Facebook ikon Instagram ikon
17. mars, 2024 - fisketeknikk Sjøørretfiske

Sjøtemperaturen er hovedfaktoren for å lykkes akkurat nå (sjøørret)

Det finnes mange faktorer som gjør at du lykkes som sjøørretfisker. Jeg har skrevet mye om det tidligere, og det er mye å detaljer å huske på hvis enn skal gjøre alt «korrekt». Naturligvis er det ingen fasit, og ofte kan det som ikke fungerte den ene dagen, bli suksess en annen. Dermed kan vi alle få overraskelser og fange pen sjøørret uansett forhold og utstyr. Alle kjenner vi til nybegynnerflaks, men i det lange løp er det faktisk bare din egen kunnskap som gjør at du kan fange fisk hele året, og under alle forhold. Det gjelder altså å satse på mer enn bare nybegynnerflaks….

Sjøtemperaturen er viktig i årets første måneder

Hvis vi tar for oss sjøørretfiske akkurat nå, er det etter min mening en viktig faktor som kan gjøre forskjellen. Den faktoren er å finne det varmeste stedet, der ørreten er mest aktiv. Vi vet jo fra tidligere at sen vinter og vårfiske kan være tregt i lange perioder, før det smeller skikkelig til når varmen kommer. Det er en periode akkurat nå hvor fiske kan være frustrerende for de fleste, selv om vi fisker rolig i sydvendte bukter, slik vi etter hvert har blitt opplært til. Du bruker kanskje en hel dag, og ser kanskje ikke en følgefisk en gang. Samtidig ser du kanskje på sosiale medier, eller hører at andre har fått sjøørret samme dag. Forskjellen kan da være at du har fisket i et område med for kaldt vann, et område med lite eller ingen aktiv sjøørret.

Grunnen til at noen lykkes senvinter/tidlig vår under iskalde forhold (0-6 grader), er at de antagelig har funnet en plass der sjøørreten er aktiv og på matsøk den aktuelle dagen. Ørreten må i denne første og kalde perioden nemlig spare på energien, og forholder seg mer rolig enn senere på sesongen. Dermed blir det mer viktig enn vanlig for deg som fisker å være på eksakt rett sted til rett tid. Du må altså vite hvor sjøen er varmest, og til hvilket tidspunkt. Egentlig øker både byttedyrenes og ørretens aktivitet i takt med temperaturen i sjøen. Dermed gjelder det altså også å finne de lokale små temperaturforskjellene i fiskeområdet ditt. Når jeg snakker om vanntemperatur og sjøørretfiske, er det i hovedsak snakk om fra overflaten og ned to-tre meter som er mest aktuell å vite noe om. Under veldig kalde forhold kan sjøørreten gå en god del dypere.

Jeg lærte en god del om dette da jeg en påske for mange år siden fisket på Åland. Her var store områder fortsatt is-satt og det var frost om nettene. De lokale fiskerne som lykkes brukte alle mye tid med termometer for å finne de områdene som var minst kalde, og brukte all sin tid der. De hadde knekt en kode, og fanget fisk når ingen andre gjorde det. Selv om de brukte halve fisketiden på å måle temperaturer i sjøen, var det verdt det. Det samme skjer mange steder i Norge nå, spesielt fra Svenskegrensen til Lindesnes hvor Golfstrømmen har lite påvirkning. Her ligger det gjerne enda is på sjøen noen steder, spesielt inne i fjordene, og det er gir usedvanlig lav sjøtemperatur et godt stykke utover våren.

Hvordan finner du temperaturen

Det første enn må gjøre er å finne ut hvor kald sjøen er. Det finner du sånn noenlunde oversikten over på forskjellige nettsider. Såkalte badetemperaturer eller lignende fungerer fint får å få en viss peiling på om vannet er over eller under 6 grader. Er vannet varmere enn 6 grader er alt mye enklere. Da er vi nemlig så nær ørretens trivselstemperatur (8-12grade) at selve sjøtemperaturen ikke skulle være hovedfaktoren for om du lykkes eller ikke. Ofte eksploderer sjøen av liv og store mengder med små og store fisk trekker grunnere når overflate temperaturen krysser sjøtemperaturen på dypere vann. Det er altså et skille som gjerne skjer rundt april. Da blir temperaturen høyer på 1 meter enn på for eksempel 19 meters dyp (blå og røde linjen på diagrammet under). Dette krysningspunktet er ikke bare viktig for sjøørreten, men også en lang rekke andre fiske-arter, og ikke minst for en mengde med byttedyr som disse fiskene lever av. Jo kaldere overflate vannet er, jo viktigere er det å finne de varmeste plassene for å fiske.

Marine data

Et godt tips er også å besøke nettsiden til Forsvarets Center for Operativ Oceanografi, her finner du masse viktig data, blant annet saltholdighet og sjøtemperatur på et digitalt oversiktskart du kan zoome inn på og justere den frem i tid noen dager. Her er forresten mye annen god informasjon du som sportsfisker trenger, som for eksempel saltholdighet, tidevann, bølgehøyde, vær og vind. Dessverre dekker den bare deler av Norge, men hele Danmark.

