Facebook ikon Instagram ikon

blåfinnettunfisk

Rapport fra første dager av havforskningsinstituttets merkingsprosjekt på makrellstørje (bluefintuna).
Malaysia, produktnyheter, artsfiskekurs, bonito og blåfinnettunfisk