Facebook ikon Instagram ikon
18. mai, 2023 - ferskvannsfiske fisketeknikk

Velg rett fiskeplass i ferskvann (ørret og røye)

Hei, i denne spalten som jeg kaller 1000 fisketips vil jeg komme med mine beste tips, triks og erfaringer fra ulike fiske relaterte situasjoner. Som du skjønner vil det bli litt om mye, istedenfor mye om litt. Håper noen av tipsene gir deg svar, bekreftelser og ikke minst bedre resultater når du svinger fiskestangen. Husk imidlertid at det er egne erfaringer som teller mest, og at det ikke er noen regel uten unntak, også når det kommer til sportsfiske.  IMG_8713  De beste fiskeplassene i ferskvann: Næringstilgang, temperatur og gyting er de tre hovedpunktene du må ta hensyn til når du skal finne ut hvor fisken oppholder seg i ferskvann. Utover det er det mer lokale og tidsbestemte forhold som lys, vind, klekkinger, og tid på døgnet som utgjør de viktigste faktorene. Så er det selvsagt vannets generelle beskaffenhet som betyr mye, det er for eksempel noe forskjell på hvor fisken befinner seg i et fjellvann i forhold til et skogstjern, for å si det slik.  IMG_5036  Det er allikevel en del fellesbetegnelser som kan være nyttige å legge merke til når du skal finne fiskeplassene i ferskvann og de skal jeg prøve å komme inn på i dette innlegget. Det er selvfølgelig helt avhengig av hvilken arter du søker, alle de rundt 50 forskjellige ferskvannsartene oppfører seg og lever noe forskjellig. I dette innlegget tar jeg for meg oppholdsstedene for et par av de mest populære nemlig ørret og røye, siden de finnes over hele landet og har ganske lik adferd.  Dybdekart-Akersvannet  Det første du bør gjøre er å få en oversikt over vannet. Du finner dessverre sjelden et kart med dybdekurver slik jeg viser her. Du bør allikevel prøve å tenke deg hvordan vannets bunnstruktur ser ut slik som dybdekurvene viser for å finne de beste fiskeplassene. Det er også en svært god ide å gå inn på GuleSider å sjekke opp flyfotoene som ligger der. Finn vannet på karte der og trykk på flyfoto oppe til høyre. Du vil da ofte kunne se bunnen eller konturene av grunner på bildene, og dermed se hvordan mye av vannet virkelig ser ut. Dette er viktig informasjon! Ut over det er det også mulig å få oversikt over vannet på dager uten vind med bruk av polaroidbriller, hvis du bare går litt i høyden nær vannet med solen i ryggen.  IMG_8864  Det er altså en rekker faktorer som spiller inn for å finne de beste fiskeplassene, og som vanlig er erfaringer og spesielt egne erfaringer viktig i det vannet du fisker. Du må beregne å bruke noe tid før du finner de beste fiskeplassen, og det som en dag er en god plass, kan neste dag være dårligere. Her ser vi på noen av faktorene og fiskeplassene du bør konsentrere deg om:  Kopi av IMG_0195  Årstid Årstiden betyr selvsagt noe når du skal finne de beste fiskeplassene i ferskvann, selv om ørret og røye tåler spesielt kaldt vann godt. Røya er enda mer tilpasset det kalde vannet enn ørreten, men begge arten er aktive hele året. Derfor vil vanligvis mattilgangen være viktigere en temperaturen. Enn kan allikevel tenke seg at hvis fisken selv fikk velge vil den nok helst oppholde seg i vann rundt 8-12 grader. Byttedyrene er også påvirket av vanntemperaturen, og dermed også fisken. Det er derfor et samspill som er en fordel og forstå mest mulig av.  IMG_7483  Ørreten gyter senhøstes i bekker og elver som er tilknyttet vannet, mens røya gyter tidlig vinter på grunner direkte i innsjøen. Dermed vil mesteparten av disse fiskene trekke til disse områdene på denne årstiden. Det betyr vanligvis også at disse områdene vet utløp/innløp og grunner er ekstra gode fiskeplasser i den kalde årstiden. Om sommeren kan vannet bli så varm at fisken søker dypere til kjøligere vann, eller mot rennende og mer oksygenrikt vann, samt at den er mest aktiv når solen er nede.  IMG_8905  Det er også på det rene at fisken søker ulike områder i forhold til mattilgang, og dermed følger noen ganger fisken maten, og det kan jo variere i forhold til årstid. Innsekten klekker i puljer og byttefisken flytter seg fra område til område.  