangstrapporter av arten. Noen elver har hatt til dels store innslag av pukkellaks også lengre syd i landet. Du trenger ingen form for fiskeavgift for å fiske i sjøen, i elvene må du både betale fiskeavgift (over 18 år) og fiskekort (alle) for den aktuelle sonen du fisker på.

Slik fisker du pukkellaks;

Under får du tips om hvordan du best kan fiske dem på tre ulike måter. Pukkellaksen er svært bitevillig, men har en stor utfordring i forhold til sjøørret og laks. Den er nemlig ganske mye løsere i munnpartiet. Det vil si at hvis pukkellaksen biter på kroken din bør du kjøre/fighte den mer forsiktig enn de andre artene, og bruke hov når den skal landes. Hvis du ikke gjør det vil du miste mye fisk fordi kroken løsner, eller rives løs fra munn og kjeveparti. Det beste tipset er altså å kjøre med løsere brems på snellen, og sørge for å ha et jevnt press på fisken under hele fighten, og altså lande den i en hov. Det beste fiske vil være fra slutten av juni, hele juli og begynnelsen av august.

Fiske pukkellaks i fra land i sjøen;

Du kan veldig fint å fiske pukkelaks fra land i sjøen. Pukkellaksen er nemlig ofte innenfor kastelengde i det den er på matssøk, eller på vandring innover mot sin føde-elv. I større grad enn den vanlige laksen søker pukkellaksen mat helt til den går i elven og går ofte i større stimer ganske nært land. Det vil si at du bør finne områder som naturlig ligger i vandringsruten mot elvene. Det kan altså være landområder som laksen må forbi, eller i områder med mye byttedyr som tobis, brisling og annen småfisk. Pukkellaksen spiser det meste og dermed gjelder det som regel bare å presentere noe som ligner på en liten fisk, og som kan kastes langt slik at du dekker store områder i fra der du står. Pukkellaksen er pelagisk og kan vandre i alle vannlag. Det er imidlertid mest sannsynlig at du finner dem i de øverste 5 meterne, derfor ville jeg ha konsentrert meg om innvevningen i disse vannlagene. Pukkellaksen er både kjapp og har et svært godt syn, dermed er det stort sett bare å variere innvevingene til du ser hva som fungerer for deg den aktuelle dagen du er ute og fisker. Det å kaste med sluk er det mest åpenbare valget, og jeg vil si at såkalte vanlige skjesluker som for eksempel Abu Toby og Hammer er soleklare favoritter.

Men trenger du lengre kast så går de kompakte og langsmale sildeslukene mye lengre. De lokker ikke fullt så bra, men som sagt er ikke pukkellaksen særlig kresen. De vanlige sildeslukene likner jo på småfisk så de vil garantert bli angrepet når du treffer stimen. Er fisken tett på land vil både wobblere og spinnere være gode valg. Spesielt for de likner enda mer på den naturlige føden (wobbler/småfisk) eller lager masse vibrasjoner og liv i vannet (spinnere). Uansett hva du bruker så velg mellomstore varianter for eksempel (15-40g) som du kaster bra med, og farger som er lett synlige i vannet. Sterke fluoriserende farger som rødt, rosa, oransje, gult og grønt er alltid gode farger. Finner du mengder med fisk vil neppe fargen spille veldig stor rolle, bruk det du har i slukboksen og pass på at krokene er nye og skarpe.

Et vanlig oppsett er en Haspelstang på 9-10 fot med en sneller rundt 3-4000 størrelsen og for eksempel 0,17-0,20mm FireLine. Sett gjerne på en fortom med 0,30-35mm Trilene Fluorocarbon, eller vanlig sene den siste halvmeteren for å få en perfekt og usynlig overgang til lokkemiddelet du har i enden av snøret. Abu Garcia har noen fremragende kombinasjoner med påspolet FireLine fra tusenlappen og oppover som virkelig kan anbefales til dette og ordinært sjøfiske. Hvil du helst fiske med fluestang kan du bruke samme utstyret som du fisker sjøørret eller havabbor med. Et intimidert eller synkesnøre på en klasse 7 stang med fluer som imiterer småfisk i enden av fortommen fungerer helt utmerket. Som fluer er det fiskeimitasjoer i knall farger som gjelder i sjøen.

Fiske pukkellaks i fra båt i sjøen;

Noe av det mest effektive er nok å fiske pukkellaks i fra båt, på den måten er du mer mobil og kan fiske over langt større områder på kortere tid enn fra land. Finner du områder som har større mengder pukkellaks kan du kaste på samme måter fra båten som i fra land. Det mest naturlige er uansett å dorge i fra båten i fart. Da vil det være naturlig å ha to stenger (en på hver side) og dorge med en fart på rundt 3 knop. Ha gjerne et lokkemiddel ca 15-20m bak båten og ett litt lengre ca 30 meter, det er nok. Noen sverger til å ha en helt opp under proppelstrømmen (4-8m bak båten) og andre en snikende langt bak.

