Facebook ikon Instagram ikon
9. mars, 2023 - fisketeknikk Sjøørretfiske

Finn de beste fiskeplassene for sjøørret (FiskHer App)

I dag skal jeg fortelle deg hvordan vi finner de beste fiskeplassene for sjøørret. For deg som allerede har lastet ned FiskHer Appen er jo allerede jobben gjort, men det kan være hensiktsmessig og vite noe om hva du skal se etter for å finne slike fiskeplasser for denne arten. Det finnes nemlig mange flere gode fiskeplasser enn de vi har fått plass til på appen. Med større kunnskap om hva du skal se etter på kartet når det kommer til dybde, formasjoner og bunnforhold vil du øke sjansene for å få fisk året rundt. Her kommer de beste tipsene.

I FiskHer appen har vi lagt inn 4500 sjøørret-plasser, og det er ingen tvil om at sjøørret er en av de mest populære sportsfiskene vi har. Sjøørret finnes det godt av langs hele kystlinjen, selv om den noen steder er hardt presset av lakselus fra oppdrettsanlegg. I tillegg skal du være obs på at det også er minstemål på denne arten, og at det er fredningssoner utenfor vassdrag. En generell-regel er at det er ulovlig å fiske innenfor 100 meter fra utløpet av en elv eller bekk, men mange steder er det utvidede soner også. Mange av vassdragene (og flere kommer) er markert i appen, men sjekk alltid hva de lokale fiskereglene er.

Sjøørreten er ofte stedegen i så måte at den oftest holder seg innenfor noen kilometer fra sin føde elv. Den vil imidlertid trekke litt frem og tilbake i kystsonene i forhold til årstid. På generelt grunnlag kan enn si at den liker seg i der grunne sydvendte buktene om vinteren, for så å trekke utover i skjærgården om våren. Sommerstid liker den seg like godt utaskjærs fordi det er her det er mest mat på denne årstiden. Om høsten trekker den mot brakkvannsområdene igjen. Men husk som alltid at det aldri er noen regel uten unntak så det kan være smart og fiske i flere FiskHer områder i løpet av en fisketur, det vil øke sjansene for hugg.

Vi har laget en rekker fantastiske fiskeplasser som dekker alle årstider slik at du lettere skal lykkes med fiskestangen. Sjøørreten går nesten alltid grunt og oppholder seg oftest på helt spesielle områder som vi har funnet med utpreget bruk av sjøkart, men kanskje enda viktigere, gode flyfoto som appen er bygd opp rundt. Typiske plasser er grunnområder med ålegress, mar-bakker, bukter, odder og strømsatte sund. Når slike steder er i nærheten av produktive vassdrag finner du garantert sjøørreten på jakt der. Dette betyr nødvendigvis ikke at den alltid er like lett å fange, men er du på rett fiskeplass vil alltid sjansene øke kraftig. De beste sjøørretplassene finner du i FiskHer appen.

Vi har enormt mye erfaring når det kommer til sjøørret, og har årevis med foredrag og kurs på den fronten. Nå har du fått mine beste fiskeplasser. I tillegg har vi mange av de dyktigste sjøørretfiskerne her til lands på vårt lag. Aller har de vært med på å blinke ut god-plassene slik at du også skal få sølvtøy i hoven. Klikker du her får du mine beste tips om utstyr og teknikk. Skitt sjøørretfiske!

Asgeir (foto Tommy Egra og Asgeir)