Facebook ikon Instagram ikon
9. februar, 2022 - miljø under vann

Dyreparken legg bort planene om visningsanlegg!

Så kom den svært gledelige telefonen fra Dyreparken i Kristiansand. De ringte for å fortelle at de legger bort planene og samarbeide med Eide Fjordbruk. Dermed blir det ingen visningsanlegg i parken, og dermed også ingen tilknyttet oppdrettsanlegg i Kvåsefjorden.

Dyreparkens ledelse har altså etter en god negativ omtale, funnet ut at de legger bort planene som blant annet kunne bidra til at oppdretterne kunne starte ødeleggelsene av miljøet under vann også på Sørlandskysten. Undertegnede og flere andre har vært svært kritisk til dette, og heldigvis har Dyreparken valgt naturens side denne gangen. Dette er svært gledelig og viser at parken har tatt sitt ansvar og står for verdiene de gjennom en årrekke har jobbet så fortjent for.

Dette skriver dyreparken;

Dyreparken avslutter intensjonsavtalen med Eide Fjordbruk.
I 2020 inngikk Dyreparken en intensjonsavtale med Eide Fjordbruk om en eventuell etablering av et visningssenter, kalt Kretsløpet, plassert like ved Dyreparken. Her skulle vi belyse fordelene og ulempene med oppdrettsnæringen, øke gjesters bevissthet og engasjement for havet generelt.
Vi opplevde, og opplever fremdeles, Eide som en progressiv og nytenkende aktør med gode og bærekraftige intensjoner.
Dyreparken har nå likevel besluttet å avslutte intensjonsavtalen. Dette er en beslutning som er tatt på grunnlag av at vi ser det blir vanskelig for oss å nå frem med vårt ønskede budskap på en nyansert og objektiv måte.
Vi har brukt tiden i intensjonsperioden på å tilegne oss enda mer kunnskap om næringen, og jobbet med hvordan vi kan få frem budskapet vårt til gjestene i Parken. Vi har fått gode og reflekterte innspill underveis, og vi har også forhørt oss med eksterne fagpersoner. Etter rådene vi har fått, og vurderingen vi har gjort internt, har vi nå konkludert med at vi avslutter samarbeidet.
Vi takker for innspill og engasjement i denne saken.

Det er svært hyggelig at de har hørt på våre innspill, og at de ikke har latt seg «kjøpe» av vår tids største trussel mot villfisk, og den enorme forurensingen denne industrien står for. Selv om Eide forbruk muligens har litt bedre intensjoner en andre i bransjen, så har oppdrettsindustrien samlet stått bak at de ikke har noen intensjoner om å stoppe forurensningen, eller gjøre tiltak for å få anleggene inn i lukkede systemer som vil bedre forholdene.

Dette er en seier, og en seier for den Sørlandske kyststribe, og aller mest for miljøet under vann. Det står fortsatt mange kamper igjen. Både i Lillesand og i Søgne jobbes det fortsatt målrettet fra oppdrettsgigantene om å tilrettelegge for anlegg og produksjon midt i den sårbare skjærgården vår. Igjen er det oppe til politisk behandling lokalt i kommunene det gjelder. Det skal bli svært interessant å se om politikerne her har mer «baller» enn i resten av landet. Det er den aller viktigste faktoren nå for at vi nå klarer å stå imot den mektige storkapital-eliten, slik at Skagerak fortsatt kan opprettholdes som vår felles og viktigste identitet og natur-attraksjon her på Sørlandet.

Gratulerer alle som er glad i kysten vår!!

Her ser du de tidligere innleggene i bloggen angående Dyreparken;

Boikott av Dyreparken i Kristiansand?

Svar fra Dyreparken i Kristiansand

Asgeir