Lokal sjøtemperatur der du skal fiske

Når du har fått grov oversikten over sjøtemperaturen, må du etter det ned på mere lokalt nivå. Da må du faktisk gjøre en innsats selv. Ofte kan den ene bukten skille en til to grader fra neste. På samme måte kan et nes, undervannsskjær, marbakke eller lignende lage en grense og et strømskille hvor temperaturen er forskjellig. Noen ganger ser du strømrenner som hele tiden beveger seg med tidevannet, andre steder er strømskille usynlig. Eneste måten å finne ut dette med sikkerhet på er å ta tempen selv. Et godt gammeldags vanntett termometer, eller for eksempel et digitalt bade-termometer fungerer fint. Er du i båt har du gjerne temperaturmåler på giver som kan leses av på kartplotteren. Da er det jo kjapt å kjøre rundt på forskjellige steder å finne det varmeste området. Bruk altså første del av fisketuren på å sjekke vanntemperatur, men husk også å hold deg orientert gjennom dagen. Ofte kan nemlig tidevann, vind og sol gjøre at dette forandrer seg etter noen timer.

Tenk som en fisk

Vi tenker ofte at de fleste sjøørreter er innaskjærs og inne i fjordene nå når sesongen starter. Mest fordi de har gytt og er tilknyttet ferskvann i den kaldeste årstiden. Det er nok riktig, men samtidig er det disse områdene lengst inne i fjordene som også har den kaldeste sjøtemperaturen. Mer innblanding av ferskvann (brakkvann) gjør at isen har vært tykkere, og ligger lengre en i områdene lengre ut i kystsonen. Dermed er de opplagte fiske-områdene lengst inne i fjordene antagelig ikke så gode som de sydvendte buktene lengre ute, som kanskje har vært isfrie. Sjøtemperaturen inne i fjordene er i en periode akkurat nå bare 2-3 grader, mens sjøen lengre ute er 4-6 grader. Om noen uker vil dette snu om slik at sjøtemperaturen lengre inne blir bedre og mer fiskbare. Dette er viktige ting å følge med på slik at du hele tiden fisker der forholdene er best. Samtidig er det jo viktig å tilføye at området må ha en biotop sjøørreten trives på. Langgrunne og småkuperte områder med leopardbunn er fortsatt å anbefale.

Vinden er viktig hele året

Husk også at vinden påvirker sjøtemperaturen fordi den kan være med på å flytte overflatevannet. Vanligvis vil en fisker si at pålandsvind er best, fordi det ofte gir litt ekstra liv og farge på vannet. Kanskje vil pålandsvind også gi litt ekstra beskyttelse og virvler opp mye næring både for byttedyr og ørreten. Noe som igjen gjør at den kommer i spise-humør. Men når det er iskalde forhold tidlig på sesongen er det viktig å tenke på at det er overflatevannet som er kaldest, mens vannet som er dypere nede er mindre kaldt. Dermed er det ofte steder med fralandsvind som kan være det beste fiskeområdet. Det er fordi vinden som blåser ut fra der du står drar med seg det kalde overflatevannet utover. Resultatet er at litt varmere og underliggende vann presses opp nær deg der du står og fisker. Alt som gjør vannet varmere og mot fiskens trivselstemperatur kan være positivt. Fralandsvind kan også være supegodt på sommeren hvis vannet er skikkelig varmt, og mye varmere enn fiskens trivselstemperatur. Da vil denne fralands-vind effekten på samme måte presse opp underliggende vann, som om sommeren er kjøligere enn overflatevannet. Dermed vil det på samme måte bringe temperaturen i riktig retning (mot trivselstemperatur) og gi mer aktivitet.

Tidspunkt på døgnet

Tenk også på at sterkt tidevann, utløpet av elver og strømmrenner i vannet påvirker temperaturen der du velger å fiske. Generelt kan enn også si at vannet varmes opp noe av solen, og dag og ettermiddagsfiske er best på vinter og tidlig vår. I den varme årstiden er ofte fiske best når solen er gått ned. Det er heller ingen tvil om at en varm sønnavind (fønvind) kan øke temperaturen på grunne områder svært kjapt, og bare i løpet av noen timer. En slik varm dag er noe av det vi ønsker oss aller mest tidlig på sesongen. En kald vind,  for eksempel i fra nord,  kan gi motsatt effekt. Den bidrar med å senke temperaturen i et allerede for kaldt vann. Da vil igjen naturen og livet under vann gå på sparerpluss i en periode, og det gjør sjøørreten også. Helt til den på ny kanskje finner en liten «lomme» med varmere vann.

Sjekk ellers det populære innlegget som setter fokus på flere faktorer som er viktig å kunne noe om når du fisker sjøørret:

12 ting du må kunne for å lykkes som sjøørretfisker

 

Asgeir (foto fiskefilm.no – Asgeir)

FØLG MED PÅ INSTAGRAM:    @asalvestad