Facebook ikon Instagram ikon
6. april, 2022 - båt og havfiske fisketeknikk

Finn de beste fiskeplassene for lange (FiskHer App)

I dag skal jeg fortelle deg hvordan vi finner de beste fiskeplassene for lange. For deg som allerede har lastet ned FiskHer Appen er jo allerede jobben gjort, men det kan være hensiktsmessig og vite noe om hva du skal se etter for å finne slike fiskeplasser for denne arten. Det finnes nemlig mange flere gode fiskeplasser enn de vi har fått plass til på appen. Med større kunnskap om hva du skal se etter på kartet når det kommer til dybde, formasjoner og bunnforhold vil du øke sjansene for å få fisk året rundt. Her kommer de beste tipsene.

I FiskHer appen har vi lagt inn 1400 lange-plasser, og de ligger alle ganske dypt. Langen kan ha gytevandringer og kan ofte trekke litt grunnere på senvinteren. Da snakker vi om områder på mellom 100-300 meter, men den finnes altså også mye dypere resten av året. Lange og brosmefelten er ofte i nærheten av hverandre og det er vanligvis helt naturlig å fiske etter begge artene samtidig og med samme oppsett i enden av snøret. Det som skiller de to artene, er at langen er langt mer mobil og beveger seg mer enn brosmen som nesten alltid er å finne helt nede på bunnen. Langene kan godt ta seg litt opp i vannlagene og tar gjerne turen helt på toppen av grunner og skrenter som ligger dypt. Derfor har vi også lagt de fleste langeplassene på akkurat slike steder i FiskHer appen.

Langen spiser krabbe, kreps og bunndyr, men aller mest annen fisk. Maten til langene trives altså der det er litt kupert og bratt. Det er oftest hard bunn og gjerne koraller eller lignende. Vi studerer dybdekurver nøye, og leter etter skrenter og små topper som vises med tette dybdekurver. Finnes det dyprenner inn fra havet er det nesten alltid best. De fleste langeplassene er ute i havet, men siden de også trekker inn i de store og brede fjordene, har vi også lagt mange plasser der også. Inne i fjordene er det vanligvis mer strøm og mye mat på vinterstid. Smalner fjorden inn og går litt opp er det vanligvis et godt sted for langene å leve fordi tidevannet gjør at det blir mye mat i omløp.  Vi har også lagt inn en mengder med gode langeplasser som følge av direkte tips fra lokale yrkes og sportsfiskere. På den måten vil du ganske sikkert kroke en lange hvis du fisker etter den arten på en riktig måte med agn.

Husk at dypvannsfiske kan være litt «på og av» i forhold til strøm og tidevann. Dermed trenger det ikke være tomt for fisk selv om det ikke biter de første timene. Jeg ville i alle fall ha prøvd samme plassene om igjen når tidevannet har snudd. Fungerer ikke det så prøv litt grunnere eller dypere, og bruk litt ekstra bevegelse på taklene slik at du vekker langenes oppmerksomhet. Klikker du her får du mange flere tips om hvordan du lurer den store lange fisken på dypt vann!

Asgeir