Facebook ikon Instagram ikon

fisk og smerte

Fisk kjenner ikke smerter
Føler fisken smerte?