Facebook ikon Instagram ikon
12. september, 2023 - båt og havfiske

Tips og triks hvis du skal fiske etter lange

Her er noen tips til dere som vil fiske lange på dypet;

Denne ganske utpregede bunnfisken kan du fiske hele året, men i perioden vinter-vår kan du få de aller største individene. Dessuten vil de samles på gyteområdene på den tiden, og er derfor kanskje lettere å finne for deg som er sportsfiskere enn resten av året. Sommeren er også en fin tid å fiske på dypet siden været oftere da tillater at du kan dra langt til havs, og ligge ganske rolig på dypet. Lange er altså en helårsfisk, og kvaliteten er alltid bra.

IMG_4567

Først litt fakta:

Utbredelse Langen (Molva molva) finnes i Øst-Atlanteren fra Gibraltar til Kattegat og Island og i Barentshavet. Lange er utbredt langs hele norskekysten, men mindre vanlig lengst nord. Den er mest tallrik mellom Vesterålen og Stadt, men også vanlig lenger sør.

Kjennetegn  Langen er nærmest en mellomting mellom havål og torsk. Den er lang og smal med skjeggtråd og har et litt sammentrykt hode. Den skiller seg fra blålange ved at øyediameteren er betydelig mindre enn snutelengden. Arten har to ryggfinner, der den første er relativt kort. Sidelinjen er svakt oppbøyd over brystfinnen.

 

DCIM100GOPRO

Biologi  Lange er en bunnfisk. Yngre individer oppholder seg gjerne nærmere kysten langs dypere partier, mens eldre og større individer holder til lenger ut til havs. Den lever fra 60 til 1000 meters dyp, det vanligste er på 300–400 meter. Det viktigste gytefeltet er mellom Island og Skottland, men den gyter  også langs norskekysten opp til Vesterålen. Gyting foregår i april–juni på 100–300 meter dyp. Langen blir minst 25 år gammel og er ikke kjønnsmoden før den er 6–8 år.

DSC_0946

Føde Føden er hovedsakelig fisk som uer, kolmule, torsk og flyndrer. Ungfisker tar mest blekksprut og krepsdyr.

Varianter  Det er to varianter: vanlig lange og blålange. Blålange er mye sjeldnere.

Størrelse  Langen kan bli 1,8 meter lang og veie over 40 kg.

  • Norsk rekord (fra Villmarksliv):

46,7 kg Wolfgang Götz, Hitra, 09.04.2012

D1000193

De beste fiskeplassene Langen trives ekstra godt på hard bunn, eller i overgangen mellom hard og myk bunn. Langen er en aktiv og glupsk rovfisk som flytter seg mye. Den tar gjerne en opphenger som dingler 5 meter over bunnen. Områdene på og nær bunnen er de mest aktuelle områdene å fiske. Det mest aktuelle fiskedypet er områdene mellom 100 og 400 meter hvor det er litt ujevn bunn. Koraller, topper, bakker og bunnen av skrenter er gode fiskeområder. Ofte vil du finne mye lange konsentrert på et lite område (spesielt før og under gyting), så derfor er det viktig å flytte seg tilbake dit du får fisk. Er det en lange, er det ofte flere på samme sted.

DCIM100GOPRO

Langene er vanligvis ikke lette å oppdage på ekkolodd eller lignende, derfor må du studere sjøkart eller få opplysninger fra andre fiskere for å finne de beste områdene for lange. En GPS med sjøkart er alltid mitt beste hjelpemiddel på  selve fiskeplassen. Jeg leter vanligvis opp små topper, eller bunnen av skrenter der dybdekurvene står tett like innenfor. Så gjelder det og få båten til å ligge rolig, eller få en rolig drift over de mest lovende området. Spesielt på dypt vann vil det nok garantert være en fordel og ha båten liggende i ro med en dregg eller i form av en såkalt i-pilot (GPS styrt el-motor). Det vil allikevel være slik at det oftest vil være en fordel og flytte ofte, enn og vente på at fisken skal komme til plassen din.

