Facebook ikon Instagram ikon
24. oktober, 2020 - fisketeknikk havabbor

Havabborfiske har vært fantastisk

I år har havabborfisket i Lillesand vært fantastisk, og jeg er ganske sikker på at det har kommet inn langt mer av denne arten i år enn det har vært her noen gang. Vi som har fisket i området her kan alle melde om gode fangster, og ofte flere havabborer på hver fisketur. I tillegg til alle de gode fangstene observerer jeg også mange flere havabborer på kikk fiske nattestid. Dette er usedvanlig hyggelig, og det gir jo enda en dimensjon til det fantastiske fisket i området. Det er nemlig få arter som kan måle seg med havabborens hugg og krefter.

De seneste 20 årene har det av og til med flere års mellomrom kommet inn puljer med havabbor i kystområdene her. Det kan virke som fisken kommer sydfra, og min teori er at de følger byttefisk som trekker nordover på kontinentet. I år er det nemlig observert store stimer av ansjos i Oslofjorden. Oslofjorden er ofte endestasjon for slike store flak med mindre havgående byttefisk. Sist gang det kom mengder med ansjos fulgte det også inn en ny generasjon med havabbor. Den gang var havabborer rundt halvkiloen og vi kunne se de vokste noen hekto fra år til år. Hovedparten av de fiskene som er kommet i år ligger rett over kiloen. Mildere klima, fredning og restriksjoner på havabborfiske i UK har også helt sikkert en påvirkning på tilgangen av ny fisk.

Det gode havabborfisket i år begynte seint, og selv om jeg prøvde og fisket en del i sommer ble det ikke noe fart før i slutten av august. Jeg så heller ikke en eneste havabbor på nattfiske i vår og sommer. Det kan tyde på at de har kommet utpå sensommeren. Nå er det 10 grader i sjøen og her og det skal bli interessant å se hvor lenge havabboren er på bite-humør. På nattens flatfisk-runde med lys så jeg en god del havabbor, så det er lite som tyder på at de har stukket dypere enda. Vi får nå håpe at det er mat nok i vinter og at de velger å overvintre i området, da kan det bli en fantastisk sesong neste år også. Noe jeg tror og håper på selvfølgelig!

Så litt om fisket og noen tips for dere som ønsker å prøve dere på havabborfiske.

Havabborfisket er ikke likt over alt, men i mitt område ser vi nesten alltid at områder med ålegress og åletang er stedene havabboren trives best. Det betyr at jeg nesten søker slike områder når jeg fisker. Jeg bruker flyfotoene på FiskHer appen (det er de beste). På den måten finner du langt flere havabborplasser enn de som allerede er tegnet inn der. I en fjord i Lillesand har jeg faktisk fått 11 havabborer på 10 forskjellige steder. Alle disse stedene hadde store eller mindre tepper av ålegress. Slike ålegress- områder er oftest inne i fjorden, og her er det mengder med mat for havabboren. Samtidig er det fine forhold for fisken å skjule seg. Andre steder kan vi fiske havabbor utaskjærs, også der ser vi etter kuperte områder med stein og tang, eller bukter med mye vegetasjon og vekslende bunn.

Flue er et godt verktøy for å fange havabbor. Det er lite som slår en flue som danser i riktig høyde, og det er noe en havabbor sjelden takker nei til. Havabboren er for det meste fiskespiser, så derfor er fiskeimitasjoner valg nummer en. Den kan godt beite små krabber også, så det er verdt å ha med i flueboksen på en treg dag. Jiggfiske med shad er ofte vel så bra som flue, og på mange måter enda mer effektivt hvis du skal fiske over større områder. Litt langsmale gummi-shad rundt 10-40gram fiskes langs og over ålegresset. Jeg pleier å flytte meg mye og fiske fra sted til sted, for å finne fisken. Får du en så er det nesten alltid flere. Havabboren går oftest sammen 2-4 stk, og da gjelder det altså å fiske av området ekstra godt hvis du først finner aktiv fisk. Jeg har hatt mest suksess med fiske på 2-4 meters dyp og har ved et par anledninger sett flere 2-4 kg følgefisk. Polaroid-briller og et våkent blikk er et must for å lykkes.

Så kommer noe av det viktigste med havabborfiske, nemlig det at vi ønsker å ha dette ekstremt morsomme fisket også i årene som kommer. Det betyr ganske enkelt at du ikke kan ta og spise alle du fanger. Gjør du det dreper du din egen hobby! Stammen er faktisk så lite og sårbar at du bør begrense deg til et par matfisk i sesongen. Tar du et par fisk i medium-størrelse er det deg vel forunt, men sørg for at de største settes tilbake. Det er nemlig disse fiskene som gyter best og gir flest tilbake til stammen og til deg som sportsfisker. Som vanlig kan vi etterlyse en mer moderne forvaltning og regler rundt dette i Norge, men dessverre må vi nok innse at vi selv må vise moderasjon og ikke vente på et regelverk om maksmål og bag-limit slik som finnes i andre land.

Johan P Friberg er en annen aktiv havabborfisker på Sørlandet (som du ser på bilder her), han deler mye av det samme fiskeområdene som meg og har landet mange ti-talls havabbor i høst. Han er også oppriktig opptatt av at vi skal dele fiskegleden, men samtidig sette tilbake fiskene vi fanger. Han er en usedvanlig dyktig fisker og havabborfiske krever at du vet hva du driver med. Samtidig er dette fisket ganske lett å lære, og fisken er bitevillig hvis du gjør tingene riktig. Det er en stor fordel å ha en liten båt med frontmontert el-motor. På den måten kommer du deg rundt på mange forskjellige steder raskt og effektivt. Du kan blant annet fiske av plassene fra aller kanter. Har du ikke båt er det selvfølgelig fullt mulig å fange mange fra land også hvis du er flink til å bevege deg. Yttersiden av Tromøy og Lista-landet er spesielt gode steder å fiske i fra land etter havabbor.

Asgeir (Foto: Johan Persson Friberg, Asgeir)