Facebook ikon Instagram ikon

sjøørret om våren

Sjøtemperaturen er hovedfaktoren for å lykkes akkurat nå (sjøørret)