imm-069

Selve fiske Agnfiske er helt klart det som vanligvis fungerer best på  langen. All fersk, blodig fisk kan brukes. Makrell i biter – eller gjerne en halv eller en hel til store langer – og sild eller annen fet fisk fungerer best. Det kan være lurt med en lokkeskje, perler eller noe lignende som kan lokke litt ekstra dypt nede i mørket. Langen har et svært godt utviklet syn og en skarp luktesans. Dunk loddet i bunnen og la det ligge en liten stund, før du løfter hele takkelet opp 4-5 meter over bunnen, for så og slippe det ned igjen. Denne bevegelsen skaper lyd, og sprer lukt i vannet der langene jakter. Dessuten vil ofte bevegelsene opp og ned gjøre at langene lettere ser og føler (med sidelinjen) at det er noe spisenes i nærheten. Lange kan også  bite på pilk, bare du fisker nær nok bunnen. Mang en lange er tatt som bifangst under torskefisket. Bruk gjerne agn på pilkekroken. Små, fiskestrimler på hver av krokene på  pilkens treblekrok vil gi et visuelt inntrykk av blekksprut, noe som jo står på langenes meny. Fiskebitene vil dessuten gi lukt og pirre til å gå etter pilken. En litt «moderne» metode er å bruke store gummishad (gummifisk) som fiskes på og over bunnen. Denne shaden imiterer en svømmende byttefisk som langene liker godt og dermed fungerer bra når båten ligger i rolig drift.

D1000186

Fisk på bunnen Den beste metoden er å fiske lange med slep og bom (takkel) slik at du får plassert minst en krok helt nede på bunnen. Bruk hvit, selvlysende slange som attraktor og gjerne et blankt spinnerblad for å vekke oppmerksomheten hos langen. Ikke glem å ha en eller to opphengere også, langen har et godt  syn og tar gjerne turen opp i vannlaget. Bruk store kroker med mye agn. Fet fisk som makrell og sild fungerer svært bra. Ønsker du å bruke noe som henger enda bedre, kan laks, akkar, og sei også brukes. Igjen vil det være viktig å bevege agnet og dunke loddet i bunnen slik at det vekker fiskens oppmerksomhet.

DCIM100GOPRO

Husk kraftig fortom Bruk kraftig fortom, for det vil være sterk slitasje når stor fisk med skarpe tenner ruller rundt i kampens hete. I tillegg kan stein og koraller på bunnen påføre slitasje på de utsatte siste meterne nede ved krokene. 1–1,5 mm sene burde holde. Langen er en rovfisk. Det er lett å se når du åpner kjeften og et sett med sylskarpe tenner åpenbarer seg. Pass fingrene dine nå du skal ta ut kroken!

DSC_0441

Morsomt i første fase Langen napper bestemt, men kanskje forsiktig. Dermed kan man lett miste fisken på førsteforsøk. Men den er såpass glupsk at den godt kan finne på å forfølge agnet på nytt. Til å begynne med vil den kjempe hardt for å få med seg agnet eller byttedyret ned til bunns. Dette må du unngå for at den ikke skal  sette seg bom fast. Du må altså ta en heftig kamp i første fase. Når du så har lyktes med å få den høyere i vannlagene, oppleves den atskillig spakere. Det er fordi den plages av trykkendringene. Trykkforskjellen gjør at svømmeblæren gjerne kommer ut av munnen og fisken nærmest flyter opp de siste meterne til overflaten.

IMG_2763

Utstyr Siden langefiske vanligvis skjer på dypt vann med tungt lodd og stort agn, bør du også ha utstyr som tåler dette. En stang med toppaksjon i klassen rundt 20-60 lbs (for eksempel Penn Regiment XT) vil være bra, selv om du kan gå ned til en mykere stang under gode forhold. En kraftig snelle som rommer minst 700 meter 0,32-39 mm FireLine vil duge bra for det røffeste fiske. Nederst må du ha et takkel av tykk sene 1-1,5 mm monofilament for at den skal tåle den store slitasjen av de spisse tennene.

IMG_2869

Til slutt vil jeg nevne at langen er en svært god matfisk som du bør ta godt vare på. Siden langene ofte fiskes dypt er det heller ikke særlig smart og sette dem tilbake igjen. Skjær heller fileer av fisken og stek med god tilbehør i panne eller ovn. Langen er mild i smaken, og er ganske mye fastere i fisken enn for eksempel torsk.

DCIM100GOPRO

Her kan du se en film om langefiske av den lettere typen:

Asgeir