Facebook ikon Instagram ikon
21. november, 2021 - miljø under vann

Boikott av Dyreparken i Kristiansand?

Boikott av Dyreparken i Kristiansand? Ja spørsmålet må faktisk stilles hvis det virkelig blir en realitet at de skal ha et hvitvaskings-samarbeid, og et såkalt visnings-anlegg fra oppdrettsindustrien. En industri som på ingen måte tar sitt ansvar og er nåtidens største trussel mot livet under vann, her til lands.

Det er rundt to millioner nordmenn som svinger fiskestangen hvert år, og en mengde oppegående folk som trives i hytter, hus, båter og på badestrendene langs kysten av Norge. Mange av disse vil reagere på at den flotte familieparken plutselig skal legge sine viktigste verdier til side for å bli oppdrettsindustriens alibi for noen millioner kroner. Antagelig handler dette om penger, og penger oppdrettsindustrien gladelig bruker for å kjøpe seg litt godvilje og litt positiv omtale i samarbeide med parken.

Vi utenforstående vet lite om motivet fra Dyreparkens side, men vi vet nok om hvordan oppdrettsindustrien går langt over streken for å påvirke forbrukerne til at tro produktene er «god fisk». Et «glansbilde» av et lukket anlegg i dyreparken (som ellers bransjen har kjemper imot i årevis) hvor barn og familier bare ser den ene siden av medaljen, hadde jo vært en drøm for oppdrettsbransjen. Spesielt når vi snakker om at det skal innlemmes i Norges største turistattraksjon rettet mot barn og barnefamilier.

Vi vet heller ikke hvor langt saken er kommet, og hvordan saken står i styret til dyreparken, direktoratet eller politisk. La oss håpe de skjønner at de er på en svært farlig blindvei. For deg som kunde, gjest og fan av dyreparken så er det faktisk nå du må si i fra om at dette ikke er akseptabelt. Det å opplyse hvor skadelig nåværende produksjons metoder i åpne merder er for miljøet er svært viktig. Hva de ansvarlige i Dyreparken vet om tilstanden i Skagerak, eller i de mange Norske fjordene hvor oppdrettene står tettest er uklart.  Espen Halvorsen gjort i sitt leserinnlegg i Fædrelandsvennen, og det er verdt å lese….. derfor har jeg også fått lov å gjengi det på bloggen her;

Hei Dyreparken, hvor ble det av verdiene?

 Varemerket Dyreparken, eller Kristiansand Dyrepark, kan man nesten ikke unngå å ha et forhold til om man er fra Sørlandet. Jeg har et ekstra sterkt forhold til den, og trasket rundt i den parken hele livet. Min morfar var en av grunnleggerne, styreleder og eier, parken var en stor del av alt som skjedde rundt meg hver sommer, deretter hele året da de åpnet for dette. Her feira vi bursdager, bryllupsdager og andre begivenheter. Jeg kjenner den inn og ut, og har fulgt parken mens den vokste seg større og større. Ikke minst da avlsprogram og vern av truede arter ble en større del av parkens intensjon.

Nå har jeg fått med meg at Dyreparken planlegger et visningsanlegg for oppdrettslaks i samarbeid med Eide Fjordbruk, kombinert med et oppdrettsanlegg i Kvåsefjorden. Jeg må si jeg satte kaffen litt i halsen da jeg først hørte dette, det kunne da umulig stemme? Norge er det viktigste landet i verden for bevaring av atlantisk laks, vi har noen av verdens viktigste vassdrag, og har et spesielt ansvar. Villaksen ligger an til, for første gang, å havne på rødlista for arter som kan dø ut om ikke noe gjøres. De viser lista som ble presentert i mars 2021. Vi vet at den desidert største trusselen mot villaksen er oppdrettsnæringen, i form av lakselus, rømninger og sykdom. 30% av dødeligheten blant villaks knyttes til denne næringen, og i store deler av landet trues bestandene av genetisk innblanding fra rømt oppdrettslaks. Dette er bevist, fakta, punktum … ferdig snakka.

Andre steder er så mye som 90% av sjøørreten negativt påvirket av lakselus fra oppdrettsnæringen. Lista over negativ påvirkning på miljøet er svært lang, det handler ikke bare om villaks. Nevnte jeg at 50 millioner laks dør i merdene hvert år, og over 50 millioner leppefisk, hvis eneste oppgave er å spise lakselus i fangenskap? Det er over 100 millioner fisk som bare dør. Hadde man akseptert tilsvarende tall på husdyr i landbruket? Dyreparken er kjent verden over for en park med svært høyt fokus på dyrevelferd, i tillegg til å være en bidragsyter for vern av truede arter.

 På nettsiden deres, blant mange andre fine ord og setninger om bærekraft, står det følgende:

«Det viktigste vi gjør i Dyreparken er å arbeide for å bevare verdens dyrearter. Dyreparken driver et utstrakt arbeid for bevaring, både med dyrene i Dyreparken, men også i naturen»

Jeg har vanskelig for å skjønne hvilken rådgiver de har snakket med som mener denne industrien underbygger parkens viktigste formål, gitt de enkle forutsetningene nevnt ovenfor.

Så hva med menneskene? En studie fra 2017 viste at 90% av fisken som fiskes opp og brukes til fiskefor, altså til å mate annen fisk, kunne vært brukt som menneskeføde. Vel, kanskje kan man skylde på at det er kineserne som fisker den, men mye havner i norske merder. Vi er verdens største produsent av oppdrettslaks. 40 millioner afrikanere er negativt påvirket, da spesielt i Vest-Afrika. Vi bidrar til å renske Afrikas vestkyst for fisk, frata millioner av menneske levebrødet sitt, slik at vi kan mate våre egen oppdrettslaks. Jeg er født og oppvokst i Vest-Afrika, og har fått erfare kapitalismens negative sider på de landene som havner i bakevja. Noen må tape for at andre skal vinne.

Med dette, samt den tidligere omtalte effektene på villaksen og sjøørreten, blir det litt paradoksalt når laksegiganten Mowi søker om oppdrettsanlegg i Søgne med blant annet følgende begrunnelse:

 «I takt med nedgangen i fangst av villfisk verden over har akvakultur vokst for å kompensere.»

Kompensere for hva egentlig?

Tillater meg enda et sitat fra søknaden:

«Havbruk ser ut til å bli en viktig bidragsyter for å dekke menneskehetens økende etterspørsel etter mat.»

Hvem sin etterspørsel? De som faktisk trenger det, eller bare de som har råd til det. Jeg har aldri sett norsk oppdrettslaks i noen av flyktningeleirene jeg har besøkt, eller slumstrøkene i Nairobi.

Med Dyreparkens så tydelig uttalte verdier, er det svært skuffende at de i det hele tatt vurderer å bli en ambassadør for denne næringen, en næring hvis konsekvens har gjort villaksen til en truet art. Hva skal de fortelle sine gjester om denne næringen; den virkelige sannheten eller oppdrettsnærings versjon av den?

 Espen Halvorsen

Her kan du lese om hvordan barn og ungdom i Sjøørret Sørlandet tilrettelegger for at villfisken skal få bedre levevilkår på Sørlandet, på tross av oppdrettsindustriens trusler om å ødelegge det …..

Sjøørret Sørlandet, fiskeoppdrett og skoleprosjekter

Asgeir