Her er det bare å prøve seg frem. Det viktigste er å ha lokkemiddelet i riktig høyde i vannet, og at det er noe som har bra gange i den farten båten går. Et tips er å sjekke dette rett på siden av båten når den er i fart. Det er nemlig noen sluker eller wobblere som ikke egner seg særlig for dorging. Førstevalget mitt er Toby slukene fordi de har en eventyrlig gange i vannet og har mange fargevarianter å velge imellom. Den største Toby Magnum som er den mest populære dorgesluken for laks i Norge kan godt brukes, men er i overkant stor hvis du kun er ute etter pukkelen. Den med størst fangstgaranti er nok lillebroren Toby Salmo, eller en vanlig klassisk Abu Toby i 28-40 eller 60gram. Her har du totalt 27 forskjellige farge å velge imellom, og muligheten til å dorge i flere høyder i vannet samtidig. De tyngre vil naturligvis gå noe dypere enn de lette.

Wobblere fra 9-11 cm er også et godt valg, her kan du variere dybden med å bruke wobblere med forskjellig type vinkel på skjeen. De med stor «leppe» som peker fremover går dypere enn dem som har leppe som peker vinkelrett nedover. Igjen er det smak og behag og viktig å prøve å finne ut hva som fungerer for deg den aktuelle dagen du er ute og fisker. Igjen gjelder det å fiske av de øverste vannlagene, variere tempoet litt med å svinge båten, og finne vandringsruter eller områder med mye byttefisk. Går pukkelaksen dypere kan du kjøre på med bly på linen, dyprigg, eller bruke såkalt paravan som trekker lokkemiddelet dypere, men dette er altså vanligvis ikke nødvendig.

Til dorging kan en anbefale et såkalt multiplikator utstyr. Det vil si en Ambassadeur (multisnelle) i størrelse rundt 5-7000 med knarr (lyd når fisken tar). Og en stang som passer til med litt myk topp. Fordelen med litt bevegelse i toppen er at du ser at lokkemiddelet går som det skal. Slutter «dirringen» i toppen er det nok noe rusk på krokene som må taes av. En løsere brems på snella og myk topp på stanga vil også gjøre at du lander flere pukkellaks. Husk håven!!

Fiske pukkellaks i elv;

I elven vil du også kunne fiske pukkellaks ganske enkelt når den strømmer på i stimer. Den er ofte mer huggvillig og aggressiv enn vår vanlige laks, men kan også være lunefull. Den vil som regel samle seg i stimer i de nederste delene av elven, selv om noen også kan ta seg lengre oppover i vassdragene. Det beste fiske vil vanligvis da være helt nede i utløpssonen, eller i de nederste strekkene i elvene. Pukkellaksen kan ofte gå tidligere på elven enn den vanlige laksen, så juli og starten av august kan være beste fisketiden. Du kan generelt fiske med samme utstyr som du ville fisket laks med, eller noe lettere, siden pukkellaksen sjelden blir med en tre kilo stor (norgesrekorden er 3,973kg). Bruk gjerne også en enhånds-fluestang med lett synlige fluer.

Mindre tubefluer med treble er ofte førstevalget. Farger som oransje, rosa, grønt og rød med innslag av flash er populære på dette fisket. Under vanlig spinnfiske vil både sluk og spinner fungere på samme måte som til laks. Jeg ville kanskje holdt en knapp på såkalt «kondomspinner» favoritten er Abu Salmon Seeker som du får både med stort og lite spinnerblad. Den stikker litt dypere og kan dermed lett presenteres rett foran pukkellaksen. Generelt ville altså gått en tanke ned i størrelse i forhold til vanlig laksefiske i stor elv, og igjen brukt kraftige farger som rødt, oransje, rosa, gult og grønt her også. Igjen kan enn påpeke at pukkellaksen ikke er særlig kresen, så det du har i slukboksen oftest vil fungere.

Ut over dette kan du bruke samme taktikken og teknikk som etter vanlig laks. Du vil imidlertid kunne erfare at pukkellaksen stiller seg litt annerledes i elven. Den kan ha tendens til å samle seg i litt mer rolige partier hvor det er litt mindre strøm. Hvis det er stille og du har gode lysforhold kan et godt tips være å gå opp på en høyde og speide med polaroid briller for å se hvor de har stilt seg i hølen. Enn kan ofte ha suksess med en litt mer aggressiv fisketeknikk også. Det vil si at du setter mer fart direkte mot og i fra fisken, altså ikke bare la strømmen passivt føre lokkemiddelet ditt på tvers av strømmen. Det er ganske tydelig at den kan tenne på litt ekstra liv og fart.

Pukkellaks enkelt og greit.

Dermed kan enn på mange måter si at den svartelistede og utskjelte pukkelaksen også kan gi et positivt og fin opplevelse for dem som liker å fiske. For to år siden så vi nesten en «folkevandring» ut til kysten i Nord-Norge hvor fiske både er gratis og lett tilgjengelig. Pukkellaksen gav da et fint bidrag til matbordet for mange av de som prøvde seg med fiskestang. Fisking er som mange vet både sosialt og en fantastisk måte å komme seg ut i naturen på. Du fanger sunn mat, får soltimer og spenning med på kjøpet. Utstyret trenger heller ikke være avansert og kostbart. Gjør deg klar for sommerens pukkellaksfiske!!

Asgeir (foto: Stein Evensen, Sigurd Davidsen, Asgeir