Facebook ikon Instagram ikon
19. desember, 2023 - båt og havfiske

Sørøya Storfiskens Rike

Europas beste fiskeplass ligger på vestkysten av Finnmark. Sørøya er regnes for å være storfiskens rike spesielt hvis du ønsker å fange stor torsk og kveite med stang i fra båt. I tillegg til disse massive fiskene hvor torsken kan bli opp til 40kilo og kveitene 200kilo så finnes det også utall av andre saltvannsarter å fiske etter. Mindre flyndrearter som sandflyndre og rødspette finnes over alt, samt sei og steinbit. Langer, brosmer, skater og uer er det også bra med på dypere vann hele året.

Her får du litt informasjon om det fantastiske torske og kveitefiske på øya;

Torskefiske på Sørøya

Torsk kan du fiske hele året på Sørøya. Du kan godt bruke tradisjonell pilk og gummimark på 20-100 meters dyp. Ønsker du å fiske mål rettet etter større fisk kan hele døde agnfisk brukes, men mest populært er då å bruke store gummi-shader i enden av snøret. Sistnevnte gir mer kvalitet enn kvantitet, og Sørøya er den plassen i verden og i Norge hvor det tas flest store torsker på stang. De aller største torskene fanges i mars og april da gytetorsken kommer inn fra Barentshavet og inn til Sørøya for å formere seg. På norsk kalles denne skrei, og den storvokste fisken kommer i enorme mengder. Det er helt vanlig å fange torsk på mellom 10 og 20kilo hver dag når skreien kommer inn, og fisk over 30 kilo er ikke uvanlig.

Torsken som kommer inn for å gyte senvinteren samler seg ofte på 20-70 meters dyp i store stimer og er derfor lett å lokalisere på ekkolodd. Et omfattende yrkesfiske gjør også at du lett finner områdene hvor torsken har samlet seg. Ofte vil du finne de største fiskene i overkant av stimen, så hvis du fisker målrettet der vil du med stor sannsynlighet setter personlig rekord på torsk ganske raskt. Det er heller ikke uvanlig at du kan fange flere hundre kilo fisk på en dag på stang. Med riktig teknikk, og hvis ikke fisken er tatt for dypt går det fint an å drive et «catch and release» fiske. Fiskene klarer seg godt i det kalde vannet og svømmer tilbake igjen hvis du håndterer dem godt. Torsken er uansett en fremragende god matfisk som er fantastisk å filitere og ta med hjem, eller bare å tilberede på bostedet etter dagens fisketur.

Om sommeren finnes det bra med torsk langs land, men de aller største og fineste eksemplarene går gjerne litt ute i havet hvor det er litt dypere. Stortorsken sommerstid (fra mai til oktober) jakter gjerne annen fisk som sei, tobis, makrell og sild. Derfor er det smart å følge med sånn at du finner byttefiskene på ekkoloddet, eller lokaliserer dem der sjøfuglene dykker ned. Det er helt vanlig å fange torsk mellom 10-20 kilos klassen også om sommeren, og når midnattssolen er oppe kan du jo fiske hele døgnet rundt. Det vil ofte være områder med stor og fin sei også om sommer og utover høst utenfor Sørøya. Sei på 5-15kg er noen riktige torpedoer, og setter både fisker og utstyr på prøve. Noen ganger kan du se at både stor torsk og sei går helt i overflaten og jakter byttefisk i et skikkelig etegilde, og da kan du ta frem haspelstangen og ta dem på flytende wobblere og poppere også!

Kveitefiske på Sørøya

Du kan fiske kveite hele året på Sørøya bortsett fra i en fredningsperiode om vinteren (20.des-31.mars), men hovedsesongen er fra mai til oktober. I den varme årstiden vil du finne mengder med mindre kveiter rundt meteren store, men også trofefisk på opp imot 2 meter lange. Kveitefiske er svært spennende og vi fisker enten med gummi-shad eller død agnfisk. Oftest foregår fisket fra 10-60 meters dyp fra drivende båt. Kveitene ligger på partier med ganske slett bunn, men de går gjerne opp i vannlagene og tar agnet. Derfor gjelder det å fiske mye av områdene rundt bunnen, men også helt opp til båten. Det er ikke sjelden du ser kveitene følge med helt opp slik at du ser den rett under båten. Prøv å fisk systematisk av de plassene du synes er lovende, spesielt midt i mellom tidevannskiftene når strømmen er sterkest, da er kveitene oftest på hugget. Mange av de beste fiskeplassene for kveite er tegnet inn i Fishbuddy Appen som du kan laste ned på telefonen.

Der er også fult mulig å bruke haspelutstyr og kaste mindre shad på grunnere vann etter kveite. Sørg bare for at du har sterk nok line og kraftig nok utstyr til å håndtere den svært sterke fisken. Minstemålet på kveita er 84cm, men det anbefales å settes tilbake de fleste fisken uansett størrelse siden bestanden kan få seg en knekk hvis alle drepes. Det er selvfølgelig greit å ta med en kveite eller to som matfisk. Det er også et maks mål på 200 cm. Det vil si at alle kveitene over 2 meter også er fredet og må settes tilbake. Som matfisk er de mindre kveitene absolutt de med best kvalitet.

Fiskeutstyr for kveite og torsk

For både kveite og torsk bruker enn gjerne shad som er rundt 100-500gram store, så det viktigste er at utstyret er avpasset til dette. Vanligvis ville jeg velge en stang på rundt 30-40lbs en 30-40 størrelse på snellen fylt med 0,32mm FireLine. Du kan imidlertid både gå opp og ned i kraftighetsgrad hvis enn ønsker. Hvis enn for eksempel fisker mye grunt, vil et letter utstyr på rundt 20 lbs kunne takle riktig så store fisk det også, spesielt hvis enn er en erfaren fisker. Generelt bruker enn alltid en fortom rundt ca 0,90-1mm Fluorcarbon, og så lette shad som mulig uten at du får for mye avdrift på linen. Til haspelfiske hvor du kaster eller fisker vertikalt kan du bruke end lettere utstyr, men husk at du bør være en erfaren fisker før du utfordrer kveitene på det letteste utstyret. Kampen kan nemlig bli hard og lang!

Overnatting og båter

BigFishAdventure er stedet å reise til på Sørøya. Det er en av Norges største og best drevende fiskecamper. Her kan du velge forskjellig innkvartering fra flotte rorbuer nede på kaien med kjøkken og sauna til enklere hus, eller et rent hotell opphold. BigFishAdventure vil legge til rette for deg og fiskegruppen din. Denne destinasjonen har satset på skikkelig kvalitetsbåter, og det er usedvanlig viktig for å komme seg frem på de store områdene med fjorder og hav i all slags forhold. Du blir tatt hånd om av fagpersoner fra du kommer til du går, og du kan også booke guider med deg ut på havet for å få den beste veiledningen med fisketeknikker og fiskeplasser. Store lokaler for å rense fisk og frys er i umiddelbar nærhet til båthavnen. Her kan du også leie fiskeutstyr og flytedresser hvis du ikke tar med.

Det hele er altså lagt til retter for at du skal få din beste fiske og ferieopplevelser oppfylt på Sørøya.

BigFishAdventure web-side for bestilling

Asgeir