IMG_8666  Vind Vinden påvirker fiske i ferskvann ganske mye, det vet vi. Aller mest har det nok med at fiskens byttedyr også blir preget av vinden. En kald vind er oftest en som kommer i fra nord gjør at insektene (altså maten til fisken) blir mindre aktive og dermed også fisken. En varm sønnavind kan gi motsatt effekt spesielt når vannet er kjølig. En slik varm vind kan ofte får insekter til å klekke (og forflytte seg) og blir dermed et lett bytte for fisken.  IMG_0060  Det er også viktig å tenke på at vinden er med på å flytte overflate vannet. Det blir en slags rullende sirkulasjonseffekt. Hvis du ser på kartet over så vil en sterk vind fra nord flytte overflatevannet mot syd. Dermed kommer det til vann fra dypet til langs bredden på nordsiden av vannet, mens overflatevannet blir presset mot sydsiden. Hvis det da for eksempel er veldig kaldt (i vann og luft) vil det litt varmere vann komme opp fra dypet og gjøre områdene nord best egnet for fisken og byttedyrene. Den motsatte effekten vil du få hvis det er veldig varm luft men kald vann. Da vil overflatevannet oppvarmes og presses mot sydsiden som dermed blir en bedre plass og oppholde seg for fisken. Er det veldig varmt i vannet og en kald vind fra nord vil også sydsiden (pålandsvind) være den beste fiskeplassen. Slik kan du fortsette avhengig av vanntemperatur, lufttemperatur og vindretning. Tenk igjennom det før du går ut og velger hvor du skal konsentrere deg om å fiske i vannet.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Grunner Grunner og forhøyninger er alltid gode fiskeplasser fordi det er områder som vanligvis gir mat og skjul for fisken. Selv i et ferskvann vil slike topper påvirkes litt av strøm slik at det samler seg ekstra mye byttedyr i det området i forhold til i et åpent flatt landskap. Kupert bunn gir altså vanligvis mer fisk en flat bunn.  DCIM100GOPRO  Bukter Buktene er ofte rolige områder hvor vannet enten blir litt kaldere eller varmere (avhengig av årstid og lufttemperatur) enn øvrige områder i vannet, derfor er ofte buktene gode fiskeplasser. Dessuten er det tilholdssted for en rekke vanninnsekter (byttedyr) som liker rolige omgivelser og mer stillestående vann.  IMG_0162  Odder Odder og utstikkere er kjente fiskeplasser fordi du da kommer langt ut i vannet og får mulighet til å fiske over et stort område på nesten alle kanter. Odder er også steder hvor ofte store fisk oppholder seg fordi at byttedyr (både innsekter og fisk) ofte samles tettere her. Grunnen er ganske enkelt at byttedyrene (innsekter) som blir fraktet med strøm eller vind, eller byttefisk som forflytter seg naturlig, kommer tettere sammen når de skal rundt odden.  OLYMPUS DIGITAL CAMERA  Molbakker Molbakken er kanten som går fra grunt til dypere vann. Dette er en av de sikreste plassene i ferskvann. Ofte står eller patruljerer både ørreten og røya langs den, på jakt etter mat. Fisken vil ofte søke like utenfor og på nedsiden når den «hviler» og i overkant og like på innsiden når den «jakter».  IMG_8843  Ut og innoser Kommer det bekker eller elver inn i vannet er det alltid en av de gifteste plassene å fiske i et vann. Her er det alltid oksygenrikt vann som i tillegg tilfører mange næringsdyr ut med det rennende vannet. Ved utløpet er det også spesielt bra siden noe av vannet sluses ut der. Dermed fører vannet med seg ekstra mye næringsdyr også der, noe fisken vet og benytter seg av. Ofte kan fisken stille seg helt ved utløpet (ved brekket) og ta for seg av det utgående strømmen fører med seg av mat.  IMG_9440  Utenom dette er det viktig å fiske etter vannets beskaffenhet. Det vil si at du må tenke litt som en fisk. Er det mye vegetasjon som siv og vannliljer er det der ofte skjul og mat for fisken, mens flate partier med ren sand og fjell vanligvis ikke er spesielt gode. Uansett er det bare å prøve seg frem og fiske effektivt. I et mindre vann går det kjapt å fiske over hele området, men i større innsjøer bør du først finne frem til det mest attraktive område i forhold til faktorene jeg har nevnt over.   Asgeir